Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Djur - objekt eller rättssubjekt? - En analys av djurens rättsliga ställning som lös egendom

Wetterlöf, Matilda LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I den svenska rättsordningen anses djur vara lös egendom. Detta innebär att de kan säljas, bytas, överges och till och med dödas, allt enligt ägarens vilja. Syftet med denna uppsats är att utreda vad denna status får för effekter samt om det rättsliga skydd djur har i övrigt är tillräckligt.

En följd av att djur räknas som lös egendom är att brott mot djur kan rubriceras som skadegörelse. Vidare får djur aldrig status som brottsoffer trots att det är de som faktiskt utsätts för brottet. En analys av praxis visar att påföljden oftast bara blir böter. Fängelse ingår i straffskalan men döms ut endast i undantagsfall, och när det väl används utnyttjas endast en bråkdel av maxstraffet.

Utredningen av gällande rätt, praxis och samhällets... (More)
I den svenska rättsordningen anses djur vara lös egendom. Detta innebär att de kan säljas, bytas, överges och till och med dödas, allt enligt ägarens vilja. Syftet med denna uppsats är att utreda vad denna status får för effekter samt om det rättsliga skydd djur har i övrigt är tillräckligt.

En följd av att djur räknas som lös egendom är att brott mot djur kan rubriceras som skadegörelse. Vidare får djur aldrig status som brottsoffer trots att det är de som faktiskt utsätts för brottet. En analys av praxis visar att påföljden oftast bara blir böter. Fängelse ingår i straffskalan men döms ut endast i undantagsfall, och när det väl används utnyttjas endast en bråkdel av maxstraffet.

Utredningen av gällande rätt, praxis och samhällets syn på djur som följer visar att det finns vissa problem med att djur räknas som lös egendom. En del förslag på förändringar som kan stärka djurskyddet presenteras i uppsatsen. (Less)
Abstract
In the Swedish legal system animals are considered property. This leads to them being able to be sold, traded, abandoned and even killed, all according to the wishes of the owner. The purpose of this essay is investigating what the effects of this status are, as well as investigating whether the legal protection animals have through Swedish law in other aspects is sufficient.

One effect of the fact that animals are regarded as assets is that crimes against animals can be classified as property damage. Furthermore, animals never acquire status as victims despite them being the ones actually being the target for the crime. An analysis of past cases shows that the penalty most often is not more than a fine. Imprisonment is part of the... (More)
In the Swedish legal system animals are considered property. This leads to them being able to be sold, traded, abandoned and even killed, all according to the wishes of the owner. The purpose of this essay is investigating what the effects of this status are, as well as investigating whether the legal protection animals have through Swedish law in other aspects is sufficient.

One effect of the fact that animals are regarded as assets is that crimes against animals can be classified as property damage. Furthermore, animals never acquire status as victims despite them being the ones actually being the target for the crime. An analysis of past cases shows that the penalty most often is not more than a fine. Imprisonment is part of the penal code but is only applied exceptionally, and when it actually is used only a fraction of the maximum sentence is utilized.

The investigation of applicable law, practice and the view on animals held by the community that follows shows that some problems with animals being considered property do exist. Some suggestions of changes that can strengthen the legal protection of animals are presented in the essay. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wetterlöf, Matilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, djurskydd, djur
language
Swedish
id
8506485
date added to LUP
2016-02-24 08:11:32
date last changed
2016-02-24 08:11:32
@misc{8506485,
 abstract   = {In the Swedish legal system animals are considered property. This leads to them being able to be sold, traded, abandoned and even killed, all according to the wishes of the owner. The purpose of this essay is investigating what the effects of this status are, as well as investigating whether the legal protection animals have through Swedish law in other aspects is sufficient. 

One effect of the fact that animals are regarded as assets is that crimes against animals can be classified as property damage. Furthermore, animals never acquire status as victims despite them being the ones actually being the target for the crime. An analysis of past cases shows that the penalty most often is not more than a fine. Imprisonment is part of the penal code but is only applied exceptionally, and when it actually is used only a fraction of the maximum sentence is utilized. 

The investigation of applicable law, practice and the view on animals held by the community that follows shows that some problems with animals being considered property do exist. Some suggestions of changes that can strengthen the legal protection of animals are presented in the essay.},
 author    = {Wetterlöf, Matilda},
 keyword   = {Straffrätt,djurskydd,djur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Djur - objekt eller rättssubjekt? - En analys av djurens rättsliga ställning som lös egendom},
 year     = {2015},
}