Advanced

Rätten till vatten - En kosmopolitisk analys

Stålbom, Erica LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rätten till vatten är beroende av en naturresurs som flyter över statsgränser. Denna uppsats analyserar rätten till vattens legala status, samt normativa innehåll ur ett kosmopolitiskt perspektiv. För att beskriva rätten till vatten kommer en rättsdogmatisk metod att användas. Såväl internationella överenskommelser, som doktrin på området undersöks för att fastställa rättsläget.

Rätten till vattens legala status fastställs genom att undersöka de folkrättsliga rättskällorna. Rätten till vatten har en bindande legal status i internationella överenskommelser. Den mest långtgående regleringen får rätten till vatten som en implicit del av rätten till adekvat levnadsstandard i ICSECR. Rättsläget är oklart avseende rätten till vattens legala... (More)
Rätten till vatten är beroende av en naturresurs som flyter över statsgränser. Denna uppsats analyserar rätten till vattens legala status, samt normativa innehåll ur ett kosmopolitiskt perspektiv. För att beskriva rätten till vatten kommer en rättsdogmatisk metod att användas. Såväl internationella överenskommelser, som doktrin på området undersöks för att fastställa rättsläget.

Rätten till vattens legala status fastställs genom att undersöka de folkrättsliga rättskällorna. Rätten till vatten har en bindande legal status i internationella överenskommelser. Den mest långtgående regleringen får rätten till vatten som en implicit del av rätten till adekvat levnadsstandard i ICSECR. Rättsläget är oklart avseende rätten till vattens legala status som internationell sedvänja. Den ytterst begränsade forskning som finns kring rätten till vatten som en del av allmänna rättsgrundsatser påvisar att rätten till vatten inte är bindande enligt denna källa.

Rätten till vattens normativa innehåll definieras genom att beskriva de rättigheter och skyldigheter som innefattas. Individens rättigheter är relativt långtgående och omfattar mer än enbart vatten för överlevnad. Rättigheterna innefattar exempelvis tillgång till vatten av viss kvalitet och kvantitet.

Staters skyldigheter enligt ICESCR innefattar ett krav på progressiv implementering. Den progressiva implementeringen har utgångspunkt i rätten till vattens kärnskyldigheter. Enligt ICESCR finns även ett krav på ickediskriminering. Vidare finns generella skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla rätten till vatten på ett nationellt plan. Extraterritoriellt finns skyldigheter att respektera och skydda rätten till vatten. En skyldighet att extraterritoriellt uppfylla rätten i fråga gäller endast under specifika omständigheter.

För att kritiskt granska rätten till vatten används två grundläggande idéer från kosmopolitismen. Den första är individen som moralens yttersta enhet, vilken grundar sig i människans förnuft och mänsklighet. Denna idé får sin kosmopolitiska dimension genom ett ifrågasättande av speciella lojalitetsband som grundar sig på statsgränser. Kosmopolitismen innefattar således ett globalt perspektiv på implementeringen av rättigheter.

Enligt kosmopolitisk teori är rätten till vattens nuvarande reglering i stort otillfredsställande. Rätten till vattens legala status uppkommer genom staters handlingar, och inte enligt individens behov. Rätten till vattens normativa innehåll knyter starkt an till staters suveränitet, resurser, och gränser. Önskvärda förändringar av rätten till vatten hade i enlighet med kosmopolitisk teori innefattat en legal ställning baserad på moral, samt betydligt mer gränsöverskridande skyldigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stålbom, Erica LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, mänskliga rättigheter, rätten till vatten, kosmopolitism
language
Swedish
id
8510168
date added to LUP
2016-02-23 16:05:25
date last changed
2016-02-23 16:05:25
@misc{8510168,
 abstract   = {Rätten till vatten är beroende av en naturresurs som flyter över statsgränser. Denna uppsats analyserar rätten till vattens legala status, samt normativa innehåll ur ett kosmopolitiskt perspektiv. För att beskriva rätten till vatten kommer en rättsdogmatisk metod att användas. Såväl internationella överenskommelser, som doktrin på området undersöks för att fastställa rättsläget.

Rätten till vattens legala status fastställs genom att undersöka de folkrättsliga rättskällorna. Rätten till vatten har en bindande legal status i internationella överenskommelser. Den mest långtgående regleringen får rätten till vatten som en implicit del av rätten till adekvat levnadsstandard i ICSECR. Rättsläget är oklart avseende rätten till vattens legala status som internationell sedvänja. Den ytterst begränsade forskning som finns kring rätten till vatten som en del av allmänna rättsgrundsatser påvisar att rätten till vatten inte är bindande enligt denna källa.

Rätten till vattens normativa innehåll definieras genom att beskriva de rättigheter och skyldigheter som innefattas. Individens rättigheter är relativt långtgående och omfattar mer än enbart vatten för överlevnad. Rättigheterna innefattar exempelvis tillgång till vatten av viss kvalitet och kvantitet.

Staters skyldigheter enligt ICESCR innefattar ett krav på progressiv implementering. Den progressiva implementeringen har utgångspunkt i rätten till vattens kärnskyldigheter. Enligt ICESCR finns även ett krav på ickediskriminering. Vidare finns generella skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla rätten till vatten på ett nationellt plan. Extraterritoriellt finns skyldigheter att respektera och skydda rätten till vatten. En skyldighet att extraterritoriellt uppfylla rätten i fråga gäller endast under specifika omständigheter.

För att kritiskt granska rätten till vatten används två grundläggande idéer från kosmopolitismen. Den första är individen som moralens yttersta enhet, vilken grundar sig i människans förnuft och mänsklighet. Denna idé får sin kosmopolitiska dimension genom ett ifrågasättande av speciella lojalitetsband som grundar sig på statsgränser. Kosmopolitismen innefattar således ett globalt perspektiv på implementeringen av rättigheter.

Enligt kosmopolitisk teori är rätten till vattens nuvarande reglering i stort otillfredsställande. Rätten till vattens legala status uppkommer genom staters handlingar, och inte enligt individens behov. Rätten till vattens normativa innehåll knyter starkt an till staters suveränitet, resurser, och gränser. Önskvärda förändringar av rätten till vatten hade i enlighet med kosmopolitisk teori innefattat en legal ställning baserad på moral, samt betydligt mer gränsöverskridande skyldigheter.},
 author    = {Stålbom, Erica},
 keyword   = {Folkrätt,mänskliga rättigheter,rätten till vatten,kosmopolitism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätten till vatten - En kosmopolitisk analys},
 year     = {2015},
}