Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Donation eller reklam? - Avdragsrätten för sponsring

Wahlgren, Joakim LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att redogöra för avdragsrätten gällande utgifter för sponsring, hur rättstillämpningen fungerar i praktiken och om det finns några problem mot bakgrund av rättsläget. Ett företag får göra avdrag för utgifter som används för att förvärva eller bibehålla inkomster. För ett aktiebolag föreligger en klar presumtion för att ett aktiebolags utgifter ska hänföras till att förvärva och bibehålla inkomster. En gränsdragning måste göras för de utgifter som kan falla in under avdragsförbudet för gåva. Av Operadomen, som är central på området, framgår att det krävs någon form av motprestation för att utgifter för sponsring ska medges avdrag. Saknas motprestation blir avdragsförbudet för gåvor tillämpligt och avdrag ska inte medges.... (More)
Uppsatsens syfte är att redogöra för avdragsrätten gällande utgifter för sponsring, hur rättstillämpningen fungerar i praktiken och om det finns några problem mot bakgrund av rättsläget. Ett företag får göra avdrag för utgifter som används för att förvärva eller bibehålla inkomster. För ett aktiebolag föreligger en klar presumtion för att ett aktiebolags utgifter ska hänföras till att förvärva och bibehålla inkomster. En gränsdragning måste göras för de utgifter som kan falla in under avdragsförbudet för gåva. Av Operadomen, som är central på området, framgår att det krävs någon form av motprestation för att utgifter för sponsring ska medges avdrag. Saknas motprestation blir avdragsförbudet för gåvor tillämpligt och avdrag ska inte medges. Skatteverket har i efterhand utfärdat riktlinjer i enlighet med vad som framgår av Operadomen, men många författare menar att rättsläget är oklart.

Uppsatsen redogör för gällande rätt och kompletteras av en studie av domar från Stockholms kammarrätt. Studien tyder på att kammarrätten följer Operadomens linje men att det är svårt att värdera motprestationer. Av uppsatsens slutsatser framgår att det i många domar görs rent skönsmässiga värderingar av motprestationer av Skatteverket och skattedomstolar. Även om det på senare år visat sig finnas mer kunskap om reglerna bland näringslivets aktörer tyder studien i uppsatsen på att mindre företag har svårigheter att styrka sina värderingar av motprestationer som berättigar avdrag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlgren, Joakim LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt
language
Swedish
id
8506255
date added to LUP
2016-02-24 08:13:48
date last changed
2016-02-24 08:13:48
@misc{8506255,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att redogöra för avdragsrätten gällande utgifter för sponsring, hur rättstillämpningen fungerar i praktiken och om det finns några problem mot bakgrund av rättsläget. Ett företag får göra avdrag för utgifter som används för att förvärva eller bibehålla inkomster. För ett aktiebolag föreligger en klar presumtion för att ett aktiebolags utgifter ska hänföras till att förvärva och bibehålla inkomster. En gränsdragning måste göras för de utgifter som kan falla in under avdragsförbudet för gåva. Av Operadomen, som är central på området, framgår att det krävs någon form av motprestation för att utgifter för sponsring ska medges avdrag. Saknas motprestation blir avdragsförbudet för gåvor tillämpligt och avdrag ska inte medges. Skatteverket har i efterhand utfärdat riktlinjer i enlighet med vad som framgår av Operadomen, men många författare menar att rättsläget är oklart. 

Uppsatsen redogör för gällande rätt och kompletteras av en studie av domar från Stockholms kammarrätt. Studien tyder på att kammarrätten följer Operadomens linje men att det är svårt att värdera motprestationer. Av uppsatsens slutsatser framgår att det i många domar görs rent skönsmässiga värderingar av motprestationer av Skatteverket och skattedomstolar. Även om det på senare år visat sig finnas mer kunskap om reglerna bland näringslivets aktörer tyder studien i uppsatsen på att mindre företag har svårigheter att styrka sina värderingar av motprestationer som berättigar avdrag.},
 author    = {Wahlgren, Joakim},
 keyword   = {skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Donation eller reklam? - Avdragsrätten för sponsring},
 year     = {2015},
}