Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Komfort hos gång- och cykelbroar

Åkerblom, Julius LU and Radlert, Fredrik (2015) In TVSM-5000 VSM820 20151
Structural Mechanics
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Då en gång- och cykelbro dimensioneras i brottgränstillståndet kan relativt slanka konstruktioner erhållas. De slanka konstruktionerna kan resultera i oönskade dynamiska effekter i form av vibrationer, som inte nödvändigtvis påverkar bron negativt ur en strukturell synpunkt men som däremot kan upplevas som obehagliga. Om vibrationsfenomenet blir ett återkommande problem i en bro kan åtgärder, som till exempel installation av dämpare, behöva vidtas. Åtgärder, som ofta kan bli väldigt dyra och tekniskt komplicerade. Det är därför av stor vikt att komfort kan säkerställas i projekteringsstadiet. God komfort erhålles genom att begränsa accelerationer av brobanan.

Det är av stor vikt att rimliga lastmodeller väljs för att korrekt kunna... (More)
Då en gång- och cykelbro dimensioneras i brottgränstillståndet kan relativt slanka konstruktioner erhållas. De slanka konstruktionerna kan resultera i oönskade dynamiska effekter i form av vibrationer, som inte nödvändigtvis påverkar bron negativt ur en strukturell synpunkt men som däremot kan upplevas som obehagliga. Om vibrationsfenomenet blir ett återkommande problem i en bro kan åtgärder, som till exempel installation av dämpare, behöva vidtas. Åtgärder, som ofta kan bli väldigt dyra och tekniskt komplicerade. Det är därför av stor vikt att komfort kan säkerställas i projekteringsstadiet. God komfort erhålles genom att begränsa accelerationer av brobanan.

Det är av stor vikt att rimliga lastmodeller väljs för att korrekt kunna bedöma komfortnivån. Insikt i hur bron väntas brukas under sin livstid är därför angeläget. Risk finns alltid för en hög trafiktäthet vid enstaka tillfällen. Dock är den vanligaste trafiken för flertalet gång- och cykelbroar ett fåtal personer som passerar samtidigt, vilket skall hållas i åtanke vid ett lastmodellsval.

Dämpning är en parameter som, då rekommenderade materialdämpningsvärden används för analys, kommer att underskattas grovt för Knislingebron, en fritt upplagd stålfackverksbro av rörprofiler. Mätvärden visar att beläggningen ökar systemets dämpning markant. Detta är ett viktigt konstaterande, eftersom komfortanalyser till stor del bygger på analys av resonansfrekvenser, där dämpningens inverkan på systemets respons är stor.

Vid ett förfarande då rimliga lastmodeller väljs och dämpningsvärden erhållna från mätningar används kan en Knislingebro med spännvidder upp till och med 40 meter som dimensionerats i brottgränstillståndet fortfarande uppfylla höga komfortkrav. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
När en gång- och cykelbro dimensioneras i brottgränstillståndet blir det lätt en relativt slank konstruktion. Detta kan ge oönskade effekter i form av vibrationer då folk passerar över bron vilka kan upplevas som obehagliga, men även i förlängningen, vid tillräckligt stora vibrationer, orsaka skada på bron. Om vibrationsfenomenet inte analyseras korrekt vid dimensionering kan åtgärder behöva vidtas i efterhand för att reducera dessa oönskade effekter, åtgärder som ofta kan bli väldigt dyra och tekniskt komplicerade. Det är därför av stor vikt att komfort kan säkerställas i projekteringsstadiet.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerblom, Julius LU and Radlert, Fredrik
supervisor
organization
course
VSM820 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVSM-5000
report number
TVSM-5204
ISSN
0281-6679
language
Swedish
id
8509036
alternative location
http://www.byggmek.lth.se/english/publications/tvsm-5000-masters-dissertations/
date added to LUP
2016-01-07 13:51:04
date last changed
2016-01-07 13:51:04
@misc{8509036,
 abstract   = {Då en gång- och cykelbro dimensioneras i brottgränstillståndet kan relativt slanka konstruktioner erhållas. De slanka konstruktionerna kan resultera i oönskade dynamiska effekter i form av vibrationer, som inte nödvändigtvis påverkar bron negativt ur en strukturell synpunkt men som däremot kan upplevas som obehagliga. Om vibrationsfenomenet blir ett återkommande problem i en bro kan åtgärder, som till exempel installation av dämpare, behöva vidtas. Åtgärder, som ofta kan bli väldigt dyra och tekniskt komplicerade. Det är därför av stor vikt att komfort kan säkerställas i projekteringsstadiet. God komfort erhålles genom att begränsa accelerationer av brobanan.
	
Det är av stor vikt att rimliga lastmodeller väljs för att korrekt kunna bedöma komfortnivån. Insikt i hur bron väntas brukas under sin livstid är därför angeläget. Risk finns alltid för en hög trafiktäthet vid enstaka tillfällen. Dock är den vanligaste trafiken för flertalet gång- och cykelbroar ett fåtal personer som passerar samtidigt, vilket skall hållas i åtanke vid ett lastmodellsval. 

Dämpning är en parameter som, då rekommenderade materialdämpningsvärden används för analys, kommer att underskattas grovt för Knislingebron, en fritt upplagd stålfackverksbro av rörprofiler. Mätvärden visar att beläggningen ökar systemets dämpning markant. Detta är ett viktigt konstaterande, eftersom komfortanalyser till stor del bygger på analys av resonansfrekvenser, där dämpningens inverkan på systemets respons är stor.

Vid ett förfarande då rimliga lastmodeller väljs och dämpningsvärden erhållna från mätningar används kan en Knislingebro med spännvidder upp till och med 40 meter som dimensionerats i brottgränstillståndet fortfarande uppfylla höga komfortkrav.},
 author    = {Åkerblom, Julius and Radlert, Fredrik},
 issn     = {0281-6679},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVSM-5000},
 title    = {Komfort hos gång- och cykelbroar},
 year     = {2015},
}