Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter av partneringsamarbete i byggbranschen

Hogander, Lisa LU and Hallersbo, Johanna LU (2015) In 15/5518 VBEM01 20151
Construction Management
Abstract (Swedish)
Samarbete och teamkänsla är vanliga begrepp på många arbetsplatser oavsett bransch. Aktörerna i byggbranschen är inte kända för att vara några pionjärer inom detta område utan branschen har historiskt sett snarare beskrivits som konservativ och konfliktfylld, vilket bidragit till att försämra byggbranschens rykte. En förändring håller på att ske, att olika aktörer kan jobba tillsammans för att nå sina mål verkar på senare år även ha nått ut till landets byggarbetsplatser. En del i denna utveckling är samarbetsformen partnering som kortfattat bygger på att aktörerna jobbar mot gemensamma mål genom att ha en gemensam ekonomi och gemensamma aktiviteter. Ett viktigt begrepp bland aktörerna som jobbar i partneringprojekt är just ”vi-känslan”... (More)
Samarbete och teamkänsla är vanliga begrepp på många arbetsplatser oavsett bransch. Aktörerna i byggbranschen är inte kända för att vara några pionjärer inom detta område utan branschen har historiskt sett snarare beskrivits som konservativ och konfliktfylld, vilket bidragit till att försämra byggbranschens rykte. En förändring håller på att ske, att olika aktörer kan jobba tillsammans för att nå sina mål verkar på senare år även ha nått ut till landets byggarbetsplatser. En del i denna utveckling är samarbetsformen partnering som kortfattat bygger på att aktörerna jobbar mot gemensamma mål genom att ha en gemensam ekonomi och gemensamma aktiviteter. Ett viktigt begrepp bland aktörerna som jobbar i partneringprojekt är just ”vi-känslan” och många pratar om hur viktigt det är att ”bygga laget”. Men vad händer egentligen när aktörer som är vana att sitta på olika sidor bordet börjar samarbeta i större utsträckning, när ”mina pengar” blir ”våra pengar” eller ”min tid” blir ”vår tid”. Precis som klyschan säger så är relationer viktigt vad du än ska åstadkomma och oavsett med vem du samarbetar. Byggbranschen är inget undantag och för att lyckas med partnering gäller det att ha förmåga att kunna skapa en bra relation parterna emellan.

För att reda ut hur konceptet fungerar i praktiken och kunna kartlägga effekterna som kommer med partnering har vi besökt sex olika pågående partneringprojekt. Samtal har förts med både beställare och entreprenörer, vilket har gett många intressanta synvinklar av arbetsformen. Genom att jämföra, analysera och knyta samman all information som vi matats med de senaste månaderna har vi kommit fram till att receptet för ett lyckat partneringprojekt ofta lyder ”ju mer desto bättre”. Med vilket vi menar att ju fler dimensioner av partnering som faktiskt används i ett partneringprojekt ju lättare är det att arbetsformen ger effekt. Dimensionerna avser aspekter som; vilka aktörer som inkluderas i samarbetet och huruvida dessa är upphandlade på liknande villkor, vilka personer som ingår i projektteamet, om aktörerna lyckas skapa en gemensam syn i projektet, hur olika partneringaktiviteter utformas, i vilket skede entreprenörerna kommer in i projektet, vilken ersättningsmodell som används samt hur budgeten tas fram. För att förstå hur olika faktorer påverkar varandra i ett partneringprojekt kartläggs i studien vilka förutsättningar som krävs för att lyckas, vad dessa ger för effekt i projekten och slutligen vad partnering genererar för resultat. Sammanfattningsvis, om partnering tillämpas på ett framgångsrikt sätt, så skapar arbetsformen förutsättningar för att ”rätt produkt”, ”rätt slutkostnad” och ”rätt relation” ska kunna uppnås i projekten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hogander, Lisa LU and Hallersbo, Johanna LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Samarbete, gemensamma mål, partnering, partneringdeklaration, öppna böcker, förtroende, kompetens
publication/series
15/5518
report number
ISRN LUTVDG/TVBP-15/5518-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Bihandlefare: Christian Wieland
Examinator: Radhlinah Aulin
id
8409032
date added to LUP
2015-12-21 15:31:15
date last changed
2019-11-14 14:26:00
@misc{8409032,
 abstract   = {Samarbete och teamkänsla är vanliga begrepp på många arbetsplatser oavsett bransch. Aktörerna i byggbranschen är inte kända för att vara några pionjärer inom detta område utan branschen har historiskt sett snarare beskrivits som konservativ och konfliktfylld, vilket bidragit till att försämra byggbranschens rykte. En förändring håller på att ske, att olika aktörer kan jobba tillsammans för att nå sina mål verkar på senare år även ha nått ut till landets byggarbetsplatser. En del i denna utveckling är samarbetsformen partnering som kortfattat bygger på att aktörerna jobbar mot gemensamma mål genom att ha en gemensam ekonomi och gemensamma aktiviteter. Ett viktigt begrepp bland aktörerna som jobbar i partneringprojekt är just ”vi-känslan” och många pratar om hur viktigt det är att ”bygga laget”. Men vad händer egentligen när aktörer som är vana att sitta på olika sidor bordet börjar samarbeta i större utsträckning, när ”mina pengar” blir ”våra pengar” eller ”min tid” blir ”vår tid”. Precis som klyschan säger så är relationer viktigt vad du än ska åstadkomma och oavsett med vem du samarbetar. Byggbranschen är inget undantag och för att lyckas med partnering gäller det att ha förmåga att kunna skapa en bra relation parterna emellan.

För att reda ut hur konceptet fungerar i praktiken och kunna kartlägga effekterna som kommer med partnering har vi besökt sex olika pågående partneringprojekt. Samtal har förts med både beställare och entreprenörer, vilket har gett många intressanta synvinklar av arbetsformen. Genom att jämföra, analysera och knyta samman all information som vi matats med de senaste månaderna har vi kommit fram till att receptet för ett lyckat partneringprojekt ofta lyder ”ju mer desto bättre”. Med vilket vi menar att ju fler dimensioner av partnering som faktiskt används i ett partneringprojekt ju lättare är det att arbetsformen ger effekt. Dimensionerna avser aspekter som; vilka aktörer som inkluderas i samarbetet och huruvida dessa är upphandlade på liknande villkor, vilka personer som ingår i projektteamet, om aktörerna lyckas skapa en gemensam syn i projektet, hur olika partneringaktiviteter utformas, i vilket skede entreprenörerna kommer in i projektet, vilken ersättningsmodell som används samt hur budgeten tas fram. För att förstå hur olika faktorer påverkar varandra i ett partneringprojekt kartläggs i studien vilka förutsättningar som krävs för att lyckas, vad dessa ger för effekt i projekten och slutligen vad partnering genererar för resultat. Sammanfattningsvis, om partnering tillämpas på ett framgångsrikt sätt, så skapar arbetsformen förutsättningar för att ”rätt produkt”, ”rätt slutkostnad” och ”rätt relation” ska kunna uppnås i projekten.},
 author    = {Hogander, Lisa and Hallersbo, Johanna},
 keyword   = {Samarbete,gemensamma mål,partnering,partneringdeklaration,öppna böcker,förtroende,kompetens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {15/5518},
 title    = {Effekter av partneringsamarbete i byggbranschen},
 year     = {2015},
}