Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Panträtt och preskription - En analys kring panträtters möjlighet att preskriberas

Liljebäck, Mattias LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen berör frågan om en panträtts möjlighet att preskriberas självständigt och accessoriskt. Den berör även frågan om ett anspråk på att sakrättsligt fullborda en panträtt kan vara föremål för självständig och accessorisk preskription.

Att en panträtt inte kan preskriberas självständig är klart då det är en, sedan lång tid tillbaka, hävdvunnen ordning. Inte heller kan panträtter preskriberas accessoriskt då det är lagstadgat enligt 11 § preskriptionslagen (1981:130). Dock finns det kritik mot det rådande rättsläget och denna uppsats utreder om det behövs en ändring av panträtters inpreskriptibilitet gällande accessorisk preskription. Författarens slutsats är att en viss förändring är önskvärd gällande den accessoriska... (More)
Uppsatsen berör frågan om en panträtts möjlighet att preskriberas självständigt och accessoriskt. Den berör även frågan om ett anspråk på att sakrättsligt fullborda en panträtt kan vara föremål för självständig och accessorisk preskription.

Att en panträtt inte kan preskriberas självständig är klart då det är en, sedan lång tid tillbaka, hävdvunnen ordning. Inte heller kan panträtter preskriberas accessoriskt då det är lagstadgat enligt 11 § preskriptionslagen (1981:130). Dock finns det kritik mot det rådande rättsläget och denna uppsats utreder om det behövs en ändring av panträtters inpreskriptibilitet gällande accessorisk preskription. Författarens slutsats är att en viss förändring är önskvärd gällande den accessoriska preskriptionen.

Frågan om ett anspråk på att sakrättsligt fullborda en panträtt kan vara föremål för självständig och accessorisk preskription är mer oklar. Det finns inga tydliga uttalanden i förarbetena kring detta och det finns inte heller någon tydlig praxis på området. Dock finns det en diskussion i doktrin som ger förslag på hur problemen ska lösas, vilket utgör det främsta underlaget för uppsatsen. Författaren ger sin syn på hur rättsläget borde vara, vilken ligger i linje med bland annat justitierådet Stefan Lindskogs uppfattning.
, kap. 2, s. 21. (Less)
Popular Abstract
This essay investigates the question concerning the possibility for a pledge to be subject to independent limitation and accessory limitation. The essay also deals with the question if a claim to obtain protection from creditors in a pledge can be subject to independent limitation and accessory limitation.

That a pledge isn’t subject to independent limitation is clear, according to Swedish law. The main reason for this is that a pledge has the character of right in rem. It has been, and still is, the prevailing perception that those types of rights aren’t subject to statutory limitation. Nor is a pledge subject to accessory limitation, according to Swedish law, since it is prescribed in the Limitations Act 1981 § 11. This order has been... (More)
This essay investigates the question concerning the possibility for a pledge to be subject to independent limitation and accessory limitation. The essay also deals with the question if a claim to obtain protection from creditors in a pledge can be subject to independent limitation and accessory limitation.

That a pledge isn’t subject to independent limitation is clear, according to Swedish law. The main reason for this is that a pledge has the character of right in rem. It has been, and still is, the prevailing perception that those types of rights aren’t subject to statutory limitation. Nor is a pledge subject to accessory limitation, according to Swedish law, since it is prescribed in the Limitations Act 1981 § 11. This order has been criticized and this essay investigates if there is a need for a change concerning the question that pledges isn’t subject to accessory limitation and, in some extent, to independent limitation. The author concludes that some changes are desirable when it comes to accessory limitation.

Regarding the question whether a claim to obtain protection from creditors in a pledge can be subject to independent and accessory limitation is indefinite. There are no clear or definite statements in the legislative history, nor can any guidance be found in the case law, regarding this question. However there is some material in the Swedish legal science about how this problem should be solved and naturally this constitutes the main material for this essay. The author gives his views, which is in line with; inter alia, the Swedish Supreme Court Justice Stefan Lindskog’s perceptions, on how the established law should be. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljebäck, Mattias LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
private law, civilrätt, Sakrätt
language
Swedish
id
8510279
date added to LUP
2016-02-23 15:09:13
date last changed
2016-02-23 15:09:13
@misc{8510279,
 abstract   = {Uppsatsen berör frågan om en panträtts möjlighet att preskriberas självständigt och accessoriskt. Den berör även frågan om ett anspråk på att sakrättsligt fullborda en panträtt kan vara föremål för självständig och accessorisk preskription. 

Att en panträtt inte kan preskriberas självständig är klart då det är en, sedan lång tid tillbaka, hävdvunnen ordning. Inte heller kan panträtter preskriberas accessoriskt då det är lagstadgat enligt 11 § preskriptionslagen (1981:130). Dock finns det kritik mot det rådande rättsläget och denna uppsats utreder om det behövs en ändring av panträtters inpreskriptibilitet gällande accessorisk preskription. Författarens slutsats är att en viss förändring är önskvärd gällande den accessoriska preskriptionen. 

Frågan om ett anspråk på att sakrättsligt fullborda en panträtt kan vara föremål för självständig och accessorisk preskription är mer oklar. Det finns inga tydliga uttalanden i förarbetena kring detta och det finns inte heller någon tydlig praxis på området. Dock finns det en diskussion i doktrin som ger förslag på hur problemen ska lösas, vilket utgör det främsta underlaget för uppsatsen. Författaren ger sin syn på hur rättsläget borde vara, vilken ligger i linje med bland annat justitierådet Stefan Lindskogs uppfattning.
, kap. 2, s. 21.},
 author    = {Liljebäck, Mattias},
 keyword   = {private law,civilrätt,Sakrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Panträtt och preskription - En analys kring panträtters möjlighet att preskriberas},
 year     = {2015},
}