Advanced

Brott utom tjänsten – Arbetsgivarens rätt till att ensidigt avsluta anställningen

Eidevall, Jonas LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Många arbetstagare är idag personliga varumärken som påverkar deras arbetsgivares goodwill i positivt eller negativ riktning. På samma vis stärker företagets goodwill arbetstagarens varumärke. Ett företags anseende utåt kan därför skadas av sina arbetstagares brottsliga gärningar. Frågan är om dagens gällande rätt är anpassad till de krav som dagens företagsklimat kräver?
Uppsatsen syftar till att utreda arbetsgivarens ensidiga rätt att avsluta anställningen för en arbetstagare som har begått brottsliga gärningar utom tjänsten. I doktrin har frågan oftast diskuteras rättsfall för rättsfall men jag har i uppsatsen försökt sammanfatta gällande rätt i ett mer översiktligt prövningsschema. Syftet med det är att underlätta för såväl... (More)
Många arbetstagare är idag personliga varumärken som påverkar deras arbetsgivares goodwill i positivt eller negativ riktning. På samma vis stärker företagets goodwill arbetstagarens varumärke. Ett företags anseende utåt kan därför skadas av sina arbetstagares brottsliga gärningar. Frågan är om dagens gällande rätt är anpassad till de krav som dagens företagsklimat kräver?
Uppsatsen syftar till att utreda arbetsgivarens ensidiga rätt att avsluta anställningen för en arbetstagare som har begått brottsliga gärningar utom tjänsten. I doktrin har frågan oftast diskuteras rättsfall för rättsfall men jag har i uppsatsen försökt sammanfatta gällande rätt i ett mer översiktligt prövningsschema. Syftet med det är att underlätta för såväl arbetsgivare som arbetstagare att lättare kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av en brottslig gärning utom tjänsten.
För att studera hur gällande rätt är anpassad till dagens företagsklimat har jag valt att analysera den med hjälp av ekonomen Nassim Nicholas Talebs teorier om Mediocristan och Extremistan som visar hur monumentalt olika effekt samma skadegörande handling kan få för två olika företag.
Gällande rätt är inte helt anpassad för dagens företagsklimat och det är i de flesta fall mycket svårt för arbetsgivaren att säga upp eller avskeda en arbetstagare som begått en brottslig gärning utom tjänsten då gärningen saknar anknytning till dennes tjänsteuppgifter. Skillnaden är dock stor mellan privatanställda arbetstagare och vissa offentligt anställda arbetstagare. För en del offentligt anställda arbetstagare så krävs det att de åtnjuter allmänhetens förtroende när de utför sina arbetsuppgifter. Därmed ställs också höga krav på deras oförvitlighet vilket innebär att de bli uppsagda eller avskedande för en brottslig gärning som en privatanställd arbetstagare hade fått behålla sin anställning för. (Less)
Popular Abstract
There are many employees today that have strong personal brands that affects their employer's goodwill in a positive or negative direction. The company’s goodwill can in the same way strengthen the employee’s personal brand. Therefore, can a company's external reputation be damaged by their employees' criminal activities. Even if the crime is committed outside of the employment contract. The question is whether the applicable law is adapted to the demands of the business world?
The thesis aims to investigate the employer's unilateral right to terminate the employment contract for an employee that commits criminal activities outside of the employment contract. The question is often studied, in literature, in a case by case basis. That is... (More)
There are many employees today that have strong personal brands that affects their employer's goodwill in a positive or negative direction. The company’s goodwill can in the same way strengthen the employee’s personal brand. Therefore, can a company's external reputation be damaged by their employees' criminal activities. Even if the crime is committed outside of the employment contract. The question is whether the applicable law is adapted to the demands of the business world?
The thesis aims to investigate the employer's unilateral right to terminate the employment contract for an employee that commits criminal activities outside of the employment contract. The question is often studied, in literature, in a case by case basis. That is one reason why I have tried in this essay to summarize the law in a summary examination schedule. The purpose of that is to make it easier for employers and employees to foresee the legal consequences of a criminal act outside of the employment contract.
I have chosen to analyze applicable law with the theories of economist Nassim Nicholas Talebs to see how it is adapted to the demands of the business world. Taleb has a theory, of Mediocristan and Extremistan, that shows how monumentally different effect the same damaging action can have for two different companies.
The applicable law is not entirely adapted to the demands of the business world and in most cases is it difficult for an employer to terminate an employment contract, by either ordinary dismissal or summary dismissal, for an employee that has committed criminal activities outside the employment contract. There are considerable differences between the employees that are employed by private companies and certain public employees. For some public employees it requires that they enjoy the publics’ confidence in carrying out their working duties. Therefore, are also the demands high on their irreproachability which means that they can become subject to an ordinary or a summary dismissal when an employee for a private company would have kept the job. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eidevall, Jonas LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt
language
Swedish
id
8508806
date added to LUP
2016-02-23 15:21:35
date last changed
2016-02-23 15:21:35
@misc{8508806,
 abstract   = {Många arbetstagare är idag personliga varumärken som påverkar deras arbetsgivares goodwill i positivt eller negativ riktning. På samma vis stärker företagets goodwill arbetstagarens varumärke. Ett företags anseende utåt kan därför skadas av sina arbetstagares brottsliga gärningar. Frågan är om dagens gällande rätt är anpassad till de krav som dagens företagsklimat kräver?
Uppsatsen syftar till att utreda arbetsgivarens ensidiga rätt att avsluta anställningen för en arbetstagare som har begått brottsliga gärningar utom tjänsten. I doktrin har frågan oftast diskuteras rättsfall för rättsfall men jag har i uppsatsen försökt sammanfatta gällande rätt i ett mer översiktligt prövningsschema. Syftet med det är att underlätta för såväl arbetsgivare som arbetstagare att lättare kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av en brottslig gärning utom tjänsten. 
För att studera hur gällande rätt är anpassad till dagens företagsklimat har jag valt att analysera den med hjälp av ekonomen Nassim Nicholas Talebs teorier om Mediocristan och Extremistan som visar hur monumentalt olika effekt samma skadegörande handling kan få för två olika företag.
Gällande rätt är inte helt anpassad för dagens företagsklimat och det är i de flesta fall mycket svårt för arbetsgivaren att säga upp eller avskeda en arbetstagare som begått en brottslig gärning utom tjänsten då gärningen saknar anknytning till dennes tjänsteuppgifter. Skillnaden är dock stor mellan privatanställda arbetstagare och vissa offentligt anställda arbetstagare. För en del offentligt anställda arbetstagare så krävs det att de åtnjuter allmänhetens förtroende när de utför sina arbetsuppgifter. Därmed ställs också höga krav på deras oförvitlighet vilket innebär att de bli uppsagda eller avskedande för en brottslig gärning som en privatanställd arbetstagare hade fått behålla sin anställning för.},
 author    = {Eidevall, Jonas},
 keyword   = {arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brott utom tjänsten – Arbetsgivarens rätt till att ensidigt avsluta anställningen},
 year     = {2015},
}