Advanced

Integritet vägt mot allmänna intressen - En kritisk diskussion om personlig integritet vid användandet av hemliga tvångsmedel

Gojkovic, Sanja LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
This essay investigates the meaning of integrity in a constitutional context. Personal integrity, or the right to a private life, can be restricted in relation to other constitutional interest, such as public order. The focus of the thesis is when the police or secret service use secret surverlliance when an individual displays a prominent risk to undertake a criminal conduct.
What constitutes personal integrity? In this text, personal integrity is defined in philosophical and legal context. There is no distinct definition of what constitutes personal integrity. The term needs to be defined within the context where it’s being used. The term, here, is used in the context of the Swedish prevention act. The act constitutes under what... (More)
This essay investigates the meaning of integrity in a constitutional context. Personal integrity, or the right to a private life, can be restricted in relation to other constitutional interest, such as public order. The focus of the thesis is when the police or secret service use secret surverlliance when an individual displays a prominent risk to undertake a criminal conduct.
What constitutes personal integrity? In this text, personal integrity is defined in philosophical and legal context. There is no distinct definition of what constitutes personal integrity. The term needs to be defined within the context where it’s being used. The term, here, is used in the context of the Swedish prevention act. The act constitutes under what measures secret surveillance is to be used when an individual is at risk at committing a crime. Therefore, the definition that is used here contains several factors, such as private life, infringement on an individual’s personality, values, dreams etc.

The crimes all have common characteristics in the sense that they all oppose a threat to the society or democratic values in general. Integrity can be restricted when other constitutional interests are at risk, such as public order. Also, constitutional principles needs to be considered in relation to such a restriction. Legality and proportionality must precede the trial, in order to prevent arbitrariness and excessive use of state power.

The study also concerns the question of transparency for the individual when he or she is being supervised by state authorities. It is rare that an induvial can attain full access to information that concerns him or her, because of specific interests protected by the Swedish Public and Secrecy act.

Ultimately, an overview of the thesis questions describes several aspects of integrity. One is privacy infringement, meaning that the individual cannot access information about him- or herself. From a theoretical point a view, it can be seen as the individual is risking to lose his or her autonomy. Is the restriction of power sufficient in order to protect the individual from intrusions of his or hers private life? Hereby, it is discussed whether this order is desirable in a society, especially in relation to how it can affect the individual. The balancing of personal integrity and public order as different constitutional interests is discussed in the last section of the essay. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna uppsats utreds vad personlig integritet i ideell mening innebär och hur integritet kan inskränkas utifrån konstitutionella intressen. Även hur personlig integritet förhåller sig när polis eller SÄPO använder hemliga tvångsmedel mot en individ utreds. Sammanfattningsvis diskuteras dessa frågor utifrån ett teoretiskt perspektiv.

Vad är personlig integritet? I denna text definieras personlig integritet utifrån dels juridiska definitioner och dels filosofiska definitioner. Någon entydig definition existerar inte, utan begreppets betydelse får ofta bestämmas utifrån kontexten det behandlas i. Här behandlas begreppet utifrån förebyggandelagens bestämmelser om hemliga tvångsåtgärder.

Den enskilde kan få sin integritet begränsad om... (More)
I denna uppsats utreds vad personlig integritet i ideell mening innebär och hur integritet kan inskränkas utifrån konstitutionella intressen. Även hur personlig integritet förhåller sig när polis eller SÄPO använder hemliga tvångsmedel mot en individ utreds. Sammanfattningsvis diskuteras dessa frågor utifrån ett teoretiskt perspektiv.

Vad är personlig integritet? I denna text definieras personlig integritet utifrån dels juridiska definitioner och dels filosofiska definitioner. Någon entydig definition existerar inte, utan begreppets betydelse får ofta bestämmas utifrån kontexten det behandlas i. Här behandlas begreppet utifrån förebyggandelagens bestämmelser om hemliga tvångsåtgärder.

Den enskilde kan få sin integritet begränsad om den visar påtaglig risk att begå ett allvarligt brott. Brotten har karaktären av att utgöra ett hot mot allmän ordning, vilket är det intresse som den personliga integriteten vägs mot. I sammanhanget måste dock en rad konstitutionella principer beaktas. Principerna, så som legalitetsprincipen och proportionalitetsprinciper har till syfte att begränsa godtycklig maktutövning mot den enskilde, vilket är ytterligare en konstitutionell fråga som diskuteras.

I studien har möjligheterna till insyn inkluderats, vilket ställer integritetsfrågan på sin spets. Den enskilde som har blivit utsatt för hemliga tvångsmedel har som huvudregel väldigt liten möjlighet till att ta del av uppgifter som har förekommit i ärendet. Detta eftersom ärendet ofta är av känslig natur och kan riskera intressen som utrikessekretess, allmän ordning, brottsutredningar eller att uppgifterna kan vara till men för den enskildes eller dennes närståendes personliga integritet.

Vid en samlad överblick av frågeställningarna, går det att se att integritet berörs i flera aspekter. Långtgående integritetskränkningar innebär i stort att den enskilde inte kan disponera över information som rör den själv och att dennes autonomi begränsas vid en sådan ordning. Sett ur en teoretisk synvinkel, går det att diskutera huruvida maktbegränsningar som finns på ett konstitutionellt plan är tillräckliga och om en sådan ordning som föreligger i dagsläget är önskvärd sett till vad det innebär för den enskilde. Avslutningsvis diskuteras förhållningssättet mellan personlig integritet, som ett grundlagsfäst intresse, och den allmänna ordningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gojkovic, Sanja LU
supervisor
organization
alternative title
Integrity and public interests - A critical discussion regarding personal integrity and the use of secret surveilliance
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
jurisprudence, criminal law, public law, allmän rättslära, offentlig rätt, straffprocessrätt, hemliga tvångsmedel, personlig integritet, konstitutionell rätt, statsrätt
language
Swedish
id
8510083
date added to LUP
2016-01-27 14:38:52
date last changed
2016-01-27 14:38:52
@misc{8510083,
 abstract   = {I denna uppsats utreds vad personlig integritet i ideell mening innebär och hur integritet kan inskränkas utifrån konstitutionella intressen. Även hur personlig integritet förhåller sig när polis eller SÄPO använder hemliga tvångsmedel mot en individ utreds. Sammanfattningsvis diskuteras dessa frågor utifrån ett teoretiskt perspektiv. 

Vad är personlig integritet? I denna text definieras personlig integritet utifrån dels juridiska definitioner och dels filosofiska definitioner. Någon entydig definition existerar inte, utan begreppets betydelse får ofta bestämmas utifrån kontexten det behandlas i. Här behandlas begreppet utifrån förebyggandelagens bestämmelser om hemliga tvångsåtgärder. 

Den enskilde kan få sin integritet begränsad om den visar påtaglig risk att begå ett allvarligt brott. Brotten har karaktären av att utgöra ett hot mot allmän ordning, vilket är det intresse som den personliga integriteten vägs mot. I sammanhanget måste dock en rad konstitutionella principer beaktas. Principerna, så som legalitetsprincipen och proportionalitetsprinciper har till syfte att begränsa godtycklig maktutövning mot den enskilde, vilket är ytterligare en konstitutionell fråga som diskuteras.

I studien har möjligheterna till insyn inkluderats, vilket ställer integritetsfrågan på sin spets. Den enskilde som har blivit utsatt för hemliga tvångsmedel har som huvudregel väldigt liten möjlighet till att ta del av uppgifter som har förekommit i ärendet. Detta eftersom ärendet ofta är av känslig natur och kan riskera intressen som utrikessekretess, allmän ordning, brottsutredningar eller att uppgifterna kan vara till men för den enskildes eller dennes närståendes personliga integritet. 

Vid en samlad överblick av frågeställningarna, går det att se att integritet berörs i flera aspekter. Långtgående integritetskränkningar innebär i stort att den enskilde inte kan disponera över information som rör den själv och att dennes autonomi begränsas vid en sådan ordning. Sett ur en teoretisk synvinkel, går det att diskutera huruvida maktbegränsningar som finns på ett konstitutionellt plan är tillräckliga och om en sådan ordning som föreligger i dagsläget är önskvärd sett till vad det innebär för den enskilde. Avslutningsvis diskuteras förhållningssättet mellan personlig integritet, som ett grundlagsfäst intresse, och den allmänna ordningen.},
 author    = {Gojkovic, Sanja},
 keyword   = {jurisprudence,criminal law,public law,allmän rättslära,offentlig rätt,straffprocessrätt,hemliga tvångsmedel,personlig integritet,konstitutionell rätt,statsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integritet vägt mot allmänna intressen - En kritisk diskussion om personlig integritet vid användandet av hemliga tvångsmedel},
 year     = {2015},
}