Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beaktandet av den psykiska ohälsan hos barnprostituerade

Beer, Maria LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar huruvida domstolens beaktar barnprostituerades psykiska hälsa. Frågeställningen är om och i vilken utsträckning gärningsmannens ansvar påverkas vid köp av sexuell handling av barn av den psykiska hälsan hos barnen. Vidare behandlas om den psykiska ohälsan kan räknas som en försvårande omständighet.

Länge ansågs barn inte ta någon psykisk skada av tidiga sexuella upplevelser. Med förändrade tider kom barnens rättsställning att lyftas fram. När Sverige ratificerade Barnkonventionen blev det inga större förändringar i den svenska lagstiftningen angående barnprostitution. Beredskapen för att ta hand om detta problem ansågs hög.

I den gällande rätten finns det ett flertal paragrafer som är av vikt för uppsatsen.... (More)
Uppsatsen behandlar huruvida domstolens beaktar barnprostituerades psykiska hälsa. Frågeställningen är om och i vilken utsträckning gärningsmannens ansvar påverkas vid köp av sexuell handling av barn av den psykiska hälsan hos barnen. Vidare behandlas om den psykiska ohälsan kan räknas som en försvårande omständighet.

Länge ansågs barn inte ta någon psykisk skada av tidiga sexuella upplevelser. Med förändrade tider kom barnens rättsställning att lyftas fram. När Sverige ratificerade Barnkonventionen blev det inga större förändringar i den svenska lagstiftningen angående barnprostitution. Beredskapen för att ta hand om detta problem ansågs hög.

I den gällande rätten finns det ett flertal paragrafer som är av vikt för uppsatsen. Framförallt är det köp av sexuell handling av barn, där propositionen behandlas i alla delar som nämner paragrafen, och där det framgår att lagstiftaren inte har haft den psykiska hälsan i åtanke vid utformningen. Även våldtäkt, oaktsamhet och köp av sexuell tjänst tas upp, då dessa paragrafer dyker upp i mål om psykisk ohälsa och barnprostitution.

Vidare presenteras tre rättsfall där den psykiska ohälsan behandlas. I dessa tre rättsfall visas det på att domstolen kräver någonting mer för att gärningsmannen ska hållas ansvarig för barnets psykiska ohälsa. I debattdelen finns det inget som tyder på den psykiska ohälsan hos barn kommer att förändra lagstiftningen.

Sammanfattningsvis förklarar jag i analysen att lagstiftarens intentioner är att den psykiska ohälsan ska beaktas hos vuxna prostituerade, men inte hos barnprostituerade. Om barnets psykiska ohälsa är alltför markant kan domstolen bedöma detta som våldtäkt, men det kräver ett starkt samband mellan samlaget och den psykiska ohälsan. (Less)
Abstract
The essay deals with whether the court takes the child prostitute’s mental health into consideration. The problem statement is if and to what extent does the child’s mental health affect the perpetrator’s responsibility in cases of köp av sexuell handling av barn (child prostitution). Also whether the mental health can be considered as an aggravating circumstance.

For ages it was not believed that the child would be mentally damaged by early sexual experiences. With time the child’s legal standpoint changed and with this came a greater understanding. When Sweden signed the UNCRC the Swedish law made no immediate changes about child prostitution, because the readiness of the child prostitution assumed to be high enough.

The current... (More)
The essay deals with whether the court takes the child prostitute’s mental health into consideration. The problem statement is if and to what extent does the child’s mental health affect the perpetrator’s responsibility in cases of köp av sexuell handling av barn (child prostitution). Also whether the mental health can be considered as an aggravating circumstance.

For ages it was not believed that the child would be mentally damaged by early sexual experiences. With time the child’s legal standpoint changed and with this came a greater understanding. When Sweden signed the UNCRC the Swedish law made no immediate changes about child prostitution, because the readiness of the child prostitution assumed to be high enough.

The current law has several paragraphs which are important for this essay. There is the köp av sexuell handling av barn-paragraph, where the government bill is presented in all the parts where the paragraph is being treated. Here it is evident that the legislator did not consider the mental health while shaping the paragraph. The paragraphs about rape, negligence and köp av sexuell tjänst (adult prostitution) are also presented, since these paragraphs are treated in cases of child prostitution and mental health.

Three cases are presented where the mental health is attended. It is shown that the court demands something particular for the culprit to be held responsible for the mental health. In the current debate there is nothing that that implies that the mental health of the child will change the current law.

In the analysis I conclude that the legislator wishes for the adult prostitute’s mental health to be considered, but not the child prostitute’s. If the child’s mental health is highly unstable the court will consider rape, but it demands a clear connection between the intercourse and the mental health issue. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Beer, Maria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, barnprostitution, köp av sexuell handling av barn, psykisk påverkan, psykisk
language
Swedish
id
8507277
date added to LUP
2016-02-08 10:46:18
date last changed
2016-02-08 10:46:18
@misc{8507277,
 abstract   = {The essay deals with whether the court takes the child prostitute’s mental health into consideration. The problem statement is if and to what extent does the child’s mental health affect the perpetrator’s responsibility in cases of köp av sexuell handling av barn (child prostitution). Also whether the mental health can be considered as an aggravating circumstance.

For ages it was not believed that the child would be mentally damaged by early sexual experiences. With time the child’s legal standpoint changed and with this came a greater understanding. When Sweden signed the UNCRC the Swedish law made no immediate changes about child prostitution, because the readiness of the child prostitution assumed to be high enough.

The current law has several paragraphs which are important for this essay. There is the köp av sexuell handling av barn-paragraph, where the government bill is presented in all the parts where the paragraph is being treated. Here it is evident that the legislator did not consider the mental health while shaping the paragraph. The paragraphs about rape, negligence and köp av sexuell tjänst (adult prostitution) are also presented, since these paragraphs are treated in cases of child prostitution and mental health.

Three cases are presented where the mental health is attended. It is shown that the court demands something particular for the culprit to be held responsible for the mental health. In the current debate there is nothing that that implies that the mental health of the child will change the current law. 

In the analysis I conclude that the legislator wishes for the adult prostitute’s mental health to be considered, but not the child prostitute’s. If the child’s mental health is highly unstable the court will consider rape, but it demands a clear connection between the intercourse and the mental health issue.},
 author    = {Beer, Maria},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,barnprostitution,köp av sexuell handling av barn,psykisk påverkan,psykisk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beaktandet av den psykiska ohälsan hos barnprostituerade},
 year     = {2015},
}