Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vegetationsutveckling på två skånska myrar - en uppföljning

Andersson, Albin (2013) BIOK01 20121
Degree Projects in Biology
Abstract
This study is a follow-up on a ten years old inventory of two mires in southern Sweden, Aggarpa myr and Gödas/Västre myr. Ten years ago questions were raised if these bogs were invaded by trees, and a monitor program was set up to record future changes in the tree stands. The tree species examined were Scots pine (Pinus sylvestris), Birch (Betula spp.) and Spruce (Picea abies). All trees in a line of quadrants spanning from the bogs edge towards the center was measured with both stem length and height. An estimation of the vegetation coverage in the field layer in each quadrant was added in this study. On one of the mires additional measurements were executed, including scrub coverage and tree age. The results from this study showed a... (More)
This study is a follow-up on a ten years old inventory of two mires in southern Sweden, Aggarpa myr and Gödas/Västre myr. Ten years ago questions were raised if these bogs were invaded by trees, and a monitor program was set up to record future changes in the tree stands. The tree species examined were Scots pine (Pinus sylvestris), Birch (Betula spp.) and Spruce (Picea abies). All trees in a line of quadrants spanning from the bogs edge towards the center was measured with both stem length and height. An estimation of the vegetation coverage in the field layer in each quadrant was added in this study. On one of the mires additional measurements were executed, including scrub coverage and tree age. The results from this study showed a decrease in tree count and scrub coverage on Aggarpa myr. Gödas/Västre myr showed an increase of Scots pine and a change in Birch distribution. These changes might be a result of overgrown ditches and increased water levels due to higher precipitation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Myrar under bevakning

I södra Sverige är orörda myrar en ovanlig företeelse och i många fall har människan manipulerat myren i produktionssyfte. På två myrar i södra sverige övervakas utvecklingen av träd och ris-skikt för att ta reda på om myrarna är på väg att växa igen och försvinna.

Sveriges myrar står idag inför hotet om att växa igen. För ca 200 år sedan började människan att leda bort vatten från myrmarker, för att skapa en mer odlingsbar mark. Under denna tid hade man inte mycket tanke på de unika miljöer som en myr innebär. Det var hungersnöd och man gjorde allt för att öka matproduktionen. Utdikade myrmarker användes även som skogsplantering. Tiden innan människan lade sig i myrarnas vara eller inte vara, täckte de 30... (More)
Myrar under bevakning

I södra Sverige är orörda myrar en ovanlig företeelse och i många fall har människan manipulerat myren i produktionssyfte. På två myrar i södra sverige övervakas utvecklingen av träd och ris-skikt för att ta reda på om myrarna är på väg att växa igen och försvinna.

Sveriges myrar står idag inför hotet om att växa igen. För ca 200 år sedan började människan att leda bort vatten från myrmarker, för att skapa en mer odlingsbar mark. Under denna tid hade man inte mycket tanke på de unika miljöer som en myr innebär. Det var hungersnöd och man gjorde allt för att öka matproduktionen. Utdikade myrmarker användes även som skogsplantering. Tiden innan människan lade sig i myrarnas vara eller inte vara, täckte de 30 procent av Sveriges areal. Idag är arealen myrmark nere på 11% och merparten av dessa orörda myrar ligger i svårtillgängliga delar av norra Sverige.

Myrar brukas inte i samma utsträckning som förr, men effekterna av människans utdikning syns fortfarande. Där vatten har letts bort kan gran, tall och björk etablera sig längre och längre in på annars för fuktiga myrar och mossar. Växtarter som kråkbär, klockljung och ljung kan också breda ut sig när myren blir torrare. Detta kan göra att myrarna växer igen och tappar sin unika miljö samt mister den flora och fauna som är beroende av myrmark. För framtida naturvårdsinsatser är det viktigt att veta vilket skick myren befinner sig i just nu och hur utveckligen ser ut framåt.

I detta examens arbete besöker jag och min kollega två myrar i södra Sverige för att följa upp ett övervakningsprogram som sattes upp för tio år sedan. Myrarna som undersöks är Aggarpa och Gödas/Västre myr som är belägna i norra delen av Skåne län. Övervakningsprogrammet fokuserar på förändringar i trädskiktet och hu mycket ris
som täcker myren. Vi valde även att samla in ytterligare information om vilka växtarter som växte på myrarna för att göra det möjligt att jämföra i framtida studier.

Våra resultat visar att Aggarpa myr förändrats kraftigt och antalet träd på myren har minskat. Vi kunde även se en klar minskning i ristäckning ute på myren. Vad dessa minskningar beror på är ej undersökt, men en ökad vattenmättnad skulle kunna vara förklaringen. Det är möjligt att gamla diken börjar växa igen och tappa sin funktion. Även förhöjda nederbördsnivåer kan vara orsaken. Gödas/Västre myr visar däremot ett osäkert resultat och antalet träd har ökat. Ökningen kan bero på att Gödas/Västre blivit utdikad till den grad att träden kunnat etablera sig ordentligt. När träden väl etablerat sig i stort antal kan den sammanlagda transpirationen vara så hög att myren ej återfår sin vattenmättnad. När studien avslutats kan vi konstatera att Aggarpa myr ser ut att vara på väg mot ett mer naturligt och öppet stadium medans utvecklingen är mer osäker på Gödas/Västre myr.

Handledare: Eva Waldemarson
Biologiska institutionen, Lunds universitet, 2013 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Albin
supervisor
organization
course
BIOK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8169166
date added to LUP
2015-11-11 14:41:58
date last changed
2015-11-11 14:41:58
@misc{8169166,
 abstract   = {This study is a follow-up on a ten years old inventory of two mires in southern Sweden, Aggarpa myr and Gödas/Västre myr. Ten years ago questions were raised if these bogs were invaded by trees, and a monitor program was set up to record future changes in the tree stands. The tree species examined were Scots pine (Pinus sylvestris), Birch (Betula spp.) and Spruce (Picea abies). All trees in a line of quadrants spanning from the bogs edge towards the center was measured with both stem length and height. An estimation of the vegetation coverage in the field layer in each quadrant was added in this study. On one of the mires additional measurements were executed, including scrub coverage and tree age. The results from this study showed a decrease in tree count and scrub coverage on Aggarpa myr. Gödas/Västre myr showed an increase of Scots pine and a change in Birch distribution. These changes might be a result of overgrown ditches and increased water levels due to higher precipitation.},
 author    = {Andersson, Albin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vegetationsutveckling på två skånska myrar - en uppföljning},
 year     = {2013},
}