Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Yttrandefrihetens villkor - En kritisk rättshistorisk studie av uppviglingsbrottet

Parsland, Jack LU (2015) LAGF03 20152
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är dels att jämföra munkorgslagen i SL 10:14 med dagens uppviglingsbrott i BrB 16:5, och dels att erbjuda ett kritiskt perspektiv på rätten och rättens ursprung. Frågeställningarna är orienterade utifrån detta syfte, och är inriktade på såväl en materiell jämförelse som en analytisk. Den tillämpade teorin är Alan Norries, och fokuserar på rättens inneboende motsägelser som ett uttryck för en bristfällig liberal världssyn. Resultatet visar att munkorgslagen kom till och tillämpades mot bakgrund av den växande socialistiska rörelsen i Sverige. BrB 16:5 har en högre straffbarhetströskel och tillåter ett större mått av politiska yttranden jämfört med munkorgslagen, men samtidigt lämnas ett större utrymme åt domaren... (More)
Syftet med den här uppsatsen är dels att jämföra munkorgslagen i SL 10:14 med dagens uppviglingsbrott i BrB 16:5, och dels att erbjuda ett kritiskt perspektiv på rätten och rättens ursprung. Frågeställningarna är orienterade utifrån detta syfte, och är inriktade på såväl en materiell jämförelse som en analytisk. Den tillämpade teorin är Alan Norries, och fokuserar på rättens inneboende motsägelser som ett uttryck för en bristfällig liberal världssyn. Resultatet visar att munkorgslagen kom till och tillämpades mot bakgrund av den växande socialistiska rörelsen i Sverige. BrB 16:5 har en högre straffbarhetströskel och tillåter ett större mått av politiska yttranden jämfört med munkorgslagen, men samtidigt lämnas ett större utrymme åt domaren att avgöra lagrummets gränser. Den stora tillämpningsmöjligheterna hos BrB 16:5 kan ifrågasättas ur ett europarättsligt perspektiv. Likheterna mellan lagrummen tolkas som att dagens rättsordning innehåller samma motsägelser som rätten innehöll i början av 1900-talet. Samtidigt riskerar dagens lagstiftning att tolkas utifrån domarkårens rättskänsla, som är ett uttryck för överklassvärderingar. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is firstly to compare the ”muzzle law” in SL 10:14 as it was written and applied in the early 20th century to the current day crime of sedition in BrB 16:5. Secondly, the purpose is to offer a critical perspective on law and the origins of law. The questions are designed with this purpose in mind, and are focused on a comparison of the material content as well as the analytical. The applied theory is Alan Norries’, and has its center of attraction in the intrinsic contradictions in law as an expression of a flawed liberal world view. The results of the essay shows that the muzzle law was conceived and applied in a context of fear of the growing socialist movement in Sweden. The modern BrB 16:5 has a higher... (More)
The purpose of this essay is firstly to compare the ”muzzle law” in SL 10:14 as it was written and applied in the early 20th century to the current day crime of sedition in BrB 16:5. Secondly, the purpose is to offer a critical perspective on law and the origins of law. The questions are designed with this purpose in mind, and are focused on a comparison of the material content as well as the analytical. The applied theory is Alan Norries’, and has its center of attraction in the intrinsic contradictions in law as an expression of a flawed liberal world view. The results of the essay shows that the muzzle law was conceived and applied in a context of fear of the growing socialist movement in Sweden. The modern BrB 16:5 has a higher threshold of applicability and is more allowing of political statements compared to the muzzle law, but also leaves a larger margin for the judiciary to decide the bounds of the statute. It can be questioned if the broad applicability of BrB 16:5 is in harmony with the ECHR. The similarities between the statutes leads to the interpretation that the current criminal justice system contains the same contradictions that was present in the early 20th century. At the same time, todays legislation is at risk of being interpreted in the light of the judiciarys sense of justice which in turn is an expression of upper class interests. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Parsland, Jack LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, rättshistoria, legal history
language
Swedish
id
8510125
date added to LUP
2016-02-23 15:06:33
date last changed
2016-02-23 15:06:33
@misc{8510125,
 abstract   = {The purpose of this essay is firstly to compare the ”muzzle law” in SL 10:14 as it was written and applied in the early 20th century to the current day crime of sedition in BrB 16:5. Secondly, the purpose is to offer a critical perspective on law and the origins of law. The questions are designed with this purpose in mind, and are focused on a comparison of the material content as well as the analytical. The applied theory is Alan Norries’, and has its center of attraction in the intrinsic contradictions in law as an expression of a flawed liberal world view. The results of the essay shows that the muzzle law was conceived and applied in a context of fear of the growing socialist movement in Sweden. The modern BrB 16:5 has a higher threshold of applicability and is more allowing of political statements compared to the muzzle law, but also leaves a larger margin for the judiciary to decide the bounds of the statute. It can be questioned if the broad applicability of BrB 16:5 is in harmony with the ECHR. The similarities between the statutes leads to the interpretation that the current criminal justice system contains the same contradictions that was present in the early 20th century. At the same time, todays legislation is at risk of being interpreted in the light of the judiciarys sense of justice which in turn is an expression of upper class interests.},
 author    = {Parsland, Jack},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,rättshistoria,legal history},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Yttrandefrihetens villkor - En kritisk rättshistorisk studie av uppviglingsbrottet},
 year     = {2015},
}