Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenskarna efterfrågar strängare straff - En studie av motiven bakom 2010 års straffskärpningar gällande våldsbrott

Ektander, Hedda LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Våldsutvecklingen i Sverige är ständigt aktuellt i och med dess påverkan såväl på våra privatliv som på samhället i stort. 2010 skedde straffvärdeskärpningar i brottsbalken gällande regleringen av våldsbrott. Lagändringarna motiverades med en minskad våldsacceptans i samhället och därigenom en efterfrågan av strängare straff. Samma år presenterades även en forskningsrapport rörande allmänhetens rättsmedvetande. Rapporten visade att den upplevda bilden av hur domstolar dömer i våldsbrott i själva verket bygger på en betydande missuppfattning. Undersökningarna visade nämligen att svenska folket är av uppfattningen att landets domstolar dömer betydligt mildare än vad de i själva verket gör.

Uppsatsen undersöker de kriminalpolitiska målen... (More)
Våldsutvecklingen i Sverige är ständigt aktuellt i och med dess påverkan såväl på våra privatliv som på samhället i stort. 2010 skedde straffvärdeskärpningar i brottsbalken gällande regleringen av våldsbrott. Lagändringarna motiverades med en minskad våldsacceptans i samhället och därigenom en efterfrågan av strängare straff. Samma år presenterades även en forskningsrapport rörande allmänhetens rättsmedvetande. Rapporten visade att den upplevda bilden av hur domstolar dömer i våldsbrott i själva verket bygger på en betydande missuppfattning. Undersökningarna visade nämligen att svenska folket är av uppfattningen att landets domstolar dömer betydligt mildare än vad de i själva verket gör.

Uppsatsen undersöker de kriminalpolitiska målen som låg till grund för lagändringarna, hur de motiverades samt de resultat som ändringarna hittills har visat. Frågan är om det, i takt med samhällets utveckling, har vuxit fram ett behov av strängare straff rörande våldsbrott i Sverige? I uppsatsen presenteras statistisk samt för området relevant forskning. Det handlar om forskning rörande den samhälleliga våldstoleransen såväl som det allmänna rättsmedvetandet och relationen mellan medier och brott. Arbetet resulterar i slutsatsen att lagstiftandet på området är rationellt så länge samhällets uppfattning av våldsbrottsutvecklingen består. (Less)
Popular Abstract
The development of violence in the Swedish society is always in question because of its impact on not only each and everyone’s personal life, but also on the society as a whole. In 2010 the Swedish government implemented a legislature change regarding the meting out of punishment when an act of violence is committed. The amendment was motivated by a decreasing acceptance towards violence among the Swedes, and therefore a demand of stricter penalties when a crime of violence is committed. During the same year, research regarding the public sense of justice was presented, which showed a surprising result. When presenting the public and several judges with the same case, there was a remarkable distinction concerning what sentence the judge... (More)
The development of violence in the Swedish society is always in question because of its impact on not only each and everyone’s personal life, but also on the society as a whole. In 2010 the Swedish government implemented a legislature change regarding the meting out of punishment when an act of violence is committed. The amendment was motivated by a decreasing acceptance towards violence among the Swedes, and therefore a demand of stricter penalties when a crime of violence is committed. During the same year, research regarding the public sense of justice was presented, which showed a surprising result. When presenting the public and several judges with the same case, there was a remarkable distinction concerning what sentence the judge chose and what sentence the public thought that the judge would choose. The outcome of the study lead to the question whether the Swedes actually demands stricter sentences, or if it is in fact merely a lack of comprehension of the Swedish criminal justice system.

This essay examines the motives behind the amendments and also the reported results from them. The question is if the social development as a whole has resulted in a need of stricter sentences regarding violent crimes? The study presents statistic facts, recent research regarding the public’s sense of justice as well as the historic change in the attitude towards violence and also how media affects the perception of violent crimes. The conclusion is that the legislative changes are rational as long as the current public perception of the development of violence remains. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ektander, Hedda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, våldsbrott, straffskärpning, det allmänna rättsmedvetandet, brottsutveckling
language
Swedish
id
8509993
date added to LUP
2016-02-23 15:20:24
date last changed
2016-02-23 15:20:24
@misc{8509993,
 abstract   = {Våldsutvecklingen i Sverige är ständigt aktuellt i och med dess påverkan såväl på våra privatliv som på samhället i stort. 2010 skedde straffvärdeskärpningar i brottsbalken gällande regleringen av våldsbrott. Lagändringarna motiverades med en minskad våldsacceptans i samhället och därigenom en efterfrågan av strängare straff. Samma år presenterades även en forskningsrapport rörande allmänhetens rättsmedvetande. Rapporten visade att den upplevda bilden av hur domstolar dömer i våldsbrott i själva verket bygger på en betydande missuppfattning. Undersökningarna visade nämligen att svenska folket är av uppfattningen att landets domstolar dömer betydligt mildare än vad de i själva verket gör. 

Uppsatsen undersöker de kriminalpolitiska målen som låg till grund för lagändringarna, hur de motiverades samt de resultat som ändringarna hittills har visat. Frågan är om det, i takt med samhällets utveckling, har vuxit fram ett behov av strängare straff rörande våldsbrott i Sverige? I uppsatsen presenteras statistisk samt för området relevant forskning. Det handlar om forskning rörande den samhälleliga våldstoleransen såväl som det allmänna rättsmedvetandet och relationen mellan medier och brott. Arbetet resulterar i slutsatsen att lagstiftandet på området är rationellt så länge samhällets uppfattning av våldsbrottsutvecklingen består.},
 author    = {Ektander, Hedda},
 keyword   = {straffrätt,våldsbrott,straffskärpning,det allmänna rättsmedvetandet,brottsutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenskarna efterfrågar strängare straff - En studie av motiven bakom 2010 års straffskärpningar gällande våldsbrott},
 year     = {2015},
}