Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fastighetspaketering och skatteflykt - ur ett företagsekonomiskt och statligt perspektiv

Edler, Beatrice LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ska redogöra för hur regleringen av fastighetspaketering förhåller sig till det svenska skattesystemets värderingar. Värderingarna tar fasta på skattesystemets effektivitet och neutralitet och uppsatsen ska utreda huruvida fastighetspaketering påverkar dessa värderingar. Fastighetspaketering är ett förfarande som under senare år blivit ett allt mer diskuterat ämne inom den svenska skatterätten. Fastighetspaketering såsom trend kan kortfattat förklaras bero på lagändringar som kom i slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet. Dels introducerades möjligheten till underprisöverlåtelser i syfte att uppmuntra till omstruktureringar i företagsvärlden, i ett företagsfrämjande perspektiv. Dels avskaffades skattskyldigheten på... (More)
Denna uppsats ska redogöra för hur regleringen av fastighetspaketering förhåller sig till det svenska skattesystemets värderingar. Värderingarna tar fasta på skattesystemets effektivitet och neutralitet och uppsatsen ska utreda huruvida fastighetspaketering påverkar dessa värderingar. Fastighetspaketering är ett förfarande som under senare år blivit ett allt mer diskuterat ämne inom den svenska skatterätten. Fastighetspaketering såsom trend kan kortfattat förklaras bero på lagändringar som kom i slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet. Dels introducerades möjligheten till underprisöverlåtelser i syfte att uppmuntra till omstruktureringar i företagsvärlden, i ett företagsfrämjande perspektiv. Dels avskaffades skattskyldigheten på kapitalvinster när näringsbetingade andelar avyttrades.

De nya regelverken innebar att företagare kunde förflytta och avyttra tillgångar i syfte att investera i större utsträckning än tidigare. Samtidigt uppstod frågeställningen för vad som skulle hända med tillgångar som paketerades in i andelsenheter och därefter såldes som näringsbetingade andelar utan att några skatteskulder realiserades, vilket innebar skattefri kapitalvinst. År 2008 slopades möjligheten för handels- och kommanditbolag att företa underprisöverlåtelser. Lagstiftaren ansåg att de kunde utnyttjas och sätta svenska skattebasen ur spel. Frågan om vad som skulle hända med aktiebolag kvarstod. År 2012 avkunnades en viktig paketeringsdom (förhandsavgörande) i HFD som förde med sig en dominoeffekt bland kammarrätterna. Rättsfallet ”Cypernmålet” satte en ytterligare gränsdragning för när paketeringsförfaranden i handels- eller kommanditbolag anses som otillåtna. Inom fastighetspaketering uppkommer frågeställningar som berör fastighetsmarknadens utfall. Uppsatsen kommer att besvara dessa frågeställningar både ur ett företags perspektiv men också svenska statens perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edler, Beatrice LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, företagsekonomisk fastighetsrätt, fastighetspaketering.
language
Swedish
id
8510153
date added to LUP
2016-02-23 15:22:20
date last changed
2016-02-23 15:22:20
@misc{8510153,
 abstract   = {Denna uppsats ska redogöra för hur regleringen av fastighetspaketering förhåller sig till det svenska skattesystemets värderingar. Värderingarna tar fasta på skattesystemets effektivitet och neutralitet och uppsatsen ska utreda huruvida fastighetspaketering påverkar dessa värderingar. Fastighetspaketering är ett förfarande som under senare år blivit ett allt mer diskuterat ämne inom den svenska skatterätten. Fastighetspaketering såsom trend kan kortfattat förklaras bero på lagändringar som kom i slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet. Dels introducerades möjligheten till underprisöverlåtelser i syfte att uppmuntra till omstruktureringar i företagsvärlden, i ett företagsfrämjande perspektiv. Dels avskaffades skattskyldigheten på kapitalvinster när näringsbetingade andelar avyttrades.

De nya regelverken innebar att företagare kunde förflytta och avyttra tillgångar i syfte att investera i större utsträckning än tidigare. Samtidigt uppstod frågeställningen för vad som skulle hända med tillgångar som paketerades in i andelsenheter och därefter såldes som näringsbetingade andelar utan att några skatteskulder realiserades, vilket innebar skattefri kapitalvinst. År 2008 slopades möjligheten för handels- och kommanditbolag att företa underprisöverlåtelser. Lagstiftaren ansåg att de kunde utnyttjas och sätta svenska skattebasen ur spel. Frågan om vad som skulle hända med aktiebolag kvarstod. År 2012 avkunnades en viktig paketeringsdom (förhandsavgörande) i HFD som förde med sig en dominoeffekt bland kammarrätterna. Rättsfallet ”Cypernmålet” satte en ytterligare gränsdragning för när paketeringsförfaranden i handels- eller kommanditbolag anses som otillåtna. Inom fastighetspaketering uppkommer frågeställningar som berör fastighetsmarknadens utfall. Uppsatsen kommer att besvara dessa frågeställningar både ur ett företags perspektiv men också svenska statens perspektiv.},
 author    = {Edler, Beatrice},
 keyword   = {Skatterätt,företagsekonomisk fastighetsrätt,fastighetspaketering.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fastighetspaketering och skatteflykt - ur ett företagsekonomiskt och statligt perspektiv},
 year     = {2015},
}