Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värdefulla träd och biotoper på Kvarnbybanan - förslag till åtgärder för att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden på en golfbana i Malmö

Herrlin, Marta (2015) BIOY01 20152
Degree Projects in Biology
Abstract
When landscape changes due to urbanization and agriculture wild nature must adapt and find new spots to colonize. A golf course is one example of such an area. In Scania many golf courses are situated on old agricultural fields, where they can contain more biodiversity than the fields they replace. In this study I mapped potential habitats for different species of flora and fauna at Kvarnby golf course in east of Malmö. I investigated the tree diversity and planned a “tree walk” with 15 selected trees. I also listed certain types of management to help the golf club raise the biodiversity in the area. Investigated parameters were vitality, age, height, diameter of stem- and tree crown, injuries and nature value, such as lichens and dead... (More)
When landscape changes due to urbanization and agriculture wild nature must adapt and find new spots to colonize. A golf course is one example of such an area. In Scania many golf courses are situated on old agricultural fields, where they can contain more biodiversity than the fields they replace. In this study I mapped potential habitats for different species of flora and fauna at Kvarnby golf course in east of Malmö. I investigated the tree diversity and planned a “tree walk” with 15 selected trees. I also listed certain types of management to help the golf club raise the biodiversity in the area. Investigated parameters were vitality, age, height, diameter of stem- and tree crown, injuries and nature value, such as lichens and dead wood.

In total 1741 trees were found at the golf course and the most common species were white willow (Salix alba), hazel (Corylus avellana), oak (Quercus robur), common hawthorn (Craetagus monogyna) and the black poplar (Populus nigra). The most common injuries were wounds on the stems and ash dieback. 21 % of the trees at the golf course had some kind of nature value and the diversity of trees was good. In total 8 different biotopes was found. It is preferable to let all the roughes grow as wild as possible without pesticides and fertilizers, to favour the biodiversity in the area. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Värdefulla träd och biotoper på Kvarnby golfbana i Malmö

När landskap förändras och fragmenteras i takt med urbanisering, jordbruk eller annan mänsklig påverkan, måste arter hitta nya livsmiljöer för att etablera sig och överleva. Sådana livsmiljöer kan till exempel vara en golfbana i staden. När man anlägger nya golfbanor i Skåne gör man det ofta på gammal åkermark, där golfbanorna kan ha högre biodiversitet än åkermarken banan ersätter, eftersom banan innehåller fler olika slags biotoper.

Kvarnbybanan är en 75 ha stor golfbana i östra delen Malmö som anlades 1990. I det här arbetet har jag tittat på vilka olika biotoper banan innehåller, samt vilka träd som finns, hur de mår, vilka som är viktiga ur naturvärdesperspektiv och vad... (More)
Värdefulla träd och biotoper på Kvarnby golfbana i Malmö

När landskap förändras och fragmenteras i takt med urbanisering, jordbruk eller annan mänsklig påverkan, måste arter hitta nya livsmiljöer för att etablera sig och överleva. Sådana livsmiljöer kan till exempel vara en golfbana i staden. När man anlägger nya golfbanor i Skåne gör man det ofta på gammal åkermark, där golfbanorna kan ha högre biodiversitet än åkermarken banan ersätter, eftersom banan innehåller fler olika slags biotoper.

Kvarnbybanan är en 75 ha stor golfbana i östra delen Malmö som anlades 1990. I det här arbetet har jag tittat på vilka olika biotoper banan innehåller, samt vilka träd som finns, hur de mår, vilka som är viktiga ur naturvärdesperspektiv och vad man ska plantera i framtiden. Jag har utarbetat en trädvandring med 15 träd som är värda att uppmärksamma med skyltar. Jag har också gett förslag på åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på banan.

Resultat
Totalt inventerades 1741 träd som hade en medelålder på 13 år. Träddiversiteten för banan var god, med 48 olika arter. De vanligaste trädslagen var vitpil (Salix alba), hassel (Corylus avellana), skogsek (Quercus robur), trubbhagtorn (Crataegus monogyna) och svartpoppel (Populus nigra). 21 % av träden innehöll något naturvärde som lavar, håligheter, grova döda grenar eller rötad ved. Sjukdomar som hittades på träden var stamskador, gummiflöde, lönntjärfläck, växtstekelangrepp, samt askskottsjuka som konstaterades på 20 % av banans askar (Fraxinus excelsior).

Banan innehöll 8 olika biotoper där fyra var olika gräsmarker, två var skogsbiotoper och två hittades i anslutning till banans småvatten. Den vildvuxna högruffen var banans artrikaste biotop och den vanligaste var den gräsmark som fairway och semiruff bestod av.

För att öka golfbanans biologiska mångfald är det bra att ha så mycket vildvuxen högruff som möjligt, där insekter hittar nektar och groddjur, fåglar och fältvilt kan gömma sig. Man bör minimera användningen av pesticider, eftersom man har sett att det ger långvariga negativa effekter på biodiversiteten. Det är också bra att fortsätta plantera olika trädarter på banan, och se upp med tysklönn (Acer pseudoplatanus) då det är en invasiv art som lätt konkurrerar ut andra arter. Satsa på att plantera inhemska ädellövträd som skogslönn (Acer platanoides), naverlönn (Acer campestre), bok (Fagus sylvatica), avenbok (Carpinus betulus), ek, ask, lind (Tilia chordata) och fågelbär (Prunus avium). Naverlönn och ask är dessutom rödlistade, så det är extra bra att gynna dessa.

Handledare: Eva Waldemarson
Kandidatarbete 30hp, BIOY01, 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet och Miljöbron. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herrlin, Marta
supervisor
organization
course
BIOY01 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8244306
date added to LUP
2015-12-01 13:27:24
date last changed
2015-12-02 12:04:23
@misc{8244306,
 abstract   = {When landscape changes due to urbanization and agriculture wild nature must adapt and find new spots to colonize. A golf course is one example of such an area. In Scania many golf courses are situated on old agricultural fields, where they can contain more biodiversity than the fields they replace. In this study I mapped potential habitats for different species of flora and fauna at Kvarnby golf course in east of Malmö. I investigated the tree diversity and planned a “tree walk” with 15 selected trees. I also listed certain types of management to help the golf club raise the biodiversity in the area. Investigated parameters were vitality, age, height, diameter of stem- and tree crown, injuries and nature value, such as lichens and dead wood. 

In total 1741 trees were found at the golf course and the most common species were white willow (Salix alba), hazel (Corylus avellana), oak (Quercus robur), common hawthorn (Craetagus monogyna) and the black poplar (Populus nigra). The most common injuries were wounds on the stems and ash dieback. 21 % of the trees at the golf course had some kind of nature value and the diversity of trees was good. In total 8 different biotopes was found. It is preferable to let all the roughes grow as wild as possible without pesticides and fertilizers, to favour the biodiversity in the area.},
 author    = {Herrlin, Marta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdefulla träd och biotoper på Kvarnbybanan - förslag till åtgärder för att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden på en golfbana i Malmö},
 year     = {2015},
}