Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Giganternas kamp - en retorisk analys av Moderaterna och Socialdemokraterna i valrörelsen 2014.

Berggren, Erik LU and Borre, Fredrik (2016) SKDK02 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats är en komparativ studie som behandlar på vilket sätt Moderaterna respektive Socialdemokraterna använt sig av de digitala kanalerna Facebook och YouTube. Partierna har använt dessa i sina respektive valkampanjer och i denna uppsats undersöker vi hur politiska budskap förmedlas i sociala medier utifrån de politiska avsikter och ideologier som styr partierna. Denna uppsats vänder sig främst till de som har intresse av retorik, politik och/eller kommunikation. Vår övergripande frågeställning är;
• Vilka retoriska strategier har Moderaterna respektive Socialdemokraterna använt sig av för att förmedla sina budskap digitalt?
För att besvara frågeställningen har vi använt oss av en kvalitativ retorisk text- & bildanalys och... (More)
Denna kandidatuppsats är en komparativ studie som behandlar på vilket sätt Moderaterna respektive Socialdemokraterna använt sig av de digitala kanalerna Facebook och YouTube. Partierna har använt dessa i sina respektive valkampanjer och i denna uppsats undersöker vi hur politiska budskap förmedlas i sociala medier utifrån de politiska avsikter och ideologier som styr partierna. Denna uppsats vänder sig främst till de som har intresse av retorik, politik och/eller kommunikation. Vår övergripande frågeställning är;
• Vilka retoriska strategier har Moderaterna respektive Socialdemokraterna använt sig av för att förmedla sina budskap digitalt?
För att besvara frågeställningen har vi använt oss av en kvalitativ retorisk text- & bildanalys och kombinerat den med att intervjua en ansvarig representant för digital kommunikation under valrörelsen 2014 för respektive parti. Vi har använt oss av teorier som retorik, semiotik och politisk kommunikation, för att tolka hur partierna skiljt sig åt retoriskt. Det skedde genom att studera partiernas användning av digital kommunikation under valrörelsen till riksdagsvalet 2014.
Vår analys visade att båda partierna använde sig av liknande strategier där de fokuserade mer på vad de hade gjort än vad de faktiskt ville göra. Socialdemokraterna använde sig mer av pathos medan Moderaterna lade ett större fokus på ethos. (Less)
Abstract
This bachelor thesis analysis and compares the way two Swedish political parties, Moderaterna and Socialdemokraterna, used the digital channels Facebook and YouTube in the election campaign 2014. The purpose was to examine the difference in rhetorical strategies for the two parties. The methods used have been mainly qualitative text and picture analysis based on theory of semiotics and rhetoric from a senders perspective, but also interviews the representatives for the two parties. The thesis takes no political stand, but aims to analyse the variations in rhetoric strategies in the political landscape. We will examine how Socialdemokraterna and Moderaterna have been communicating through Facebook and YouTube during the election 2014. To... (More)
This bachelor thesis analysis and compares the way two Swedish political parties, Moderaterna and Socialdemokraterna, used the digital channels Facebook and YouTube in the election campaign 2014. The purpose was to examine the difference in rhetorical strategies for the two parties. The methods used have been mainly qualitative text and picture analysis based on theory of semiotics and rhetoric from a senders perspective, but also interviews the representatives for the two parties. The thesis takes no political stand, but aims to analyse the variations in rhetoric strategies in the political landscape. We will examine how Socialdemokraterna and Moderaterna have been communicating through Facebook and YouTube during the election 2014. To examine, we have formulated the question:
• Which rhetorical strategies have Moderaterna and Socialdemokraterna been using to convey the messages on digital media?
Our main results show that both parties use similar strategies, but Socialdemokraterna are using more emotional messages (pathos), while Moderaterna are using more trustworthy messages (ethos). Both parties are using their respective leaders to show that they are the best alternative to lead the country. They are both talking more about the past than the future but try to use the past to their respective advantage. Moderaterna wants to prove that they are the safe and secure choice while Socialdemokraterna wants to show that they are the party that can change the country. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Erik LU and Borre, Fredrik
supervisor
organization
course
SKDK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategisk kommunikation, Digital kommunikation, Retorisk analys, Socialdemokraterna, Moderaterna, retorik, semiotik, valrörelsen 2014.
language
Swedish
id
8500049
date added to LUP
2016-02-18 14:59:34
date last changed
2016-02-18 14:59:34
@misc{8500049,
 abstract   = {This bachelor thesis analysis and compares the way two Swedish political parties, Moderaterna and Socialdemokraterna, used the digital channels Facebook and YouTube in the election campaign 2014. The purpose was to examine the difference in rhetorical strategies for the two parties. The methods used have been mainly qualitative text and picture analysis based on theory of semiotics and rhetoric from a senders perspective, but also interviews the representatives for the two parties. The thesis takes no political stand, but aims to analyse the variations in rhetoric strategies in the political landscape. We will examine how Socialdemokraterna and Moderaterna have been communicating through Facebook and YouTube during the election 2014. To examine, we have formulated the question:
• Which rhetorical strategies have Moderaterna and Socialdemokraterna been using to convey the messages on digital media?
Our main results show that both parties use similar strategies, but Socialdemokraterna are using more emotional messages (pathos), while Moderaterna are using more trustworthy messages (ethos). Both parties are using their respective leaders to show that they are the best alternative to lead the country. They are both talking more about the past than the future but try to use the past to their respective advantage. Moderaterna wants to prove that they are the safe and secure choice while Socialdemokraterna wants to show that they are the party that can change the country.},
 author    = {Berggren, Erik and Borre, Fredrik},
 keyword   = {Strategisk kommunikation,Digital kommunikation,Retorisk analys,Socialdemokraterna,Moderaterna,retorik,semiotik,valrörelsen 2014.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Giganternas kamp - en retorisk analys av Moderaterna och Socialdemokraterna i valrörelsen 2014.},
 year     = {2016},
}