Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hämndporr - Om lämplig rättstillämpning utifrån skyddsintressen och slut-shaming

Kanter Pergament, Linn LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Hämndporr innebär publicering eller spridning av naken- eller sexbilder föreställande någon annan, främst på internet. Även filmer förekommer. Detta sker utan samtycke från den som figurerar.

Det är i dagsläget debatterat huruvida hämndporr fortsättningsvis, liksom idag, ska anses falla under ärekränkningsbrottet förtal (5 kap. BrB) eller om gärningen bör anses vara ett sexualbrott (6 kap. BrB). Jag utreder i min uppsats dessa två brottskategoriers skyddsintressen i relation till hämndporr. Min ambition är att nå en slutsats avseende vilken av brottstyperna som kan anses mest lämplig utifrån föreställningen att hämndporr bör ses som ett uttryck för slut-shaming. Jag har valt ett genusrättsvetenskapligt perspektiv för denna utredning.
... (More)
Hämndporr innebär publicering eller spridning av naken- eller sexbilder föreställande någon annan, främst på internet. Även filmer förekommer. Detta sker utan samtycke från den som figurerar.

Det är i dagsläget debatterat huruvida hämndporr fortsättningsvis, liksom idag, ska anses falla under ärekränkningsbrottet förtal (5 kap. BrB) eller om gärningen bör anses vara ett sexualbrott (6 kap. BrB). Jag utreder i min uppsats dessa två brottskategoriers skyddsintressen i relation till hämndporr. Min ambition är att nå en slutsats avseende vilken av brottstyperna som kan anses mest lämplig utifrån föreställningen att hämndporr bör ses som ett uttryck för slut-shaming. Jag har valt ett genusrättsvetenskapligt perspektiv för denna utredning.

Resultatet av min uppsats är att hämndporr kan framstå som ett uttryck för slut-shaming. Även att förtalsbrottet och dess skyddsintressen utifrån detta perspektiv inte kan anses helt lämpligt i förhållande till gärningen. Detta främst pga. av rekvisitet missaktning, enskilt åtal samt avsaknaden av ett entydigt förhållningssätt i rättsliga avgöranden. Jag når även slutsatsen att hämndporr i nuläget inte verkar kunna falla under sexualbrottskapitlet utifrån dess skyddsintressen. Huvudsakligen då gärningen är icke-kroppslig och saknar en sexuell inriktning. Även det faktum att rådande kriminalpolitiska problemformuleringar inte beaktar könsojämlikheter och förhållande mellan sexualitet och makt gör appliceringen svår. Trots detta kan sexualbrott framstå som mer lämpligt i flera avseenden i förhållande till valda perspektiv. Tydligt enligt mig är att sexualbrottskapitlets skyddsintressen inte är formulerade med dagens virtuella brott i åtanke och att en anpassning till internetrelaterad brottslighet behövs. (Less)
Popular Abstract
Revenge-porn means a nude or sexual photography or video of another person than one self, publicly shared online. Publication is made without permission from the person who appears.

It is currently debated whether revenge-porn should continue to be deemed a crime of defamation (Chapter 5 of the Penal Code) or seen as a sex crime (Chapter 6 of the Penal Code). In my essay, I investigate the legal protective interests of these two categories of crimes in relation to revenge-porn. My ambition is to reach a conclusion which of these categories that are the most suitable, based on the supposition that revenge-porn should be seen as an expression of slut-shaming. I have chosen a gender jurisprudence perspective for this investigation.

A... (More)
Revenge-porn means a nude or sexual photography or video of another person than one self, publicly shared online. Publication is made without permission from the person who appears.

It is currently debated whether revenge-porn should continue to be deemed a crime of defamation (Chapter 5 of the Penal Code) or seen as a sex crime (Chapter 6 of the Penal Code). In my essay, I investigate the legal protective interests of these two categories of crimes in relation to revenge-porn. My ambition is to reach a conclusion which of these categories that are the most suitable, based on the supposition that revenge-porn should be seen as an expression of slut-shaming. I have chosen a gender jurisprudence perspective for this investigation.

A result of my essay is that revenge-porn could possibly be seen as an expression of slut-shaming. With this perspective, slander and its legal protective interest cannot be considered totally suitable in relation to revenge-porn. This is primarily because of the contempt pre-requisite, that private prosecution prevails and the lack of an unambiguous approach in case law. I have also reached the conclusion that currently, it does not seem possible to categorize revenge-porn as a sex crime based on the legal protective interests, mainly because of the lack of a sexual intent and the fact that the deed is non-physical. Also, current social and political societal values do not take gender inequalities and the relations between sex and power into account, which make application of sex crimes legislation more difficult, even though, in several aspects, sex crimes appear more suited to apply considering my chosen perspectives. It seems clear to me that the legal protective interests of Chapter 6 of the Penal Code are not formed with new internet-related crimes in mind. Thus, adaptation is needed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kanter Pergament, Linn LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skyddsintresse, slut-shaming, hämndporr, Straffrätt
language
Swedish
id
8508767
date added to LUP
2016-02-23 15:12:03
date last changed
2016-02-23 15:12:03
@misc{8508767,
 abstract   = {Hämndporr innebär publicering eller spridning av naken- eller sexbilder föreställande någon annan, främst på internet. Även filmer förekommer. Detta sker utan samtycke från den som figurerar. 

Det är i dagsläget debatterat huruvida hämndporr fortsättningsvis, liksom idag, ska anses falla under ärekränkningsbrottet förtal (5 kap. BrB) eller om gärningen bör anses vara ett sexualbrott (6 kap. BrB). Jag utreder i min uppsats dessa två brottskategoriers skyddsintressen i relation till hämndporr. Min ambition är att nå en slutsats avseende vilken av brottstyperna som kan anses mest lämplig utifrån föreställningen att hämndporr bör ses som ett uttryck för slut-shaming. Jag har valt ett genusrättsvetenskapligt perspektiv för denna utredning. 

Resultatet av min uppsats är att hämndporr kan framstå som ett uttryck för slut-shaming. Även att förtalsbrottet och dess skyddsintressen utifrån detta perspektiv inte kan anses helt lämpligt i förhållande till gärningen. Detta främst pga. av rekvisitet missaktning, enskilt åtal samt avsaknaden av ett entydigt förhållningssätt i rättsliga avgöranden. Jag når även slutsatsen att hämndporr i nuläget inte verkar kunna falla under sexualbrottskapitlet utifrån dess skyddsintressen. Huvudsakligen då gärningen är icke-kroppslig och saknar en sexuell inriktning. Även det faktum att rådande kriminalpolitiska problemformuleringar inte beaktar könsojämlikheter och förhållande mellan sexualitet och makt gör appliceringen svår. Trots detta kan sexualbrott framstå som mer lämpligt i flera avseenden i förhållande till valda perspektiv. Tydligt enligt mig är att sexualbrottskapitlets skyddsintressen inte är formulerade med dagens virtuella brott i åtanke och att en anpassning till internetrelaterad brottslighet behövs.},
 author    = {Kanter Pergament, Linn},
 keyword   = {skyddsintresse,slut-shaming,hämndporr,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hämndporr - Om lämplig rättstillämpning utifrån skyddsintressen och slut-shaming},
 year     = {2015},
}