Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets bästa i vårdnadsmål: Mer än bara vackra ord?

Theodosopoulos, Ioanna LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Samspelet mellan vuxna och barn grundas i flera avseenden på att vuxna tolkar barns behov och tar ansvar för dem. I allt från barns basala behov så som hunger, till att tolka vad som är bäst för barnet i mer komplexa situationer som exempelvis i en vårdnadstvist.
I egenskap av vårdnadshavare, och därmed även ställföreträdare, har föräldern ansvaret för att barnets behov och intressen tillgodoses. Vårdnadsmål är en process där vårdnadshavarens intresse inte alltid sammanfaller med barnets. Förälderns ställföreträdarskap kan då få ogynnsamma konsekvenser för barnets intresse i saken, och i syfte att skydda barnet, finns det flera sätt för barnet att delta i rättsprocessen.
Två artiklar som har särskild betydelse för barns deltagande är... (More)
Samspelet mellan vuxna och barn grundas i flera avseenden på att vuxna tolkar barns behov och tar ansvar för dem. I allt från barns basala behov så som hunger, till att tolka vad som är bäst för barnet i mer komplexa situationer som exempelvis i en vårdnadstvist.
I egenskap av vårdnadshavare, och därmed även ställföreträdare, har föräldern ansvaret för att barnets behov och intressen tillgodoses. Vårdnadsmål är en process där vårdnadshavarens intresse inte alltid sammanfaller med barnets. Förälderns ställföreträdarskap kan då få ogynnsamma konsekvenser för barnets intresse i saken, och i syfte att skydda barnet, finns det flera sätt för barnet att delta i rättsprocessen.
Två artiklar som har särskild betydelse för barns deltagande är bestämmelserna i artikel 3 om barnets bästa och i artikel 12 om barnets rätt att komma till tals. Artikel 3 om barnets bästa har implementerats på flera håll i svensk rätt, och i vårdnadsmål är principen om barnets bästa utslagsgivande för vårdnadsfrågan.
Att principen är en öppen formulering motiveras med att barn är olika och har olika behov. Vad som är bäst för ett barn behöver inte vara det bästa för ett annat barn. Av denna anledning går det därför inte att konkret fastställa vad som utgör barnets bästa. Principen får istället tolkas och bedömas efter varje enskilt fall.
Barn har istället för att tilldelas parts- och processbehörighet tillskrivits en rätt att komma till tals. Att hänsyn ska tas till barnets vilja, är dock inte detsamma som att barnets vilja ska vara rådande. Barns ställning skulle stärkas med ett eget juridiskt ombud alternativt en egen talerätt i vårdnadsmål. (Less)
Popular Abstract
The interaction between adults and children is based on the adults interpreting children's needs and taking responsibility for them. In everything from children's basic needs such as hunger, to what is best for the child in more complex situations, such as in a custody battle. As guardians, and thus deputy, parents have responsibility for the child's needs and interests. The custody case is a process in which the guardian's interest does not always coincide with the child's. Parents representation may have adverse consequences for the child's interest, and in order to protect the child, there are several ways for the child to participate in the legal process.
There are two items that have specific relevance to children's participation in... (More)
The interaction between adults and children is based on the adults interpreting children's needs and taking responsibility for them. In everything from children's basic needs such as hunger, to what is best for the child in more complex situations, such as in a custody battle. As guardians, and thus deputy, parents have responsibility for the child's needs and interests. The custody case is a process in which the guardian's interest does not always coincide with the child's. Parents representation may have adverse consequences for the child's interest, and in order to protect the child, there are several ways for the child to participate in the legal process.
There are two items that have specific relevance to children's participation in the legal process: the provisions of article 3 on the best interests of the child and article 12 the child's right to be heard. Article 3 on the best interests of the child has been implemented in several parts of the Swedish law, and in the custody case is the principle of the best interests of the child paramount.
That the principle is an open formulation is motivated by the fact that children are different and have different needs. What is best for a child does not have to be the best for another child. For this reason, it is not possible to specifically define what constitutes the best interests of the child. The principle may instead be interpreted and judged by a case-by-case basis.
Children have instead of assigned parts and process competence attributed to a right to be heard. That account should be taken of the child's will, however, is not the same as the child's will to prevail. A private legal representation or their own standing would strengthen children’s position in the process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Theodosopoulos, Ioanna LU
supervisor
organization
alternative title
The best interests of the child in custody case: More than just fine words?
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barnets bästa, Vårdnadsmål
language
Swedish
id
8508871
date added to LUP
2016-02-24 08:16:08
date last changed
2016-02-24 08:16:08
@misc{8508871,
 abstract   = {Samspelet mellan vuxna och barn grundas i flera avseenden på att vuxna tolkar barns behov och tar ansvar för dem. I allt från barns basala behov så som hunger, till att tolka vad som är bäst för barnet i mer komplexa situationer som exempelvis i en vårdnadstvist.
I egenskap av vårdnadshavare, och därmed även ställföreträdare, har föräldern ansvaret för att barnets behov och intressen tillgodoses. Vårdnadsmål är en process där vårdnadshavarens intresse inte alltid sammanfaller med barnets. Förälderns ställföreträdarskap kan då få ogynnsamma konsekvenser för barnets intresse i saken, och i syfte att skydda barnet, finns det flera sätt för barnet att delta i rättsprocessen.
Två artiklar som har särskild betydelse för barns deltagande är bestämmelserna i artikel 3 om barnets bästa och i artikel 12 om barnets rätt att komma till tals. Artikel 3 om barnets bästa har implementerats på flera håll i svensk rätt, och i vårdnadsmål är principen om barnets bästa utslagsgivande för vårdnadsfrågan.
Att principen är en öppen formulering motiveras med att barn är olika och har olika behov. Vad som är bäst för ett barn behöver inte vara det bästa för ett annat barn. Av denna anledning går det därför inte att konkret fastställa vad som utgör barnets bästa. Principen får istället tolkas och bedömas efter varje enskilt fall.
Barn har istället för att tilldelas parts- och processbehörighet tillskrivits en rätt att komma till tals. Att hänsyn ska tas till barnets vilja, är dock inte detsamma som att barnets vilja ska vara rådande. Barns ställning skulle stärkas med ett eget juridiskt ombud alternativt en egen talerätt i vårdnadsmål.},
 author    = {Theodosopoulos, Ioanna},
 keyword   = {Barnets bästa,Vårdnadsmål},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets bästa i vårdnadsmål: Mer än bara vackra ord?},
 year     = {2015},
}