Advanced

Naturvärdesinventering av Andreassons äng, Perstorp enligt SS 199000:2013

Poppius, Ulrika (2013) BIOK01 20131
Degree Projects in Biology
Abstract
This is the report of an inventory and assessment of the natural values of Andreassons meadow. Andreassons meadow is located in central Perstorp, which lies in Skåne, southern Sweden. The inventory of the natural values in done according to the not yet published standard from Swedish standard institute.

The result of the inventory classifies Andreassons meadow to class of natural value 2 – substantial natural value. This is mainly based on the presence of threatened species, and perhaps these species are given a bit too much importance in the standard. The point of the inventory is to get information for writing instructions for teachers on how they can educate their students in biology on Andreassons meadow.
Popular Abstract (Swedish)
Unga unnas undervisning utomhus

Andreassons äng är ett tätortsnära naturområde i centrala Perstorp, Skåne. Perstorps kommun arbetar just nu med att utveckla och restaurera Andreassons äng. Förhoppningen är att området ska bli en populär och vacker plats där kommuninvånarna ska tycka om att spendera tid. Mitt bidrag till utvecklingen blev att skriva en lärarhandledning för grundskolan så att lärarna ska kunna undervisa sina elever i skolämnet biologi på Andreassons äng.

Många är överens om att biologi lär man sig bäst i en lustfylld miljö utomhus, där man kan få konkreta exempel och använda alla sinnen. Om man som elev fick välja mellan att ha biologiundervisningen utomhus i solskenet eller inomhus i ett lysrörsbelyst klassrum, så... (More)
Unga unnas undervisning utomhus

Andreassons äng är ett tätortsnära naturområde i centrala Perstorp, Skåne. Perstorps kommun arbetar just nu med att utveckla och restaurera Andreassons äng. Förhoppningen är att området ska bli en populär och vacker plats där kommuninvånarna ska tycka om att spendera tid. Mitt bidrag till utvecklingen blev att skriva en lärarhandledning för grundskolan så att lärarna ska kunna undervisa sina elever i skolämnet biologi på Andreassons äng.

Många är överens om att biologi lär man sig bäst i en lustfylld miljö utomhus, där man kan få konkreta exempel och använda alla sinnen. Om man som elev fick välja mellan att ha biologiundervisningen utomhus i solskenet eller inomhus i ett lysrörsbelyst klassrum, så skulle valet troligtvis inte bli speciellt svårt. Idag finns det flera studier som visar att naturen får oss att må bra och det borde vara en självklarhet att involvera naturupplevelser i barn och ungas skolgång.

Mitt sätt att se till att eleverna får bygga upp en naturkänsla blev att skriva en lärarhandledning om biologiundervisning utomhus. Jag inledde arbetet med att göra en naturvärdesinventering av Andreassons äng. Jag undersökte området noggrant och bedömde dess betydelse för biologisk mångfald. Resultatet blev att Andreassons äng tilldelades naturvärdesklass 2 – påtagligt naturvärde. Att ha påtagligt naturvärde är varken i över- eller i underkant, vilket var ganska väntat för Andreassons äng. Där finns flera riktigt gamla lövträd, en äng som just börjat slåttras samt rödlistade arter såsom mindre hackspett, ask och violettkantad guldvinge, men miljön är inte särskilt ovanlig i Skåne och det finns många andra områden med högre naturvärden i närheten.

Andreassons ängs egentliga styrka ligger i att det är så centralt och tätortsnära, och därför kan erbjuda Perstorps invånare en stressfri och vacker miljö där de kan få ett avbrott i vardagen. Det här gör att området fortfarande är viktigt att bevara och passar utmärkt för att utnyttjas till aktiviteter såsom rekreation, undervisning och slåttergillen.

Lärarhandledningens fokus ligger på biologisk mångfald, lokala ekosystem och ekosystemtjänster, men där finns även avsnitt som behandlar allemansrätten, de gamla stenmurarna samt samhällsdiskussioner om vargjakten och det moderna skogsbruket. Förhoppningen är att eleverna ska bygga upp en känsla för miljön omkring dem och känna respekt för djuren och naturen. Kunskap om och intresse för naturen hos barn och unga är en viktig väg mot en hållbar utveckling.

Handledare: Eva Waldemarsson, Lunds universitet
Handledare: Tord Andersson, Söderåsens miljöförbund (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Poppius, Ulrika
supervisor
organization
course
BIOK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8168913
date added to LUP
2015-11-11 12:17:55
date last changed
2015-11-11 12:17:55
@misc{8168913,
 abstract   = {This is the report of an inventory and assessment of the natural values of Andreassons meadow. Andreassons meadow is located in central Perstorp, which lies in Skåne, southern Sweden. The inventory of the natural values in done according to the not yet published standard from Swedish standard institute. 

The result of the inventory classifies Andreassons meadow to class of natural value 2 – substantial natural value. This is mainly based on the presence of threatened species, and perhaps these species are given a bit too much importance in the standard. The point of the inventory is to get information for writing instructions for teachers on how they can educate their students in biology on Andreassons meadow.},
 author    = {Poppius, Ulrika},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Naturvärdesinventering av Andreassons äng, Perstorp enligt SS 199000:2013},
 year     = {2013},
}