Advanced

Stå upp för din hälsa! - en studie om fysisk aktivitet på arbetsplatsen och fritiden

Nilsson, Michelle LU and Wendel, Marie LU (2015) PSPT02 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det har visat sig att fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar. Studien syftade till att undersöka fysisk aktivitet i olika kontexter och på olika nivåer för att bidra med ny kunskap om eventuella hälsofördelar med fysisk aktivitet. Då det är betydelsefullt för organisationens effektivitet och produktivitet att de anställda mår bra är det också viktigt att organisationen arbetar hälsofrämjande. Syftet med studien var därför att undersöka relationen mellan fysisk aktivitet och arbetsengagemang, livstillfredsställelse, upplevd stress och psykologisk frånkoppling. En enkätundersökning bestående av olika självskattningsinstrument genomfördes på en sjukhusavdelning i Skåne. Undersökningsgruppen bestod av 66 anställda med... (More)
Det har visat sig att fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar. Studien syftade till att undersöka fysisk aktivitet i olika kontexter och på olika nivåer för att bidra med ny kunskap om eventuella hälsofördelar med fysisk aktivitet. Då det är betydelsefullt för organisationens effektivitet och produktivitet att de anställda mår bra är det också viktigt att organisationen arbetar hälsofrämjande. Syftet med studien var därför att undersöka relationen mellan fysisk aktivitet och arbetsengagemang, livstillfredsställelse, upplevd stress och psykologisk frånkoppling. En enkätundersökning bestående av olika självskattningsinstrument genomfördes på en sjukhusavdelning i Skåne. Undersökningsgruppen bestod av 66 anställda med varierande yrkestillhörighet och ansågs vara representativ för populationen. Variabler som visade sig ha en signifikant inverkan på de olika undersökta begreppen var ålder, yrkesgrupp, arbetstidstillhörighet och upplevd nöjdhet med arbetet. Resultaten visade att inga signifikanta samband förelåg mellan fysisk aktivitet och arbetsengagemang, livstillfredsställelse eller upplevd stress. Däremot uppmättes en signifikant skillnad i psykologisk frånkoppling mellan den grupp som var mer aktiv på sin fritid än på sin arbetsplats och den grupp som var mer aktiv på sin arbetsplats än på sin fritid. Resultaten pekade på att psykologisk frånkoppling verkade vara bundet till fritidskontexten. (Less)
Abstract
Physical activity has been shown to reduce the risk of several illnesses. The study aimed to investigate physical activity in different contexts and on different levels to contribute with new knowledge about possible health benefits linked to physical activity. Since the health of the employees is crucial for the organization’s efficiency and productivity it is important that organizations promote a healthy lifestyle. The aim of the study was therefore to investigate the relation between physical activity and work engagement, life satisfaction, perceived stress and psychological detachment. A survey consisting of different self-reporting instruments was conducted on a hospital department in Skåne. The sample consisted of 66 employees with... (More)
Physical activity has been shown to reduce the risk of several illnesses. The study aimed to investigate physical activity in different contexts and on different levels to contribute with new knowledge about possible health benefits linked to physical activity. Since the health of the employees is crucial for the organization’s efficiency and productivity it is important that organizations promote a healthy lifestyle. The aim of the study was therefore to investigate the relation between physical activity and work engagement, life satisfaction, perceived stress and psychological detachment. A survey consisting of different self-reporting instruments was conducted on a hospital department in Skåne. The sample consisted of 66 employees with varying occupations. The sample was considered representative for the population. The following variables turned out to have an impact on the studied concepts: age, occupational group, working hours and job satisfaction. None of the relations between physical activity and work engagement, life satisfaction or perceived stress were significant. However, a significant difference was identified in psychological detachment. The difference was identified between the group with a higher level of leisure time physical activity than work related physical activity and the group with higher work related physical activity than leisure time physical activity. These results indicated that psychological detachment had a connection to leisure time activity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Michelle LU and Wendel, Marie LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på fritiden, arbetsplatsrelaterad fysisk aktivitet, arbetsengagemang, livstillfredsställelse, upplevd stress, psykologisk frånkoppling, sjukfrånvaro, upplevd nöjdhet med arbetet, hälsopsykologi
language
Swedish
id
8409678
date added to LUP
2015-12-17 12:02:05
date last changed
2015-12-17 12:02:05
@misc{8409678,
 abstract   = {Physical activity has been shown to reduce the risk of several illnesses. The study aimed to investigate physical activity in different contexts and on different levels to contribute with new knowledge about possible health benefits linked to physical activity. Since the health of the employees is crucial for the organization’s efficiency and productivity it is important that organizations promote a healthy lifestyle. The aim of the study was therefore to investigate the relation between physical activity and work engagement, life satisfaction, perceived stress and psychological detachment. A survey consisting of different self-reporting instruments was conducted on a hospital department in Skåne. The sample consisted of 66 employees with varying occupations. The sample was considered representative for the population. The following variables turned out to have an impact on the studied concepts: age, occupational group, working hours and job satisfaction. None of the relations between physical activity and work engagement, life satisfaction or perceived stress were significant. However, a significant difference was identified in psychological detachment. The difference was identified between the group with a higher level of leisure time physical activity than work related physical activity and the group with higher work related physical activity than leisure time physical activity. These results indicated that psychological detachment had a connection to leisure time activity.},
 author    = {Nilsson, Michelle and Wendel, Marie},
 keyword   = {fysisk aktivitet,fysisk aktivitet på fritiden,arbetsplatsrelaterad fysisk aktivitet,arbetsengagemang,livstillfredsställelse,upplevd stress,psykologisk frånkoppling,sjukfrånvaro,upplevd nöjdhet med arbetet,hälsopsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stå upp för din hälsa! - en studie om fysisk aktivitet på arbetsplatsen och fritiden},
 year     = {2015},
}