Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The effects of latitude and forest type on spider richness,diversity and community composition in Sweden

Arvidsson, Fredrik (2015) BIOP32 20141
Degree Projects in Biology
Abstract
Spiders play a key role as predators in a wide range of terrestrial ecosystems. Their community composition is strongly affected by environmental gradients. The latitudinal diversity gradient concept states that diversity and species richness is negatively related to increasing latitude. This has been observed in spiders on a continental scale, but so far was not observed on a regional scale in Europe. In this study, the effects of latitude and forest type (coniferous vs deciduous) on spider species and family composition, diversity, and richness in Sweden were tested using samples from the Swedish malaise trap project. Diversity and species richness did not show the expected decrease with increasing latitude. However, latitude was a... (More)
Spiders play a key role as predators in a wide range of terrestrial ecosystems. Their community composition is strongly affected by environmental gradients. The latitudinal diversity gradient concept states that diversity and species richness is negatively related to increasing latitude. This has been observed in spiders on a continental scale, but so far was not observed on a regional scale in Europe. In this study, the effects of latitude and forest type (coniferous vs deciduous) on spider species and family composition, diversity, and richness in Sweden were tested using samples from the Swedish malaise trap project. Diversity and species richness did not show the expected decrease with increasing latitude. However, latitude was a significant predictor of species and family composition, with forest type not being a significant predictor. The family abundance in the family Linyphiidae was positively correlated to latitude and this family was increasingly dominant in northern latitudes. This result together with the appropriateness of the malaise trap technique are discussed as potential reasons for the absence of a latitudinal diversity gradient at this scale. A number of rare species were observed and are listed along with spider species that were recorded for the first time in the respective provinces of Sweden. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Linyphiid-spindlar trivs bäst i norr!

Spindlar är en av de viktigaste predatorerna och de finns nästan överallt. Vilka spindlar som finns på en plats beror bland annat på habitat och klimat. Klimatet styrs till stor del av vilken breddgrad platsen ligger på. I min studie jämförde jag spindelfaunan i två typer av skogshabitat; lövskog och barrskog. Platserna är valda på en gradient genom Sverige för att individuellt jämföra om breddgrad och habitat påverkar spindlarnas artrikedom och artsammansättning.

Insamlingen av spindlar gjordes av Svenska malaisefälleprojektet som är ett forskningsprojekt beläget på Öland. Insamlingen ägde rum mellan åren 2003 och 2006. En malaisefälla är en tältlik konstruktion som främst används för att fånga... (More)
Linyphiid-spindlar trivs bäst i norr!

Spindlar är en av de viktigaste predatorerna och de finns nästan överallt. Vilka spindlar som finns på en plats beror bland annat på habitat och klimat. Klimatet styrs till stor del av vilken breddgrad platsen ligger på. I min studie jämförde jag spindelfaunan i två typer av skogshabitat; lövskog och barrskog. Platserna är valda på en gradient genom Sverige för att individuellt jämföra om breddgrad och habitat påverkar spindlarnas artrikedom och artsammansättning.

Insamlingen av spindlar gjordes av Svenska malaisefälleprojektet som är ett forskningsprojekt beläget på Öland. Insamlingen ägde rum mellan åren 2003 och 2006. En malaisefälla är en tältlik konstruktion som främst används för att fånga in flygande insekter, men den verkar även funka bra för spindlar! Genom att använda mig av ett mikroskop och bestämningslitteratur kom jag fram till art. Drygt 1400 individer identifierades från 11 fällor och total så fanns 120 arter, tillhörande en rad spindelfamiljer.


Spindlarnas artrikedom påverkades inte av varken breddgrad eller skogstyp. Men deras artsammansättning hade stor påverkan av breddgrad! Den spindelfamilj som hade allra största påverkan på våra resultat var Linyphiiderna, de är också Sveriges största spindelfamilj. De är ofta små spindlar som har en makalös spridningsförmåga och de olika arterna är anpassade för olika sorters mikrohabitat.
En spindel från familjen Linyphiidae (Foto: Pierre Oger)


Vissa spindelfamiljer hade en preferens för de lägre breddgraderna i Sverige vilket är vanligt i de flesta organismgrupper då artrikedomen ökar desto närmre ekvatorn de befinner sig. Dock så fanns det en motsatt trend inom familjen Linyphiidae där de verkade ha en preferens för norra delen av Sverige, där antal arter och individer ökade med högre breddgrad. Detta stämmer bra med tidigare forskningsarbeten som har gjorts på andra delar av världen.

Att använda en malaisefälla för att fånga spindlar är inte vanligt, främst brukar fallfällor användas. Fallfällor och malaisefällor funkar bra för att fånga in olika typer av spindlar, så att använda sig av båda insamlingsmetoder skulle vara optimalt. Totalt så infångades 11 sällsynta arter och sju arter var nya för landskap i Sverige så malaisefällor verkar göra ett bra jobb!

Handledare: Klaus Birkhofer
Biodiversitet och bevarande vetenskap
Masterexamensarbete i Zooekologi 60 hp 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvidsson, Fredrik
supervisor
organization
course
BIOP32 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8244067
date added to LUP
2015-12-01 11:21:16
date last changed
2015-12-01 11:21:16
@misc{8244067,
 abstract   = {Spiders play a key role as predators in a wide range of terrestrial ecosystems. Their community composition is strongly affected by environmental gradients. The latitudinal diversity gradient concept states that diversity and species richness is negatively related to increasing latitude. This has been observed in spiders on a continental scale, but so far was not observed on a regional scale in Europe. In this study, the effects of latitude and forest type (coniferous vs deciduous) on spider species and family composition, diversity, and richness in Sweden were tested using samples from the Swedish malaise trap project. Diversity and species richness did not show the expected decrease with increasing latitude. However, latitude was a significant predictor of species and family composition, with forest type not being a significant predictor. The family abundance in the family Linyphiidae was positively correlated to latitude and this family was increasingly dominant in northern latitudes. This result together with the appropriateness of the malaise trap technique are discussed as potential reasons for the absence of a latitudinal diversity gradient at this scale. A number of rare species were observed and are listed along with spider species that were recorded for the first time in the respective provinces of Sweden.},
 author    = {Arvidsson, Fredrik},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The effects of latitude and forest type on spider richness,diversity and community composition in Sweden},
 year     = {2015},
}