Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personcentrerat arbetsklimat på en akutmottagning och inom ambulans En enkätstudie

Burman, Jon LU and Hallenborg, Jannicke LU (2016) AMSM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sjukvården är idag, i hög grad, organiserad utifrån diagnoser. Personcentrerad vård ämnar skapa en fungerande relation mellan vårdgivare och patient där denne blir sedd och förstådd som en unik individ med individuella behov, värderingar och förväntningar För implementering av personcentrerad vård krävs dock förändring i sättet att se på sjukvårdens arbetsklimat gällande dess förutsättningar och begränsningar.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning akutvårds – och ambulans-personal upplever att deras verksamhets arbetsklimat var personcentrerat.
Metod: Föreliggande studie var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats utförd utifrån en enkät. Enkäten bestod av 14 påståenden och undersökte hur väl... (More)
Bakgrund: Sjukvården är idag, i hög grad, organiserad utifrån diagnoser. Personcentrerad vård ämnar skapa en fungerande relation mellan vårdgivare och patient där denne blir sedd och förstådd som en unik individ med individuella behov, värderingar och förväntningar För implementering av personcentrerad vård krävs dock förändring i sättet att se på sjukvårdens arbetsklimat gällande dess förutsättningar och begränsningar.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning akutvårds – och ambulans-personal upplever att deras verksamhets arbetsklimat var personcentrerat.
Metod: Föreliggande studie var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats utförd utifrån en enkät. Enkäten bestod av 14 påståenden och undersökte hur väl personal på en akut-mottagning och i ett ambulansdistrikt upplevde sin arbetsplats klimat som personcentrerat.
Resultat: Studien visade på ett signifikant högre upplevt personcentrerat arbetsklimat hos ambulanspersonalen i jämförelse med akutmottagningens personal. Dock placerar sig de båda verksamheterna lågt i förhållande till de framtagna cut off scores som fanns för enkäten. Om förutsättningen för PCV är ett personcentrerat arbetsklimat visar denna studie en stor problematik hos de båda organisationerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Burman, Jon LU and Hallenborg, Jannicke LU
supervisor
organization
course
AMSM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Akutmottagning, ambulans, arbetsklimat, personcentrerad vård.
language
Swedish
id
8507555
date added to LUP
2016-01-12 15:13:01
date last changed
2016-01-12 15:13:01
@misc{8507555,
 abstract   = {Bakgrund: Sjukvården är idag, i hög grad, organiserad utifrån diagnoser. Personcentrerad vård ämnar skapa en fungerande relation mellan vårdgivare och patient där denne blir sedd och förstådd som en unik individ med individuella behov, värderingar och förväntningar För implementering av personcentrerad vård krävs dock förändring i sättet att se på sjukvårdens arbetsklimat gällande dess förutsättningar och begränsningar.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning akutvårds – och ambulans-personal upplever att deras verksamhets arbetsklimat var personcentrerat. 
Metod: Föreliggande studie var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats utförd utifrån en enkät. Enkäten bestod av 14 påståenden och undersökte hur väl personal på en akut-mottagning och i ett ambulansdistrikt upplevde sin arbetsplats klimat som personcentrerat. 
Resultat: Studien visade på ett signifikant högre upplevt personcentrerat arbetsklimat hos ambulanspersonalen i jämförelse med akutmottagningens personal. Dock placerar sig de båda verksamheterna lågt i förhållande till de framtagna cut off scores som fanns för enkäten. Om förutsättningen för PCV är ett personcentrerat arbetsklimat visar denna studie en stor problematik hos de båda organisationerna.},
 author    = {Burman, Jon and Hallenborg, Jannicke},
 keyword   = {Akutmottagning,ambulans,arbetsklimat,personcentrerad vård.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personcentrerat arbetsklimat på en akutmottagning och inom ambulans En enkätstudie},
 year     = {2016},
}