Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Triagesjuksköterskan och RETTS. Sjuksköterskans upplevelse av erfarenhet, tyst kunskap, klinisk blick och intuition vid triagering.

Petersson, Marie LU and Rosén, Elin LU (2015) AKTM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Målet med triage på akutmottagning är att uppnå en patientsäker vård där patienterna tas omhand utifrån problemets allvarlighetsgrad. Till sin hjälp ar svenska triagesjuksköterskor en triagemodell, RETTS. Syftet med studien är att beskriva triagesjuksköterskans upplevelse av betydelsen av klinisk blick, intuition, tyst kunskap och erfarenhetens inverkan på triagebeslutet. Ett fenomenologiskt angreppssätt har använts och en semistrukturerad intervjustudie har genomförts på två jämnstora akutmottagningar i södra Sverige. I analysen framkom fem övergripande tema: att ha kunskap och erfarenhet, att uppleva med sina sinnen, att uppleva tillit, att uppleva frihet i sitt beslutsfattande och att uppleva sammanhang. Sjuksköterskorna upplever stor... (More)
Målet med triage på akutmottagning är att uppnå en patientsäker vård där patienterna tas omhand utifrån problemets allvarlighetsgrad. Till sin hjälp ar svenska triagesjuksköterskor en triagemodell, RETTS. Syftet med studien är att beskriva triagesjuksköterskans upplevelse av betydelsen av klinisk blick, intuition, tyst kunskap och erfarenhetens inverkan på triagebeslutet. Ett fenomenologiskt angreppssätt har använts och en semistrukturerad intervjustudie har genomförts på två jämnstora akutmottagningar i södra Sverige. I analysen framkom fem övergripande tema: att ha kunskap och erfarenhet, att uppleva med sina sinnen, att uppleva tillit, att uppleva frihet i sitt beslutsfattande och att uppleva sammanhang. Sjuksköterskorna upplever stor frihet att inom ramen för RETTS använda sin erfarenhet, kunskap, intuition och kliniska blick för att triagera patienterna. Slutsatsen som dras från studiens resultat är att arbete med triage kräver en god insikt i de ovan nämnda begreppen och med RETTS som stöd ger detta patienten en säkrare akutsjukvård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Marie LU and Rosén, Elin LU
supervisor
organization
course
AKTM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
tyst kunskap, tacit knowledge, intuition, erfarenhet, triage, RETTS, klinisk blick
language
Swedish
id
8507080
date added to LUP
2016-01-12 15:14:13
date last changed
2016-01-12 15:14:13
@misc{8507080,
 abstract   = {Målet med triage på akutmottagning är att uppnå en patientsäker vård där patienterna tas omhand utifrån problemets allvarlighetsgrad. Till sin hjälp ar svenska triagesjuksköterskor en triagemodell, RETTS. Syftet med studien är att beskriva triagesjuksköterskans upplevelse av betydelsen av klinisk blick, intuition, tyst kunskap och erfarenhetens inverkan på triagebeslutet. Ett fenomenologiskt angreppssätt har använts och en semistrukturerad intervjustudie har genomförts på två jämnstora akutmottagningar i södra Sverige. I analysen framkom fem övergripande tema: att ha kunskap och erfarenhet, att uppleva med sina sinnen, att uppleva tillit, att uppleva frihet i sitt beslutsfattande och att uppleva sammanhang. Sjuksköterskorna upplever stor frihet att inom ramen för RETTS använda sin erfarenhet, kunskap, intuition och kliniska blick för att triagera patienterna. Slutsatsen som dras från studiens resultat är att arbete med triage kräver en god insikt i de ovan nämnda begreppen och med RETTS som stöd ger detta patienten en säkrare akutsjukvård.},
 author    = {Petersson, Marie and Rosén, Elin},
 keyword   = {tyst kunskap,tacit knowledge,intuition,erfarenhet,triage,RETTS,klinisk blick},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Triagesjuksköterskan och RETTS. Sjuksköterskans upplevelse av erfarenhet, tyst kunskap, klinisk blick och intuition vid triagering.},
 year     = {2015},
}