Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ambulanssjuksköterskans dokumenterade bedömning i RETTS-journalen av äldre patienters omvårdnadsbehov

Palmblad, Pär LU and Lindhult, Helena LU (2016) AMSM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Ambulanssjuksköterskan har förmånen att möta den äldre patienten i dess hemmiljö och kan redan prehospitalt identifiera omvårdnadsbehov och genom god dokumentation kan sedemera sjukvården tillgodose dessa. Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskans dokumenterade omvårdnadsbedömning av den äldre patienten i Rapid Emergency Triage and Treatment System [RETTS]-journalen. Metoden var kvantitativ och totalt granskades 200 stycken RETTS-journaler. Resultatet påvisade att nästan 60 procent av RETTS-journalerna saknade ett dokumenterat omvårdnadsbehov. Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader i förekomst av dokumentation rörande omvårdnadsbehov mellan RETTS prioriteringsgrupperna. Det omvårdnadsbehov som... (More)
Ambulanssjuksköterskan har förmånen att möta den äldre patienten i dess hemmiljö och kan redan prehospitalt identifiera omvårdnadsbehov och genom god dokumentation kan sedemera sjukvården tillgodose dessa. Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskans dokumenterade omvårdnadsbedömning av den äldre patienten i Rapid Emergency Triage and Treatment System [RETTS]-journalen. Metoden var kvantitativ och totalt granskades 200 stycken RETTS-journaler. Resultatet påvisade att nästan 60 procent av RETTS-journalerna saknade ett dokumenterat omvårdnadsbehov. Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader i förekomst av dokumentation rörande omvårdnadsbehov mellan RETTS prioriteringsgrupperna. Det omvårdnadsbehov som ambulanssjuksköterskan oftast identifierade var fallrisk, vilket utgjorde 63 procent. I lagtexten står det att sjuksköterskan har dokumentationsskyldighet. Bristande dokumentation kan leda till ett vårdlidande och äventyra patientsäkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmblad, Pär LU and Lindhult, Helena LU
supervisor
organization
course
AMSM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ambulanssjuksköterska, dokumentation, fallrisk, omvårdnad, RETTS-journal, vårdlidande.
language
Swedish
id
8499911
date added to LUP
2016-01-20 08:59:02
date last changed
2016-01-20 08:59:02
@misc{8499911,
 abstract   = {Ambulanssjuksköterskan har förmånen att möta den äldre patienten i dess hemmiljö och kan redan prehospitalt identifiera omvårdnadsbehov och genom god dokumentation kan sedemera sjukvården tillgodose dessa. Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskans dokumenterade omvårdnadsbedömning av den äldre patienten i Rapid Emergency Triage and Treatment System [RETTS]-journalen. Metoden var kvantitativ och totalt granskades 200 stycken RETTS-journaler. Resultatet påvisade att nästan 60 procent av RETTS-journalerna saknade ett dokumenterat omvårdnadsbehov. Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader i förekomst av dokumentation rörande omvårdnadsbehov mellan RETTS prioriteringsgrupperna. Det omvårdnadsbehov som ambulanssjuksköterskan oftast identifierade var fallrisk, vilket utgjorde 63 procent. I lagtexten står det att sjuksköterskan har dokumentationsskyldighet. Bristande dokumentation kan leda till ett vårdlidande och äventyra patientsäkerheten.},
 author    = {Palmblad, Pär and Lindhult, Helena},
 keyword   = {Ambulanssjuksköterska,dokumentation,fallrisk,omvårdnad,RETTS-journal,vårdlidande.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ambulanssjuksköterskans dokumenterade bedömning i RETTS-journalen av äldre patienters omvårdnadsbehov},
 year     = {2016},
}