Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av mötet med andra specialistsjuksköterskor i mottgande/överlämnande av patient

Danielsson, Satu LU and Lindström, Anna LU (2016) AMSM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Mötet mellan specialistsjuksköterskor är en del av vårdkedjan, en kedja som ska fungera för patientens bästa. Prehospitalt råder det andra förutsättningar för ett överläm-nade/mottagande som kan involvera flertalet personer och professioner. Syfte: Att beskriva am-bulanssjuksköterskans upplevelse av mötet med andra specialistsjuksköterskor i motta-gande/överlämnande av patient. Metod: En kvalitativ intervjustudie, med sexton medverkande ambulanssjuksköterskor. Analysen av data genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet Mynnade ut i fem kategorier; känna samförstånd, att bli bekräftad, att känna ansvar, behov av struktur i kommunikationen och att kunna påverka mötet. Konklus-ion:... (More)
Bakgrund: Mötet mellan specialistsjuksköterskor är en del av vårdkedjan, en kedja som ska fungera för patientens bästa. Prehospitalt råder det andra förutsättningar för ett överläm-nade/mottagande som kan involvera flertalet personer och professioner. Syfte: Att beskriva am-bulanssjuksköterskans upplevelse av mötet med andra specialistsjuksköterskor i motta-gande/överlämnande av patient. Metod: En kvalitativ intervjustudie, med sexton medverkande ambulanssjuksköterskor. Analysen av data genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet Mynnade ut i fem kategorier; känna samförstånd, att bli bekräftad, att känna ansvar, behov av struktur i kommunikationen och att kunna påverka mötet. Konklus-ion: Ambulanssjuksköterskorna efterfrågade en respekt för den andres specialistområde, och ta lärdom av varandras kunskaper. Genom att vara medveten om sitt eget beteende och sin attityd kan upplevelsen av mötet mellan specialistsjuksköterskor påverkas positivt, vilket i sin tur san-nolikt också är av betydelse för kvaliteten på vård som patienten får. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Satu LU and Lindström, Anna LU
supervisor
organization
course
AMSM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Möte, Kommunikation, Ambulanssjuksköterska, Mottagande, Överlämnande, Specialistsjuksköterska
language
Swedish
id
8500021
date added to LUP
2016-01-12 15:12:32
date last changed
2016-01-12 15:12:32
@misc{8500021,
 abstract   = {Bakgrund: Mötet mellan specialistsjuksköterskor är en del av vårdkedjan, en kedja som ska fungera för patientens bästa. Prehospitalt råder det andra förutsättningar för ett överläm-nade/mottagande som kan involvera flertalet personer och professioner. Syfte: Att beskriva am-bulanssjuksköterskans upplevelse av mötet med andra specialistsjuksköterskor i motta-gande/överlämnande av patient. Metod: En kvalitativ intervjustudie, med sexton medverkande ambulanssjuksköterskor. Analysen av data genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet Mynnade ut i fem kategorier; känna samförstånd, att bli bekräftad, att känna ansvar, behov av struktur i kommunikationen och att kunna påverka mötet. Konklus-ion: Ambulanssjuksköterskorna efterfrågade en respekt för den andres specialistområde, och ta lärdom av varandras kunskaper. Genom att vara medveten om sitt eget beteende och sin attityd kan upplevelsen av mötet mellan specialistsjuksköterskor påverkas positivt, vilket i sin tur san-nolikt också är av betydelse för kvaliteten på vård som patienten får.},
 author    = {Danielsson, Satu and Lindström, Anna},
 keyword   = {Möte,Kommunikation,Ambulanssjuksköterska,Mottagande,Överlämnande,Specialistsjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ambulanssjuksköterskans upplevelse av mötet med andra specialistsjuksköterskor i mottgande/överlämnande av patient},
 year     = {2016},
}