Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans lindrande av lidande för den äldre patienten med ospecifika symtom på akutmottagning - möjligheter och hinder

Jönsson, Pernilla LU (2015) AKTM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning har visat att dagens akutsjukvård inte är anpassad för den äldre patienten, då äldre patienter ofta uppvisar diffusa och svårdefinierbara symtom, dessutom innebär det oftast ett lidande att söka vård eller att vara patient. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors möjligheter och hinder för lindrande av lidande för den äldre patienten med ospecifika symtom på akutmottagning. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes under september 2015 på en akutmottagning i sydvästra Sverige. Intervjuerna analyserades med induktiv innehållsannalys enligt Burnards steganalys. Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande underkategorier Perspektiv på vården; Ospecifika symtom, strategier och prioritering,... (More)
Tidigare forskning har visat att dagens akutsjukvård inte är anpassad för den äldre patienten, då äldre patienter ofta uppvisar diffusa och svårdefinierbara symtom, dessutom innebär det oftast ett lidande att söka vård eller att vara patient. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors möjligheter och hinder för lindrande av lidande för den äldre patienten med ospecifika symtom på akutmottagning. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes under september 2015 på en akutmottagning i sydvästra Sverige. Intervjuerna analyserades med induktiv innehållsannalys enligt Burnards steganalys. Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande underkategorier Perspektiv på vården; Ospecifika symtom, strategier och prioritering, Professionellt förhållningssätt; Yrkesrollen och anhöriga samt Organisatoriska förutsättningar; den egna arbetsplatsen och brist på helhet i vårdkedjan. Resultatet påvisar att akutmottagningen behöver förändra omhändertagande av de äldre patienterna med ospecifika behov för att bättre kunna lindra deras lidande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Pernilla LU
supervisor
organization
course
AKTM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Emergency department, Older patients, Allevation suffering, Frail elderly
language
Swedish
id
8498953
date added to LUP
2016-01-12 15:16:11
date last changed
2016-01-12 15:16:11
@misc{8498953,
 abstract   = {Tidigare forskning har visat att dagens akutsjukvård inte är anpassad för den äldre patienten, då äldre patienter ofta uppvisar diffusa och svårdefinierbara symtom, dessutom innebär det oftast ett lidande att söka vård eller att vara patient. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors möjligheter och hinder för lindrande av lidande för den äldre patienten med ospecifika symtom på akutmottagning. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes under september 2015 på en akutmottagning i sydvästra Sverige. Intervjuerna analyserades med induktiv innehållsannalys enligt Burnards steganalys. Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande underkategorier Perspektiv på vården; Ospecifika symtom, strategier och prioritering, Professionellt förhållningssätt; Yrkesrollen och anhöriga samt Organisatoriska förutsättningar; den egna arbetsplatsen och brist på helhet i vårdkedjan. Resultatet påvisar att akutmottagningen behöver förändra omhändertagande av de äldre patienterna med ospecifika behov för att bättre kunna lindra deras lidande.},
 author    = {Jönsson, Pernilla},
 keyword   = {Emergency department,Older patients,Allevation suffering,Frail elderly},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans lindrande av lidande för den äldre patienten med ospecifika symtom på akutmottagning - möjligheter och hinder},
 year     = {2015},
}