Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur upplever sjuksköterskor verksamma på vårdcentral mötet med ambulanspersonal? - En intervjustudie

Hansson, Martin LU and Lundahl, Johanna LU (2015) AMSM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Överflyttning av patienter inom vårdkedjan är en viktig del i dagens sjukvård, då det är känt att bristande kvalitet i vårdkedjan främst sker vid övergång från en instans till en annan. Detta ställer höga krav på samarbetsförmåga bland framför allt ambulanspersonal, som arbetar i en miljö där patienter ständigt transporteras och överflyttas mellan olika vårdinstanser. Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor på vårdcentral upplevde mötet med ambulanspersonal vid överlämnade av patient. En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes. Intervjuer genomfördes med 13 sjuksköterskor verksamma på vårdcentraler i södra Sverige. Insamlad data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på överlag gott... (More)
Överflyttning av patienter inom vårdkedjan är en viktig del i dagens sjukvård, då det är känt att bristande kvalitet i vårdkedjan främst sker vid övergång från en instans till en annan. Detta ställer höga krav på samarbetsförmåga bland framför allt ambulanspersonal, som arbetar i en miljö där patienter ständigt transporteras och överflyttas mellan olika vårdinstanser. Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor på vårdcentral upplevde mötet med ambulanspersonal vid överlämnade av patient. En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes. Intervjuer genomfördes med 13 sjuksköterskor verksamma på vårdcentraler i södra Sverige. Insamlad data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på överlag gott samarbete men även på utmaningar i det interprofessionella samarbetet i form av attityder och ifrågasättande. Det fanns en uttalad önskan om en ökad inblick och förståelse för varandras verksamheter. För att uppnå en ökad förståelse för varandras verksamheter krävs mer inblick och kunskap. En medvetenhet om nyttan med avvikelserapportering vid brister samt regelbunden hospitering i varandras verksamhet skulle kunna bidra till detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Martin LU and Lundahl, Johanna LU
supervisor
organization
course
AMSM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ambulanspersonal, vårdcentral, möte, attityd, kommunikation, kvalitativ studie
language
Swedish
id
8465961
date added to LUP
2016-01-12 15:11:35
date last changed
2016-01-12 15:11:35
@misc{8465961,
 abstract   = {Överflyttning av patienter inom vårdkedjan är en viktig del i dagens sjukvård, då det är känt att bristande kvalitet i vårdkedjan främst sker vid övergång från en instans till en annan. Detta ställer höga krav på samarbetsförmåga bland framför allt ambulanspersonal, som arbetar i en miljö där patienter ständigt transporteras och överflyttas mellan olika vårdinstanser. Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor på vårdcentral upplevde mötet med ambulanspersonal vid överlämnade av patient. En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes. Intervjuer genomfördes med 13 sjuksköterskor verksamma på vårdcentraler i södra Sverige. Insamlad data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på överlag gott samarbete men även på utmaningar i det interprofessionella samarbetet i form av attityder och ifrågasättande. Det fanns en uttalad önskan om en ökad inblick och förståelse för varandras verksamheter. För att uppnå en ökad förståelse för varandras verksamheter krävs mer inblick och kunskap. En medvetenhet om nyttan med avvikelserapportering vid brister samt regelbunden hospitering i varandras verksamhet skulle kunna bidra till detta.},
 author    = {Hansson, Martin and Lundahl, Johanna},
 keyword   = {Ambulanspersonal,vårdcentral,möte,attityd,kommunikation,kvalitativ studie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur upplever sjuksköterskor verksamma på vårdcentral mötet med ambulanspersonal? - En intervjustudie},
 year     = {2015},
}