Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsplats ovan molnen − Forum och lagval vid anställningstvister för arbetstagare ombord på flygplan

Holmgren, Anton LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen utreds vilka bestämmelser som gäller och vilka faktorer som spelar roll när forum och lagval avgörs för tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare ombord på flygplan. Eftersom flygbranschen är en internationell företeelse som spänner över många nationsgränser finns flera aspekter att beakta, bl.a. ett flygplans registreringsland. Dessutom möjliggör EU/EES:s inre marknad för flygbolag att till viss delvälja bland olika länders regler beroende på vad som passar bolagen bäst. Forum och lagval i civilrättsliga fall regleras av EU-förordningarna Bryssel Ia och Rom I. Båda dessa innehåller särskilda bestämmelser för anställningsförhållanden eftersom arbetstagare anses vara i underläge gentemot arbetsgivare. Vid granskning... (More)
I den här uppsatsen utreds vilka bestämmelser som gäller och vilka faktorer som spelar roll när forum och lagval avgörs för tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare ombord på flygplan. Eftersom flygbranschen är en internationell företeelse som spänner över många nationsgränser finns flera aspekter att beakta, bl.a. ett flygplans registreringsland. Dessutom möjliggör EU/EES:s inre marknad för flygbolag att till viss delvälja bland olika länders regler beroende på vad som passar bolagen bäst. Forum och lagval i civilrättsliga fall regleras av EU-förordningarna Bryssel Ia och Rom I. Båda dessa innehåller särskilda bestämmelser för anställningsförhållanden eftersom arbetstagare anses vara i underläge gentemot arbetsgivare. Vid granskning av förordningstexterna framgår betydelsen av att fastställa var eller varifrån arbetstagaren utför sitt arbete för att kunna avgöra rätt forum och tillämplig lag. Genom flera rättsfall från EU-domstolen har detta konkretiserats, men än så länge har inget fall handlat specifikt om anställda ombord på flygplan. Jämförelser har gjorts med fartygsanställda, men det är fortfarande inte helt klart hur stark eller svag anknytning som krävs mellan arbetstagaren och ett land för att domsrätten ska tillfalla det landet och dess lag vara tillämplig. Domar från Norge och Danmark visar hur arbetsgivare försöker minska anknytningen till länderna där arbetstagarna bor och istället understryka kopplingen till flygplanens registreringsland och landet där bolaget hör hemma, eftersom detta kan ha mer arbetsgivarvänliga regler. Uppsatsens analys visar på den osäkerhet som råder för arbetstagare i flygbranschen rörande forum och lagval vid anställningstvister. (Less)
Popular Abstract
This essay investigates which regulations and factors that are considered when forum and applicable law is decided for civil suits between employers and employees on board aircraft. Since the airline industry is an international phenomenon that spreads over many nation borders, there are several aspects to consider, e.g. the state of registration of an aircraft. Moreover, the internal market of the EU/EEA enables airlines to a certain degree to choose among the laws of different states depending on what is most suitable for the companies. The EU-regulations Brussels Ia and Roma I regulate forum and applicable law for civil law cases. Both these contain specific rules for contracts of employment, because employees are considered to be the... (More)
This essay investigates which regulations and factors that are considered when forum and applicable law is decided for civil suits between employers and employees on board aircraft. Since the airline industry is an international phenomenon that spreads over many nation borders, there are several aspects to consider, e.g. the state of registration of an aircraft. Moreover, the internal market of the EU/EEA enables airlines to a certain degree to choose among the laws of different states depending on what is most suitable for the companies. The EU-regulations Brussels Ia and Roma I regulate forum and applicable law for civil law cases. Both these contain specific rules for contracts of employment, because employees are considered to be the weaker party in relation to the employers. By studying the text of the EU-regulations, the importance of deciding where or from where the employed person carries out his work, becomes clear in order to determine the correct forum and applicable law. This has been concretized through several decisions by the ECJ, but so far none has dealt specifically with employees on board aircraft. Comparisons have been made with seafarers, but it is still not obvious how strong of a connection is required between the worker and the state, in order for the state to have jurisdiction and its law to be applicable. Judgments from Norway and Denmark show how employers attempt to reduce the connection to the countries where the employees live, and instead emphasize the connection to aircraft’s state of registration and the country where the company is based, because this may have more employer-friendly regulations. The analysis of the essay highlights the current insecurity for workers in the airline industry regarding forum and applicable law for civil suits concerning contracts of employment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Anton LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, internationell privaträtt, EU-rätt, flyg
language
Swedish
id
8506490
date added to LUP
2016-02-23 15:13:26
date last changed
2016-02-23 15:13:26
@misc{8506490,
 abstract   = {{I den här uppsatsen utreds vilka bestämmelser som gäller och vilka faktorer som spelar roll när forum och lagval avgörs för tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare ombord på flygplan. Eftersom flygbranschen är en internationell företeelse som spänner över många nationsgränser finns flera aspekter att beakta, bl.a. ett flygplans registreringsland. Dessutom möjliggör EU/EES:s inre marknad för flygbolag att till viss delvälja bland olika länders regler beroende på vad som passar bolagen bäst. Forum och lagval i civilrättsliga fall regleras av EU-förordningarna Bryssel Ia och Rom I. Båda dessa innehåller särskilda bestämmelser för anställningsförhållanden eftersom arbetstagare anses vara i underläge gentemot arbetsgivare. Vid granskning av förordningstexterna framgår betydelsen av att fastställa var eller varifrån arbetstagaren utför sitt arbete för att kunna avgöra rätt forum och tillämplig lag. Genom flera rättsfall från EU-domstolen har detta konkretiserats, men än så länge har inget fall handlat specifikt om anställda ombord på flygplan. Jämförelser har gjorts med fartygsanställda, men det är fortfarande inte helt klart hur stark eller svag anknytning som krävs mellan arbetstagaren och ett land för att domsrätten ska tillfalla det landet och dess lag vara tillämplig. Domar från Norge och Danmark visar hur arbetsgivare försöker minska anknytningen till länderna där arbetstagarna bor och istället understryka kopplingen till flygplanens registreringsland och landet där bolaget hör hemma, eftersom detta kan ha mer arbetsgivarvänliga regler. Uppsatsens analys visar på den osäkerhet som råder för arbetstagare i flygbranschen rörande forum och lagval vid anställningstvister.}},
 author    = {{Holmgren, Anton}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsplats ovan molnen − Forum och lagval vid anställningstvister för arbetstagare ombord på flygplan}},
 year     = {{2015}},
}