Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppföljning av patienter behandlade för depression inom rehabiliteringsgarantin, Primärvården, Region Skåne, i termer av antalet återfall efter avslutad behandling samt om tidigare depressionsepisoder och socialt stöd kan predicera återfall i depression.

Bengmark, Christina LU and Hagring, Kerstin LU (2016) PPTN76 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Syftet med den här studien var att undersöka återfallsfrekvensen i depression under
påföljande sex månader efter avslutad behandling, hos personer som nyligen avslutat en
depressionsbehandling inom rehabiliteringsgarantin, Primärvården, Region Skåne, samt att undersöka om antalet depressionsepisoder och socialt stöd kan predicera återfall i depression. 50 personer deltog i studien. Via det diagnostiska instrumentet M.I.N.I. fastställdes att personen haft en depression, antalet depressionsepisoder, att personen inte hade en pågående depression, att personen ej hade ett pågående alkoholberoende eller missbruk samt ej var suicidal. Fastställande av personens depressionsdiagnos och eventuell suicidalitet gjordes även via... (More)
Sammanfattning
Syftet med den här studien var att undersöka återfallsfrekvensen i depression under
påföljande sex månader efter avslutad behandling, hos personer som nyligen avslutat en
depressionsbehandling inom rehabiliteringsgarantin, Primärvården, Region Skåne, samt att undersöka om antalet depressionsepisoder och socialt stöd kan predicera återfall i depression. 50 personer deltog i studien. Via det diagnostiska instrumentet M.I.N.I. fastställdes att personen haft en depression, antalet depressionsepisoder, att personen inte hade en pågående depression, att personen ej hade ett pågående alkoholberoende eller missbruk samt ej var suicidal. Fastställande av personens depressionsdiagnos och eventuell suicidalitet gjordes även via MADRS-S. Personens sociala stöd kartlades genom mätinstrumentet SS-13. Deltagarna följdes under den påföljande sex-månaders perioden genom att de varannan månad via internet fyllde i självskattningsformuläret MADRS- S samt även SS-13 vid den avslutande sex-månaders uppföljningen. Studien visade att 36 % återföll i depression och att återfallsfrekvensen var signifikant högre för kvinnor (44 %) än för män (14 %) och att vare sig antal tidigare depressionsepisoder eller socialt stöd var prediktorer för återfall i depression. På grund av den höga återfallsfrekvensen är det viktigt att identifiera de personer som ligger i riskzon för återfall vilket kan göras genom att konstatera förekomsten av residualsymton, enligt denna studie. (Less)
Popular Abstract
Abstract
The aim of this study was to investigate the frequency of relapse in depression during the following six months after completed treatment, for individuals that recently had finished a treatment for depression in rehabiliteringsgarantin, Primary Care, Region Skåne, and to examine if the number of episodes and social support may predict relapse in depression. 50 individuals participated in the study. By the diagnostic instrument M.I.N.I. it was assessed that the individual have had a depression, the number of episodes of depression, that the individual did not have an ongoing depression, that the person did not have an alcohol addiction and not were suicidal. Assessment of the individual’s diagnosis of depression and eventual... (More)
Abstract
The aim of this study was to investigate the frequency of relapse in depression during the following six months after completed treatment, for individuals that recently had finished a treatment for depression in rehabiliteringsgarantin, Primary Care, Region Skåne, and to examine if the number of episodes and social support may predict relapse in depression. 50 individuals participated in the study. By the diagnostic instrument M.I.N.I. it was assessed that the individual have had a depression, the number of episodes of depression, that the individual did not have an ongoing depression, that the person did not have an alcohol addiction and not were suicidal. Assessment of the individual’s diagnosis of depression and eventual suicidal tendencies was also done by using MADRS-S. The social support of the individual was assessed by using the measuring instrument SS-13. The participants were followed during six months, by every two months via internet completing the selfrating scale MADRS-S as well as SS-13 in the terminative six months follow-up rating. The study proves that 36 % had a relapse in depression and that the rate of relapse was significantly higher for women (44 %) than for men (14 %) and that neither the number of previous episodes of depression nor social support were predictors for relapse in depression. As the rate of relapse in depression is very high it is important to identify persons that have a risk for relapse which can be done by measuring the residual symptoms, according to this study. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengmark, Christina LU and Hagring, Kerstin LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
primärvård., SS-13, MADRS-S, M.I.N.I., socialt stöd, depressionsepisoder, depression, återfall
language
Swedish
id
8507706
date added to LUP
2016-01-11 09:05:53
date last changed
2016-03-14 16:33:28
@misc{8507706,
 abstract   = {Sammanfattning
Syftet med den här studien var att undersöka återfallsfrekvensen i depression under
påföljande sex månader efter avslutad behandling, hos personer som nyligen avslutat en
depressionsbehandling inom rehabiliteringsgarantin, Primärvården, Region Skåne, samt att undersöka om antalet depressionsepisoder och socialt stöd kan predicera återfall i depression. 50 personer deltog i studien. Via det diagnostiska instrumentet M.I.N.I. fastställdes att personen haft en depression, antalet depressionsepisoder, att personen inte hade en pågående depression, att personen ej hade ett pågående alkoholberoende eller missbruk samt ej var suicidal. Fastställande av personens depressionsdiagnos och eventuell suicidalitet gjordes även via MADRS-S. Personens sociala stöd kartlades genom mätinstrumentet SS-13. Deltagarna följdes under den påföljande sex-månaders perioden genom att de varannan månad via internet fyllde i självskattningsformuläret MADRS- S samt även SS-13 vid den avslutande sex-månaders uppföljningen. Studien visade att 36 % återföll i depression och att återfallsfrekvensen var signifikant högre för kvinnor (44 %) än för män (14 %) och att vare sig antal tidigare depressionsepisoder eller socialt stöd var prediktorer för återfall i depression. På grund av den höga återfallsfrekvensen är det viktigt att identifiera de personer som ligger i riskzon för återfall vilket kan göras genom att konstatera förekomsten av residualsymton, enligt denna studie.},
 author    = {Bengmark, Christina and Hagring, Kerstin},
 keyword   = {primärvård.,SS-13,MADRS-S,M.I.N.I.,socialt stöd,depressionsepisoder,depression,återfall},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppföljning av patienter behandlade för depression inom rehabiliteringsgarantin, Primärvården, Region Skåne, i termer av antalet återfall efter avslutad behandling samt om tidigare depressionsepisoder och socialt stöd kan predicera återfall i depression.},
 year     = {2016},
}