Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oberoende äldres upplevelse av vad som påverkar subjektiv hälsa

Lindvall, Matilda LU and Andersson, Cecilia LU (2015) DSKM50 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Antalet äldre personer beräknas öka i framtiden och då ställs även ökade krav på hälso-och sjukvårdspersonal att kunna bemöta och handla hälsofrämjande mot dessa äldre personer. Tidigare forskning visar att det är viktigt att förstå de äldres behov av vad som bidrar till hälsa för att kunna planera förebyggande insatser på bästa sätt. De som har störst nytta av förebyggande insatser är de äldre personer som ännu inte är beroende av formell hjälp i sina dagliga aktiviteter.
Syfte: Syftet med studien var att utforska och identifiera vad som påverkade oberoende äldre personers (80+) subjektiva upplevelse av hälsa.
Metod: Intervjuer med 15 oberoende äldre personer (80+) genomfördes, insamlad data analyserades med inspiration av... (More)
Bakgrund: Antalet äldre personer beräknas öka i framtiden och då ställs även ökade krav på hälso-och sjukvårdspersonal att kunna bemöta och handla hälsofrämjande mot dessa äldre personer. Tidigare forskning visar att det är viktigt att förstå de äldres behov av vad som bidrar till hälsa för att kunna planera förebyggande insatser på bästa sätt. De som har störst nytta av förebyggande insatser är de äldre personer som ännu inte är beroende av formell hjälp i sina dagliga aktiviteter.
Syfte: Syftet med studien var att utforska och identifiera vad som påverkade oberoende äldre personers (80+) subjektiva upplevelse av hälsa.
Metod: Intervjuer med 15 oberoende äldre personer (80+) genomfördes, insamlad data analyserades med inspiration av en fenomenografisk ansats.
Resultat: Resultatet visade att självständighet, stöd från omgivningen, att bo bra och kunna unna sig det lilla extra hade en positiv påverkan på upplevelsen av hälsa. Faktorer som påverkade upplevelsen av hälsa negativt var kronisk smärta, trötthet, ensamhet, att inte bli sedd och respekterad av olika instanser samt oro inför framtiden.
Konklusion: Resultatet kan fungera som en vägledning för distriktssköterskan i var fokus ska läggas i det hälsofrämjande arbetet med oberoende äldre personer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindvall, Matilda LU and Andersson, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk ansats
course
DSKM50 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
KASAM, Äldres hälsa, Äldre äldre, Fenomenografi, Distriktssköterska, Kvalitativ metod, Upplevelse
language
Swedish
id
8168657
date added to LUP
2015-11-16 11:23:27
date last changed
2015-12-14 13:21:37
@misc{8168657,
 abstract   = {Bakgrund: Antalet äldre personer beräknas öka i framtiden och då ställs även ökade krav på hälso-och sjukvårdspersonal att kunna bemöta och handla hälsofrämjande mot dessa äldre personer. Tidigare forskning visar att det är viktigt att förstå de äldres behov av vad som bidrar till hälsa för att kunna planera förebyggande insatser på bästa sätt. De som har störst nytta av förebyggande insatser är de äldre personer som ännu inte är beroende av formell hjälp i sina dagliga aktiviteter. 
Syfte: Syftet med studien var att utforska och identifiera vad som påverkade oberoende äldre personers (80+) subjektiva upplevelse av hälsa. 
Metod: Intervjuer med 15 oberoende äldre personer (80+) genomfördes, insamlad data analyserades med inspiration av en fenomenografisk ansats. 
Resultat: Resultatet visade att självständighet, stöd från omgivningen, att bo bra och kunna unna sig det lilla extra hade en positiv påverkan på upplevelsen av hälsa. Faktorer som påverkade upplevelsen av hälsa negativt var kronisk smärta, trötthet, ensamhet, att inte bli sedd och respekterad av olika instanser samt oro inför framtiden. 
Konklusion: Resultatet kan fungera som en vägledning för distriktssköterskan i var fokus ska läggas i det hälsofrämjande arbetet med oberoende äldre personer.},
 author    = {Lindvall, Matilda and Andersson, Cecilia},
 keyword   = {KASAM,Äldres hälsa,Äldre äldre,Fenomenografi,Distriktssköterska,Kvalitativ metod,Upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oberoende äldres upplevelse av vad som påverkar subjektiv hälsa},
 year     = {2015},
}