Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Development of an assay for quantifying A1M rescue of heme treated human kidney cells

Friberg, Camilla (2015) MOBM01 20142
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Hem och A1M – ett test på liv och död

Hem är en av kroppens viktigaste hjälpar-molekyler. När hem är bundet till proteiner hjälper det cellerna att utvinna energi och rensa ut gifter. Det mesta hemet finns i de röda blodkropparna där hem används till att transportera syre i kroppen. Tyvärr är obundet hem giftigt. Det har visat sig att havandeskapsförgiftning, ett tillstånd som kan drabba gravida, är kopplat till obundet hem. Havandeskapsförgiftning orsakar högt blodtryck och njurskador hos mamman, och kan vara dödligt om man inte inducerar förlossning. Barnet kan då bli för tidigt fött, vilket man vill undvika.

När det finns mycket obundet hem i kroppen försöker den skydda sig med antioxidanten A1M. A1M är ett specialiserat protein... (More)
Hem och A1M – ett test på liv och död

Hem är en av kroppens viktigaste hjälpar-molekyler. När hem är bundet till proteiner hjälper det cellerna att utvinna energi och rensa ut gifter. Det mesta hemet finns i de röda blodkropparna där hem används till att transportera syre i kroppen. Tyvärr är obundet hem giftigt. Det har visat sig att havandeskapsförgiftning, ett tillstånd som kan drabba gravida, är kopplat till obundet hem. Havandeskapsförgiftning orsakar högt blodtryck och njurskador hos mamman, och kan vara dödligt om man inte inducerar förlossning. Barnet kan då bli för tidigt fött, vilket man vill undvika.

När det finns mycket obundet hem i kroppen försöker den skydda sig med antioxidanten A1M. A1M är ett specialiserat protein som oskadliggör hemet och reparerar hem-skador. Forskare tror nu att om läkare tillsätter extra A1M till blodet så kanske man kan bota havandeskapsförgiftning. När företaget A1M Pharma AB tillverkar A1M måste det först kvalitets-testas innan det används för forskning. Dels vill man testa att proteinet har rätt storlek och form, men också att det verkligen kan rädda celler från hem. Projektets syfte var att hitta en testmetod för A1M-räddning.

Det första som gjordes var att behandla celler med näringslösning och hem. För att testa om cellerna kan räddas av A1M måste man kunna mäta hur mycket celler som överlever hem-behandlingen. Detta kan göras på flera olika sätt, men då hem är en molekyl som kan störa mätningar var man tvungen att hitta rätt mätmetod.

En mätmetod är att färga in cellerna med två olika färger, en som binder till levande celler och en som binder till döda. I teorin får man då två värden som skall vara komplementära och tillsammans bli 100 procent, men så var inte fallet. Det verkade som om en del av cellerna försvann under infärgningsprocessen. En annan mätmetod är att mäta hur aktiva cellerna är, med hjälp av ämnen som byter färg då de stöter på produkter från energiomsättning. Levande celler förbrukar mer energi som leder till större färgbyte. Här störde hem avläsningen så att det inte gick att få bra resultat. I den ena färgen som testades verkade cellerna bli mer aktiva av hem, vilket är en falsk reaktion, i en annan blev färgbytet maskerat av hemets egna färg.

Den mätmetod som till slut fungerade bra bygger på att döda celler har ett läckage av cellinnehåll. I detta fall mäter man hur mycket av ett särskilt protein som läckt ut i näringslösningen. En viss dos av hem dödade nästan alla celler, och valdes som bas för nästa steg. Cellerna blev då behandlade med denna dos hem tillsammans med varierande mängd av A1M. På så sätt får man en skala på hur väl cellerna räddas och detta blev grunden för kvalitets-testet. Nytillverkat A1M jämförs då med funktionellt A1M och om det håller måttet kan man använda det i forskning. Forskning som kan vara livsviktig.

Handledare: Lena Wester-Rosenlöf
Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi/ Medicinsk biologi 30 hp, 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet
A1M Pharma AB (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Camilla
supervisor
organization
course
MOBM01 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8410583
date added to LUP
2015-12-18 10:04:44
date last changed
2015-12-18 10:04:44
@misc{8410583,
 author    = {Friberg, Camilla},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Development of an assay for quantifying A1M rescue of heme treated human kidney cells},
 year     = {2015},
}