Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

8 år senare - vilka naturvärden finns idag på Norra kyrkogården?

Björk, Julia (2015) BIOK01 20142
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Gamla träd är viktiga för många organismer och bevarandet av dessa är en viktig åtgärd inom naturvården. De senaste årens många trädsjukdomar har minskat antalet gamla träd i våra kulturmiljöer, något som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Bristen på lämpliga habitat är speciellt förödande för vedlevande insekter och många av dessa arter är idag rödlistade.

2006 genomfördes en trädinventering på Norra kyrkogården i Lund. Syftet med studien var att kartera, identifiera och klassificera träd med entomologiska naturvärden, baserat på AHA-metodens metodik. Under vintern 2014 inventerades kyrkogården återigen för att se om, och i så fall hur, trädens naturvärde förändrats sedan 2006. Även mossfloran på träden inventerades... (More)
Gamla träd är viktiga för många organismer och bevarandet av dessa är en viktig åtgärd inom naturvården. De senaste årens många trädsjukdomar har minskat antalet gamla träd i våra kulturmiljöer, något som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Bristen på lämpliga habitat är speciellt förödande för vedlevande insekter och många av dessa arter är idag rödlistade.

2006 genomfördes en trädinventering på Norra kyrkogården i Lund. Syftet med studien var att kartera, identifiera och klassificera träd med entomologiska naturvärden, baserat på AHA-metodens metodik. Under vintern 2014 inventerades kyrkogården återigen för att se om, och i så fall hur, trädens naturvärde förändrats sedan 2006. Även mossfloran på träden inventerades som ett komplement till AHA-metoden. Vid inventeringen 2006 hittades 22 träd i klasserna I-III samt 73 träd i klass R (resursträd), men 2014 fanns det bara 10 respektive 38 träd kvar i dessa klasser. Minskningen av klass I-III träd har med största sannolikhet en negativ inverkan på kyrkogårdens naturvärde. Totalt hittades 18 arter mossor på de inventerade träden. 16 av dessa är förhållandevis enkla arter utan större krav på sin livsmiljö, men även en signalart och en tidigare rödlistad art hittades. Det finns inget samband mellan antalet mossor på träden och trädens klass, varav AHAmetoden ej kan användas för att förutspå bryologiska naturvärden.

Även om kyrkogården idag inte hyser några höga naturvärden kan dessa komma att utvecklas tack vare den stora mängden resursträd. Resultatet belyser hur viktigt det är med träd av alla åldersklasser för att säkra framtida naturvärden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björk, Julia
supervisor
organization
course
BIOK01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8168846
date added to LUP
2015-11-11 11:45:54
date last changed
2015-11-11 11:45:54
@misc{8168846,
 abstract   = {Gamla träd är viktiga för många organismer och bevarandet av dessa är en viktig åtgärd inom naturvården. De senaste årens många trädsjukdomar har minskat antalet gamla träd i våra kulturmiljöer, något som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Bristen på lämpliga habitat är speciellt förödande för vedlevande insekter och många av dessa arter är idag rödlistade. 

2006 genomfördes en trädinventering på Norra kyrkogården i Lund. Syftet med studien var att kartera, identifiera och klassificera träd med entomologiska naturvärden, baserat på AHA-metodens metodik. Under vintern 2014 inventerades kyrkogården återigen för att se om, och i så fall hur, trädens naturvärde förändrats sedan 2006. Även mossfloran på träden inventerades som ett komplement till AHA-metoden. Vid inventeringen 2006 hittades 22 träd i klasserna I-III samt 73 träd i klass R (resursträd), men 2014 fanns det bara 10 respektive 38 träd kvar i dessa klasser. Minskningen av klass I-III träd har med största sannolikhet en negativ inverkan på kyrkogårdens naturvärde. Totalt hittades 18 arter mossor på de inventerade träden. 16 av dessa är förhållandevis enkla arter utan större krav på sin livsmiljö, men även en signalart och en tidigare rödlistad art hittades. Det finns inget samband mellan antalet mossor på träden och trädens klass, varav AHAmetoden ej kan användas för att förutspå bryologiska naturvärden.

Även om kyrkogården idag inte hyser några höga naturvärden kan dessa komma att utvecklas tack vare den stora mängden resursträd. Resultatet belyser hur viktigt det är med träd av alla åldersklasser för att säkra framtida naturvärden.},
 author    = {Björk, Julia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {8 år senare - vilka naturvärden finns idag på Norra kyrkogården?},
 year     = {2015},
}