Advanced

Multisport

Freij, Joakim LU (2014) SOCK01 20151
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Vikten av ett rikt föreningsliv är stor och kanske avgörande för många ungdomars positiva utveckling. För att undvika kriminella gäng, droger och annan brottslig aktivitet bör vi i vuxenvärlden utan att tvinga ungdomarna erbjuda alternativ till dessa avvikande beteenden. I intervjuer med föreningar och organisationer knuta till idrottande ungdomar framkommer det att ungdomsidrotten tappar medlemmar.
Denna uppsats hänvisar till att få en djupare förståelse för hur ungdomsidrott kan utvecklas. Hur kan vi med regional och kommunal reglering få ungdomar att utöva mer idrott och få dem att undvika avvikande beteenden?
Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att samla in material via intervjuer, observationer och granskning av tidigare... (More)
Vikten av ett rikt föreningsliv är stor och kanske avgörande för många ungdomars positiva utveckling. För att undvika kriminella gäng, droger och annan brottslig aktivitet bör vi i vuxenvärlden utan att tvinga ungdomarna erbjuda alternativ till dessa avvikande beteenden. I intervjuer med föreningar och organisationer knuta till idrottande ungdomar framkommer det att ungdomsidrotten tappar medlemmar.
Denna uppsats hänvisar till att få en djupare förståelse för hur ungdomsidrott kan utvecklas. Hur kan vi med regional och kommunal reglering få ungdomar att utöva mer idrott och få dem att undvika avvikande beteenden?
Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att samla in material via intervjuer, observationer och granskning av tidigare forskning.
I metoden har jag tagit fram en projektidé som testas på fältet som en mätsticka och innebär ett försök att få idrottsföreningar att samarbeta för att inte ungdomar ska falla ur idrottens värld. Idén jag har utformat består av träningstillfällen två gånger i veckan och en timma per gång där vi kommer att utöva sex idrotter med sakkunniga tränare. Målet är att samla upp ungdomar som av olika anledningar är på väg att hoppa av idrotten samt att rekrytera nya.
Under uppsatsens gång kommer jag att argumentera för hur idrotten bör använda brukarinriktat arbete som central utgångspunkt. Jag visar hur jag använt den kvalitativa metoden för att stärka argumenten kring vikten och genomförandemöjligheten av sådana projekt. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vikten av ett rikt föreningsliv är stor och kanske avgörande för många ungdomars positiva utveckling. För att undvika kriminella gäng, droger och annan brottslig aktivitet bör vi i vuxenvärlden utan att tvinga ungdomarna erbjuda alternativ till dessa avvikande beteenden. I intervjuer med föreningar och organisationer knuta till idrottande ungdomar framkommer det att ungdomsidrotten tappar medlemmar.
Denna uppsats hänvisar till att få en djupare förståelse för hur ungdomsidrott kan utvecklas. Hur kan vi med regional och kommunal reglering få ungdomar att utöva mer idrott och få dem att undvika avvikande beteenden?
Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att samla in material via intervjuer, observationer och granskning av tidigare... (More)
Vikten av ett rikt föreningsliv är stor och kanske avgörande för många ungdomars positiva utveckling. För att undvika kriminella gäng, droger och annan brottslig aktivitet bör vi i vuxenvärlden utan att tvinga ungdomarna erbjuda alternativ till dessa avvikande beteenden. I intervjuer med föreningar och organisationer knuta till idrottande ungdomar framkommer det att ungdomsidrotten tappar medlemmar.
Denna uppsats hänvisar till att få en djupare förståelse för hur ungdomsidrott kan utvecklas. Hur kan vi med regional och kommunal reglering få ungdomar att utöva mer idrott och få dem att undvika avvikande beteenden?
Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att samla in material via intervjuer, observationer och granskning av tidigare forskning.
I metoden har jag tagit fram en projektidé som testas på fältet som en mätsticka och innebär ett försök att få idrottsföreningar att samarbeta för att inte ungdomar ska falla ur idrottens värld. Idén jag har utformat består av träningstillfällen två gånger i veckan och en timma per gång där vi kommer att utöva sex idrotter med sakkunniga tränare. Målet är att samla upp ungdomar som av olika anledningar är på väg att hoppa av idrotten samt att rekrytera nya.
Under uppsatsens gång kommer jag att argumentera för hur idrotten bör använda brukarinriktat arbete som central utgångspunkt. Jag visar hur jag använt den kvalitativa metoden för att stärka argumenten kring vikten och genomförandemöjligheten av sådana projekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Freij, Joakim LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Elitidrott, Avvikande beteende, Sociala Band, Fritid, Ungdom
language
Swedish
id
8465819
date added to LUP
2016-01-11 18:11:58
date last changed
2016-01-11 18:11:58
@misc{8465819,
 abstract   = {Vikten av ett rikt föreningsliv är stor och kanske avgörande för många ungdomars positiva utveckling. För att undvika kriminella gäng, droger och annan brottslig aktivitet bör vi i vuxenvärlden utan att tvinga ungdomarna erbjuda alternativ till dessa avvikande beteenden. I intervjuer med föreningar och organisationer knuta till idrottande ungdomar framkommer det att ungdomsidrotten tappar medlemmar.
Denna uppsats hänvisar till att få en djupare förståelse för hur ungdomsidrott kan utvecklas. Hur kan vi med regional och kommunal reglering få ungdomar att utöva mer idrott och få dem att undvika avvikande beteenden?
Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att samla in material via intervjuer, observationer och granskning av tidigare forskning.
I metoden har jag tagit fram en projektidé som testas på fältet som en mätsticka och innebär ett försök att få idrottsföreningar att samarbeta för att inte ungdomar ska falla ur idrottens värld. Idén jag har utformat består av träningstillfällen två gånger i veckan och en timma per gång där vi kommer att utöva sex idrotter med sakkunniga tränare. Målet är att samla upp ungdomar som av olika anledningar är på väg att hoppa av idrotten samt att rekrytera nya.
Under uppsatsens gång kommer jag att argumentera för hur idrotten bör använda brukarinriktat arbete som central utgångspunkt. Jag visar hur jag använt den kvalitativa metoden för att stärka argumenten kring vikten och genomförandemöjligheten av sådana projekt.},
 author    = {Freij, Joakim},
 keyword   = {Elitidrott,Avvikande beteende,Sociala Band,Fritid,Ungdom},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Multisport},
 year     = {2014},
}