Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Akut omvårdnad av patient med misstänkt eller konstaterad smitta

Jönsson, Anna LU and Övall, Magdalena LU (2015) AKTM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Sjuksköterskan på akutmottagningen ställs ofta inför omvårdnads situationer med begränsad information om patienten, vilket kan vara problematiskt för att snabbt identifiera och vidta åtgärder vid omvårdnad av smittsamma patienter. Sjuksköterskans svåra uppgift är att finna strategier för god omvårdnad till smittsamma patienter. En strategi kan vara att använda Orlandos reflekterande frågeställning inför mötet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband med akut omvårdnad av patient med misstänkt eller konstaterad smitta. En empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har genomförts på en akutmottagning i södra Sverige. Resultatet speglar sjuksköterskornas tankar och upplevelser i samband med akut... (More)
Sjuksköterskan på akutmottagningen ställs ofta inför omvårdnads situationer med begränsad information om patienten, vilket kan vara problematiskt för att snabbt identifiera och vidta åtgärder vid omvårdnad av smittsamma patienter. Sjuksköterskans svåra uppgift är att finna strategier för god omvårdnad till smittsamma patienter. En strategi kan vara att använda Orlandos reflekterande frågeställning inför mötet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband med akut omvårdnad av patient med misstänkt eller konstaterad smitta. En empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har genomförts på en akutmottagning i södra Sverige. Resultatet speglar sjuksköterskornas tankar och upplevelser i samband med akut omvårdnad av smittsam patient. Analysen resulterade i ett tema; Det komplexa akuta mötet med smittsam patient samt fyra kategorier; Trygghet/Osäkerhet, Frustration, Rädsla och Otillräcklighet samt underliggande subkategorier, vilka alla speglar sjuksköterskornas upplevelser av patienten som försummad. Resultatet pekar på behovet av evidensbaserade verktyg som är anpassade efter den akuta omvårdnaden med målet att smittsamma patienter ska erhålla likvärdig vård oavsett smittsamhet eller ej. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Anna LU and Övall, Magdalena LU
supervisor
organization
course
AKTM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Smitta, Sjuksköterska, Akut omvårdnad, Försummad patient, Smittsam patient
language
Swedish
id
8498314
date added to LUP
2016-01-12 15:16:32
date last changed
2016-01-12 15:16:32
@misc{8498314,
 abstract   = {Sjuksköterskan på akutmottagningen ställs ofta inför omvårdnads situationer med begränsad information om patienten, vilket kan vara problematiskt för att snabbt identifiera och vidta åtgärder vid omvårdnad av smittsamma patienter. Sjuksköterskans svåra uppgift är att finna strategier för god omvårdnad till smittsamma patienter. En strategi kan vara att använda Orlandos reflekterande frågeställning inför mötet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i samband med akut omvårdnad av patient med misstänkt eller konstaterad smitta. En empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har genomförts på en akutmottagning i södra Sverige. Resultatet speglar sjuksköterskornas tankar och upplevelser i samband med akut omvårdnad av smittsam patient. Analysen resulterade i ett tema; Det komplexa akuta mötet med smittsam patient samt fyra kategorier; Trygghet/Osäkerhet, Frustration, Rädsla och Otillräcklighet samt underliggande subkategorier, vilka alla speglar sjuksköterskornas upplevelser av patienten som försummad. Resultatet pekar på behovet av evidensbaserade verktyg som är anpassade efter den akuta omvårdnaden med målet att smittsamma patienter ska erhålla likvärdig vård oavsett smittsamhet eller ej.},
 author    = {Jönsson, Anna and Övall, Magdalena},
 keyword   = {Smitta,Sjuksköterska,Akut omvårdnad,Försummad patient,Smittsam patient},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Akut omvårdnad av patient med misstänkt eller konstaterad smitta},
 year     = {2015},
}