Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

3:12-reglerna med fokus på kapitalandelskravet - Mitt i prick eller en misslyckad nödlösning?

Johansson, Johanna LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Genom skattereformen 1990 infördes det duala skattesystemet i Sverige. Detta innebär att inkomster beskattas progressivt eller proportionellt beroende på var inkomster härrör från. Tjänsteinkomster, såsom lön, beskattas progressivt med en marginalskatt upp till 57 %. Kapitalinkomster, såsom utdelning och kapitalvinster, beskattas proportionellt med en skattesats på 30 %. Utdelningar beskattas även med en bolagsskatt på 22 %. Detta kan i sig verka relativt oproblematiskt. Svårare blir det dock när man inte med säkerhet kan säga vad som är lön respektive utdelning. Detta är en problematik som vi stöter på när det gäller fåmansföretag. På grund av den partskonstellation (se sidan sex för närmare förklaring) som råder i dessa företag har man... (More)
Genom skattereformen 1990 infördes det duala skattesystemet i Sverige. Detta innebär att inkomster beskattas progressivt eller proportionellt beroende på var inkomster härrör från. Tjänsteinkomster, såsom lön, beskattas progressivt med en marginalskatt upp till 57 %. Kapitalinkomster, såsom utdelning och kapitalvinster, beskattas proportionellt med en skattesats på 30 %. Utdelningar beskattas även med en bolagsskatt på 22 %. Detta kan i sig verka relativt oproblematiskt. Svårare blir det dock när man inte med säkerhet kan säga vad som är lön respektive utdelning. Detta är en problematik som vi stöter på när det gäller fåmansföretag. På grund av den partskonstellation (se sidan sex för närmare förklaring) som råder i dessa företag har man ansett att det krävs särskilda regler för att motverka inkomstomvandling. Inkomstomvandling innebär att lön omvandlas och tas ut som utdelning. Detta har resulterat i de så kallade 3:12-reglerna. 3:12-reglerna har fått sitt namn efter tidigare lagstiftning.
I ett försök att nå en tillfredsställande beskattning har man utformat de så kallade 3:12 reglerna. Jag kommer nedan behandla dessa i ett eget avsnitt. Viktigt att ha med sig är att dessa regler har ändrats ofantligt många gånger och fortsätter ständigt att vara föremål för diskussion och förändring. Den senaste ändringen, införandet av kapitalandelskravet, är det som jag kommer att fokusera på i denna uppsats. Jag kommer undersöka syftet och intentionen med införandet samt undersöka vad företagare och berörda har för uppfattning.
Mycket är beroende av vilken politik som råder i landet. Det uttalade syftet är med lagstiftningen att uppnå en balans, att stimulera näringsaktiviteten samtidigt som en alltför förmånlig beskattning inte får ske. (Less)
Abstract
Due to the taxation reform in 1990 a new tax system were introduced in Sweden. Incomes taxed progressive or proportional depending on where the income derives from. Labour income, such as salary, taxed progressively with highest rate of tax at 57 %. Capital income, such as dividend, taxed proportionally with a 30 % rate. Dividend also meets a 22 % tax within the company. This could seem unproblematic. Problem arises when it is not clear witch income is labour and which is dividend. This is a well- know problem when it comes to close company. Due to how the company is organized and the relationship between owners and the company itself it is considered necessary with special rules. This has resulted in what we know as 3:12-rules.
In an... (More)
Due to the taxation reform in 1990 a new tax system were introduced in Sweden. Incomes taxed progressive or proportional depending on where the income derives from. Labour income, such as salary, taxed progressively with highest rate of tax at 57 %. Capital income, such as dividend, taxed proportionally with a 30 % rate. Dividend also meets a 22 % tax within the company. This could seem unproblematic. Problem arises when it is not clear witch income is labour and which is dividend. This is a well- know problem when it comes to close company. Due to how the company is organized and the relationship between owners and the company itself it is considered necessary with special rules. This has resulted in what we know as 3:12-rules.
In an attempt to reach a satisfying taxation the 3:12-rules was created. I will deal with this regulation below. It is important to remember that these rules are changed constantly. The latest changed, the minimum equity requirement, is the one in focus in this essay. I will examine the purpose and intention of the requirement. Also look in to how company’s and people effected by it responds to it.
The outspoken purpose is to achieve a balance, to stimulate the business and not allow to big advantageous tax wise. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, 3:12-regler, kapitalandelskrav
language
Swedish
id
8506599
date added to LUP
2016-02-23 15:12:24
date last changed
2016-02-23 15:12:24
@misc{8506599,
 abstract   = {Due to the taxation reform in 1990 a new tax system were introduced in Sweden. Incomes taxed progressive or proportional depending on where the income derives from. Labour income, such as salary, taxed progressively with highest rate of tax at 57 %. Capital income, such as dividend, taxed proportionally with a 30 % rate. Dividend also meets a 22 % tax within the company. This could seem unproblematic. Problem arises when it is not clear witch income is labour and which is dividend. This is a well- know problem when it comes to close company. Due to how the company is organized and the relationship between owners and the company itself it is considered necessary with special rules. This has resulted in what we know as 3:12-rules.
In an attempt to reach a satisfying taxation the 3:12-rules was created. I will deal with this regulation below. It is important to remember that these rules are changed constantly. The latest changed, the minimum equity requirement, is the one in focus in this essay. I will examine the purpose and intention of the requirement. Also look in to how company’s and people effected by it responds to it.
The outspoken purpose is to achieve a balance, to stimulate the business and not allow to big advantageous tax wise.},
 author    = {Johansson, Johanna},
 keyword   = {Skatterätt,3:12-regler,kapitalandelskrav},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {3:12-reglerna med fokus på kapitalandelskravet - Mitt i prick eller en misslyckad nödlösning?},
 year     = {2015},
}