Advanced

Nyutbildade akutsjuksköterskors upplevelse av sin specialistkompetens inom akutsjukvård

Rohlin, Johanna LU and Flymen, Carina LU (2015) AKTM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
I den akuta vårdkedjan från prehospital- till intensivvård finns en tydlig brist på kompetenskrav inom just akutsjukvård. I dagsläget bemannas främst akutmottagningar av grundutbildade sjuksköterskor och det finns en efterfrågan av specialistkompetens inom området. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård ger en yrkes- och magisterexamen inom omvårdnad sedan år 2013 och är således en ny specialitet. I nuläget finns inget krav på specialistkompetens som verksam sjuksköterska inom akutsjukvård vilket skapat otydligheter för första generationens akutsjuksköterskor i Sverige. Syftet med studien var att beskriva den nyutbildade svenska akutsjuksköterskans upplevelse av sin specialistkompetens. Studien genomfördes... (More)
I den akuta vårdkedjan från prehospital- till intensivvård finns en tydlig brist på kompetenskrav inom just akutsjukvård. I dagsläget bemannas främst akutmottagningar av grundutbildade sjuksköterskor och det finns en efterfrågan av specialistkompetens inom området. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård ger en yrkes- och magisterexamen inom omvårdnad sedan år 2013 och är således en ny specialitet. I nuläget finns inget krav på specialistkompetens som verksam sjuksköterska inom akutsjukvård vilket skapat otydligheter för första generationens akutsjuksköterskor i Sverige. Syftet med studien var att beskriva den nyutbildade svenska akutsjuksköterskans upplevelse av sin specialistkompetens. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats och data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med 13 akutsjuksköterskor. Insamlad data analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Ur resultatet framkom övergripande temat stolt och berikad i sin nya roll som akutsjuksköterska med de fyra subteman att vara kompetens i kunskapsspridning, att ta de rätta besluten, att uppleva ambivalens kring den nya rollen och att leva upp till den nya rollen. Studiens resultat visade även att akutsjuksköterskan upplever ökad kompetens och säkerhet i arbetet men att verksamheterna bör synliggöra specialistkompetensen på ett tillfredsställande sätt för att bibehålla kompetensen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rohlin, Johanna LU and Flymen, Carina LU
supervisor
organization
course
AKTM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Specialistsjuksköterska, Akutsjuksköterska, Kompetens, Säker vård, Utveckling
language
Swedish
id
8465954
date added to LUP
2016-01-12 15:15:31
date last changed
2016-01-12 15:15:31
@misc{8465954,
 abstract   = {I den akuta vårdkedjan från prehospital- till intensivvård finns en tydlig brist på kompetenskrav inom just akutsjukvård. I dagsläget bemannas främst akutmottagningar av grundutbildade sjuksköterskor och det finns en efterfrågan av specialistkompetens inom området. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård ger en yrkes- och magisterexamen inom omvårdnad sedan år 2013 och är således en ny specialitet. I nuläget finns inget krav på specialistkompetens som verksam sjuksköterska inom akutsjukvård vilket skapat otydligheter för första generationens akutsjuksköterskor i Sverige. Syftet med studien var att beskriva den nyutbildade svenska akutsjuksköterskans upplevelse av sin specialistkompetens. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats och data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med 13 akutsjuksköterskor. Insamlad data analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Ur resultatet framkom övergripande temat stolt och berikad i sin nya roll som akutsjuksköterska med de fyra subteman att vara kompetens i kunskapsspridning, att ta de rätta besluten, att uppleva ambivalens kring den nya rollen och att leva upp till den nya rollen. Studiens resultat visade även att akutsjuksköterskan upplever ökad kompetens och säkerhet i arbetet men att verksamheterna bör synliggöra specialistkompetensen på ett tillfredsställande sätt för att bibehålla kompetensen.},
 author    = {Rohlin, Johanna and Flymen, Carina},
 keyword   = {Specialistsjuksköterska,Akutsjuksköterska,Kompetens,Säker vård,Utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyutbildade akutsjuksköterskors upplevelse av sin specialistkompetens inom akutsjukvård},
 year     = {2015},
}