Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp-käk-gomspalt – en pilotstudie

Malmborn, Jan-Olof LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Inledning: Sedan 1999 har uppgifter om behandlingsresultat förts in i det svenska kvalitetsregistret för läpp, käk och gomspalt (LKG). Syftet med denna studie var att utvärdera tillförlitligheten av taldata i registret. Metod: Inspelningar av 10 barn analyserades. Barnen hade vid 5 års ålder bedömts och registrerats i det svenska kvalitetsregistret för LKG av författaren mellan år 2006-2008. Författaren och två logopeder från två andra LKG-centra bedömde 2014 på nytt inspelningarna. Talet hos samtliga barn hade undersökts med Svenskt Artikulations- och Nasalitetstest (SVANTE). Variabler som undersöktes var andelen korrekt artikulerade orala konsonanter, andelen talavvikelser framför och bakom velofarynx samt velofarynxfunktion.... (More)
Inledning: Sedan 1999 har uppgifter om behandlingsresultat förts in i det svenska kvalitetsregistret för läpp, käk och gomspalt (LKG). Syftet med denna studie var att utvärdera tillförlitligheten av taldata i registret. Metod: Inspelningar av 10 barn analyserades. Barnen hade vid 5 års ålder bedömts och registrerats i det svenska kvalitetsregistret för LKG av författaren mellan år 2006-2008. Författaren och två logopeder från två andra LKG-centra bedömde 2014 på nytt inspelningarna. Talet hos samtliga barn hade undersökts med Svenskt Artikulations- och Nasalitetstest (SVANTE). Variabler som undersöktes var andelen korrekt artikulerade orala konsonanter, andelen talavvikelser framför och bakom velofarynx samt velofarynxfunktion. Överensstämmelse inom och mellan bedömare beräknades med ICC (Intraklasskorrelations-koefficienten) och Kappa. Resultat: Överenstämmelsen inom och mellan bedömare var god för andelen korrekt artikulerade orala konsonanter och andelen talavvikelser framför och bakom velofarynx. ICC varierade mellan 0,88 – 0,94. Överensstämmelsen var något lägre mellan uppgifter i kvalitetsregistret och författarens nya bedömningar (0,76 – 0,89). Överensstämmelsen avseende velofarynxfunktion varierade från låg till utmärkt (Kappa mellan 0,4 och 1). Slutsats: Data i kvalitetsregistret för konsonantproduktion tycks vara tillförlitlig, medan tillförlitligheten i uppgifterna för velofarynxfunktion varierar. Resultaten behöver verifieras i en större studie. Möjliga metodologiska variabler som kan ha påverkat resultaten diskuteras, liksom förslag på hur tillförlitligheten i de uppgifter som förs in i registret kan förbättras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmborn, Jan-Olof LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
tillförlitlighet, velofarynxfunktion, procent korrekt artikulerade orala konsonanter, talvärdering, kvalitetsregister, LKG
language
Swedish
id
8171527
date added to LUP
2015-11-16 20:39:38
date last changed
2015-11-16 20:39:38
@misc{8171527,
 abstract   = {Inledning: Sedan 1999 har uppgifter om behandlingsresultat förts in i det svenska kvalitetsregistret för läpp, käk och gomspalt (LKG). Syftet med denna studie var att utvärdera tillförlitligheten av taldata i registret. Metod: Inspelningar av 10 barn analyserades. Barnen hade vid 5 års ålder bedömts och registrerats i det svenska kvalitetsregistret för LKG av författaren mellan år 2006-2008. Författaren och två logopeder från två andra LKG-centra bedömde 2014 på nytt inspelningarna. Talet hos samtliga barn hade undersökts med Svenskt Artikulations- och Nasalitetstest (SVANTE). Variabler som undersöktes var andelen korrekt artikulerade orala konsonanter, andelen talavvikelser framför och bakom velofarynx samt velofarynxfunktion. Överensstämmelse inom och mellan bedömare beräknades med ICC (Intraklasskorrelations-koefficienten) och Kappa. Resultat: Överenstämmelsen inom och mellan bedömare var god för andelen korrekt artikulerade orala konsonanter och andelen talavvikelser framför och bakom velofarynx. ICC varierade mellan 0,88 – 0,94. Överensstämmelsen var något lägre mellan uppgifter i kvalitetsregistret och författarens nya bedömningar (0,76 – 0,89). Överensstämmelsen avseende velofarynxfunktion varierade från låg till utmärkt (Kappa mellan 0,4 och 1). Slutsats: Data i kvalitetsregistret för konsonantproduktion tycks vara tillförlitlig, medan tillförlitligheten i uppgifterna för velofarynxfunktion varierar. Resultaten behöver verifieras i en större studie. Möjliga metodologiska variabler som kan ha påverkat resultaten diskuteras, liksom förslag på hur tillförlitligheten i de uppgifter som förs in i registret kan förbättras.},
 author    = {Malmborn, Jan-Olof},
 keyword   = {tillförlitlighet,velofarynxfunktion,procent korrekt artikulerade orala konsonanter,talvärdering,kvalitetsregister,LKG},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp-käk-gomspalt – en pilotstudie},
 year     = {2015},
}