Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Valet att välja - en kvalitativ studie om val och beslutsfattande

Cederberg, Martina LU and Mirholm, Isabella (2015) SOCK04 20151
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker hur individer från två åldersgrupper resonerar vid beslutsfattande för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa. Även vilka sociala faktorer som kan förklara dessa har vi studerat. Nio intervjupersoner, varav fyra personer i den yngre och fem personer i den äldre åldersgruppen deltog i studien, där semistrukturerade intervjuer användes som undersökningsmetod. De teorier vi tillämpat i analys av empirin är främst Rosas teori om acceleration, Giddens teori om modernitet och självidentitet och Aronsons teori om mentala genvägar, samt teorier av Cialdini och Riesman om påverkan respektive om den gruppstyrda individen. Resultatet av studien visar att båda åldersgrupperna märker av accelerationen och... (More)
Denna uppsats undersöker hur individer från två åldersgrupper resonerar vid beslutsfattande för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa. Även vilka sociala faktorer som kan förklara dessa har vi studerat. Nio intervjupersoner, varav fyra personer i den yngre och fem personer i den äldre åldersgruppen deltog i studien, där semistrukturerade intervjuer användes som undersökningsmetod. De teorier vi tillämpat i analys av empirin är främst Rosas teori om acceleration, Giddens teori om modernitet och självidentitet och Aronsons teori om mentala genvägar, samt teorier av Cialdini och Riesman om påverkan respektive om den gruppstyrda individen. Resultatet av studien visar att båda åldersgrupperna märker av accelerationen och de ökade valmöjligheterna, men på olika vis. De äldre märker av dem tydligt, medan de yngre på ett mer omedvetet sätt märker det genom att känna stress över mängden val och tidsbristen det leder till. Det finns skillnader mellan hur yngre och äldre individer resonerar i valsituationer men båda åldersgrupperna använder beslutsstrategier som innebär att man tar mentala genvägar för att hantera beslutsfattande. De äldre föredrar att minska ner alternativen och känner en trygghet i att kunna välja om, medan yngre slits mellan viljan att ha alla alternativ att välja på och pressen dessa medför. Detta resulterar för vissa i att de gör icke-val och väljer att bara följa med strömmen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederberg, Martina LU and Mirholm, Isabella
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
beslutsfattande, val, mentala genvägar, modernitet, identitet, beslutsstrategier, rationalitet
language
Swedish
id
8310415
date added to LUP
2015-12-17 14:34:54
date last changed
2015-12-17 14:34:54
@misc{8310415,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker hur individer från två åldersgrupper resonerar vid beslutsfattande för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa. Även vilka sociala faktorer som kan förklara dessa har vi studerat. Nio intervjupersoner, varav fyra personer i den yngre och fem personer i den äldre åldersgruppen deltog i studien, där semistrukturerade intervjuer användes som undersökningsmetod. De teorier vi tillämpat i analys av empirin är främst Rosas teori om acceleration, Giddens teori om modernitet och självidentitet och Aronsons teori om mentala genvägar, samt teorier av Cialdini och Riesman om påverkan respektive om den gruppstyrda individen. Resultatet av studien visar att båda åldersgrupperna märker av accelerationen och de ökade valmöjligheterna, men på olika vis. De äldre märker av dem tydligt, medan de yngre på ett mer omedvetet sätt märker det genom att känna stress över mängden val och tidsbristen det leder till. Det finns skillnader mellan hur yngre och äldre individer resonerar i valsituationer men båda åldersgrupperna använder beslutsstrategier som innebär att man tar mentala genvägar för att hantera beslutsfattande. De äldre föredrar att minska ner alternativen och känner en trygghet i att kunna välja om, medan yngre slits mellan viljan att ha alla alternativ att välja på och pressen dessa medför. Detta resulterar för vissa i att de gör icke-val och väljer att bara följa med strömmen.},
 author    = {Cederberg, Martina and Mirholm, Isabella},
 keyword   = {beslutsfattande,val,mentala genvägar,modernitet,identitet,beslutsstrategier,rationalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Valet att välja - en kvalitativ studie om val och beslutsfattande},
 year     = {2015},
}