Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Andra kapitlet regeringsformen, ideellt skadestånd, konstitutionalism och folksuveränitet.

Nyström, Karl LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar möjligheterna för enskilda att erhålla ideellt skadestånd av det allmänna vid överträdelse av fri- och rättigheterna i andra kapitlet regeringsformen. Utredningen sker till stor del genom en analys av NJA 2014 s. 323 där ideellt skadestånd för första gången utdömdes med en bestämmelse i regeringsformen som grund. Utredningen genomförs också med hjälp av två typiska perspektiv, konstitutionalismen och folksuveränitetsprincipen, som har olika syn på vilken roll grundlagen ska ha i ett demokratiskt statsskick. En av uppsatsens slutsatser är att det finns fler argument för att det är möjligt att erhålla ideellt skadestånd vid överträdelser av fler fri- och rättigheter i andra kapitlet regeringsformen. En annan slutsats... (More)
Denna uppsats behandlar möjligheterna för enskilda att erhålla ideellt skadestånd av det allmänna vid överträdelse av fri- och rättigheterna i andra kapitlet regeringsformen. Utredningen sker till stor del genom en analys av NJA 2014 s. 323 där ideellt skadestånd för första gången utdömdes med en bestämmelse i regeringsformen som grund. Utredningen genomförs också med hjälp av två typiska perspektiv, konstitutionalismen och folksuveränitetsprincipen, som har olika syn på vilken roll grundlagen ska ha i ett demokratiskt statsskick. En av uppsatsens slutsatser är att det finns fler argument för att det är möjligt att erhålla ideellt skadestånd vid överträdelser av fler fri- och rättigheter i andra kapitlet regeringsformen. En annan slutsats är att anhängare av konstitutionalismen kan vilja tolka rättsfallets betydelse för rättsläget extensivt medan anhängare av folksuveränitetsprincipen kan vilja tolka rättsfallet restriktivt. (Less)
Popular Abstract
This paper discusses the opportunities for individuals to obtain damages due to infringements of human rights, regulated in the Swedish constitution. The investigation is largely done through an analysis of NJA 2014 p. 323, where damages for the first time imposed by a provision in the constitution as a basis. The investigation is also carried out with the help of two typical perspectives, constitutionalism and popular sovereignty, which have different views on what role the constitution should have in a democratic polity. One of the conclusions of the report is that it is possible to obtain damages for infringements of more human rights regulated in the constitution. Another conclusion is that supporters of constitutionalism may wish to... (More)
This paper discusses the opportunities for individuals to obtain damages due to infringements of human rights, regulated in the Swedish constitution. The investigation is largely done through an analysis of NJA 2014 p. 323, where damages for the first time imposed by a provision in the constitution as a basis. The investigation is also carried out with the help of two typical perspectives, constitutionalism and popular sovereignty, which have different views on what role the constitution should have in a democratic polity. One of the conclusions of the report is that it is possible to obtain damages for infringements of more human rights regulated in the constitution. Another conclusion is that supporters of constitutionalism may wish to interpret the applicability of the case extensively, while supporters of popular sovereignty may wish to interpret the significance of the case narrowly. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Karl LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skadeståndsrätt, Statsrätt, Regeringsformen
language
Swedish
id
8509384
date added to LUP
2016-02-23 15:08:07
date last changed
2016-02-23 15:08:07
@misc{8509384,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar möjligheterna för enskilda att erhålla ideellt skadestånd av det allmänna vid överträdelse av fri- och rättigheterna i andra kapitlet regeringsformen. Utredningen sker till stor del genom en analys av NJA 2014 s. 323 där ideellt skadestånd för första gången utdömdes med en bestämmelse i regeringsformen som grund. Utredningen genomförs också med hjälp av två typiska perspektiv, konstitutionalismen och folksuveränitetsprincipen, som har olika syn på vilken roll grundlagen ska ha i ett demokratiskt statsskick. En av uppsatsens slutsatser är att det finns fler argument för att det är möjligt att erhålla ideellt skadestånd vid överträdelser av fler fri- och rättigheter i andra kapitlet regeringsformen. En annan slutsats är att anhängare av konstitutionalismen kan vilja tolka rättsfallets betydelse för rättsläget extensivt medan anhängare av folksuveränitetsprincipen kan vilja tolka rättsfallet restriktivt.},
 author    = {Nyström, Karl},
 keyword   = {Skadeståndsrätt,Statsrätt,Regeringsformen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Andra kapitlet regeringsformen, ideellt skadestånd, konstitutionalism och folksuveränitet.},
 year     = {2015},
}