Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Resursplanering och produktivitet i lagerverksamheter

Berg, Max (2015) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Syftet med detta projekt är att skapa förbättrade förutsättningar för Sandvik SRPs, i
Svedala, resursplanering i centrallagret. Arbetet har utförts genom att kartlägga hur
fyra företag utför deras resursplanering, samt analys av Sandviks historiska lageroch
personaldata. Detta utmynnade i ett verktyg som Sandvik kommer använda vid
framtida resursplaneringar och rekommendationer för hur man kan förbättra sina
möjligheter att mäta och utvärdera nuvarande arbetsprocesser. Dessa
rekommendationer är även generaliserbara för andra verksamheter.
De företag som intervjuats för att kartlägga hur industrin arbetar med resursplanering
är alla framgångsrika inom sin bransch och har lager eller terminalverksamheter som
sin primära... (More)
Syftet med detta projekt är att skapa förbättrade förutsättningar för Sandvik SRPs, i
Svedala, resursplanering i centrallagret. Arbetet har utförts genom att kartlägga hur
fyra företag utför deras resursplanering, samt analys av Sandviks historiska lageroch
personaldata. Detta utmynnade i ett verktyg som Sandvik kommer använda vid
framtida resursplaneringar och rekommendationer för hur man kan förbättra sina
möjligheter att mäta och utvärdera nuvarande arbetsprocesser. Dessa
rekommendationer är även generaliserbara för andra verksamheter.
De företag som intervjuats för att kartlägga hur industrin arbetar med resursplanering
är alla framgångsrika inom sin bransch och har lager eller terminalverksamheter som
sin primära konkurrenskraft. Företagen använde unika lösningar präglade av den
individuella företagskulturen, dock kunde vissa liknande drag identifieras. Alla
företag mätte på något sätt produktiviteten eller effektiviteten av personalen.
Mätvärdena användes sedan för att avläsa hur väl de utfört sin resursplanering. För
att skapa ytterligare bredd och mer korrekt uppfattning av arbetsförloppet i ett lager
rekommenderas tre kompletterande nyckeltal; kostnad per timme, returer eller
defekter och in och utflöde till lagret. Ytterligare fynd av betydelse var
kommunikation och användning av sin personals kunskap vid förändringar samt
skapandet av rutiner vid lite arbete.
Sandviks resursplaneringsverktyg resulterade i en simuleringsmodell som kan
användas till att förutse behovet av personal och tekniskutrustning den kommande
månaden. Vid analys av in-data framkom att behovet av personal och utrustning
förändrar sig linjärt till antalet tillverkade stenkrossar. Antalet dagar där det
uppkommer övertid alternativt dödtid förändrades dock inte med den takten. Den
totala övertiden och dödtiden i förhållande till den totala arbetstiden minskar.
Slutsatsen av denna rapport är det kommer alltid att finnas osäkerheter i framtida
behov i lagerverksamheter, oavsett hur väl man utför sin resursplanering. För att
kunna vara konkurrenskraftig inom området ska man skapa sig möjligheter att vara
flexibel. Vad man ska vara flexibel kring beror på verksamhetens ekonomiska
förutsättningar, kultur och fokus. Det viktiga är att ha förutsättningar att kunna ta
beslut när problem uppstår och lösa dem med aktuell data som speglar verkligheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Max
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
15/5535
language
Swedish
id
8169889
date added to LUP
2015-11-12 13:28:18
date last changed
2015-11-12 13:28:18
@misc{8169889,
 abstract   = {Syftet med detta projekt är att skapa förbättrade förutsättningar för Sandvik SRPs, i
Svedala, resursplanering i centrallagret. Arbetet har utförts genom att kartlägga hur
fyra företag utför deras resursplanering, samt analys av Sandviks historiska lageroch
personaldata. Detta utmynnade i ett verktyg som Sandvik kommer använda vid
framtida resursplaneringar och rekommendationer för hur man kan förbättra sina
möjligheter att mäta och utvärdera nuvarande arbetsprocesser. Dessa
rekommendationer är även generaliserbara för andra verksamheter.
De företag som intervjuats för att kartlägga hur industrin arbetar med resursplanering
är alla framgångsrika inom sin bransch och har lager eller terminalverksamheter som
sin primära konkurrenskraft. Företagen använde unika lösningar präglade av den
individuella företagskulturen, dock kunde vissa liknande drag identifieras. Alla
företag mätte på något sätt produktiviteten eller effektiviteten av personalen.
Mätvärdena användes sedan för att avläsa hur väl de utfört sin resursplanering. För
att skapa ytterligare bredd och mer korrekt uppfattning av arbetsförloppet i ett lager
rekommenderas tre kompletterande nyckeltal; kostnad per timme, returer eller
defekter och in och utflöde till lagret. Ytterligare fynd av betydelse var
kommunikation och användning av sin personals kunskap vid förändringar samt
skapandet av rutiner vid lite arbete.
Sandviks resursplaneringsverktyg resulterade i en simuleringsmodell som kan
användas till att förutse behovet av personal och tekniskutrustning den kommande
månaden. Vid analys av in-data framkom att behovet av personal och utrustning
förändrar sig linjärt till antalet tillverkade stenkrossar. Antalet dagar där det
uppkommer övertid alternativt dödtid förändrades dock inte med den takten. Den
totala övertiden och dödtiden i förhållande till den totala arbetstiden minskar.
Slutsatsen av denna rapport är det kommer alltid att finnas osäkerheter i framtida
behov i lagerverksamheter, oavsett hur väl man utför sin resursplanering. För att
kunna vara konkurrenskraftig inom området ska man skapa sig möjligheter att vara
flexibel. Vad man ska vara flexibel kring beror på verksamhetens ekonomiska
förutsättningar, kultur och fokus. Det viktiga är att ha förutsättningar att kunna ta
beslut när problem uppstår och lösa dem med aktuell data som speglar verkligheten.},
 author    = {Berg, Max},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Resursplanering och produktivitet i lagerverksamheter},
 year     = {2015},
}