Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett värre motiv? - Om hedersmotiv som försvårande omständighet

Nilsson, Amanda LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Hedersrelaterat våld och förtryck diskuteras flitigt, både bland politiker och jurister. Diskussionen som dessa grupper för är huruvida dagens lagstiftning är tillräcklig för att kunna ta hänsyn till de speciella omständigheterna som föreligger och motivet bakom våldet. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur hedersrelaterat våld förhåller sig till svensk lagstiftning och om domstolarna tar upp och argumenterar kring problematiken på ett tillfredställande sätt.

För att ta reda på detta undersöker uppsatsen även vad hedersrelaterat våld och förtryck är. För att avgränsa uppsatsen, kommer den endast ta upp de försvårande omständigheterna för straffvärdet, eftersom de ligger närmast till hands vid hedersrelaterat våld. Som metod har... (More)
Hedersrelaterat våld och förtryck diskuteras flitigt, både bland politiker och jurister. Diskussionen som dessa grupper för är huruvida dagens lagstiftning är tillräcklig för att kunna ta hänsyn till de speciella omständigheterna som föreligger och motivet bakom våldet. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur hedersrelaterat våld förhåller sig till svensk lagstiftning och om domstolarna tar upp och argumenterar kring problematiken på ett tillfredställande sätt.

För att ta reda på detta undersöker uppsatsen även vad hedersrelaterat våld och förtryck är. För att avgränsa uppsatsen, kommer den endast ta upp de försvårande omständigheterna för straffvärdet, eftersom de ligger närmast till hands vid hedersrelaterat våld. Som metod har jag valt att göra en rättsutredning.

Vad hedersbegreppet innebär och hur hedersmotivet ser ut går inte att ge en direkt definition på. Grunden ligger i att gruppens intressen går över individens, samtidigt som individens beteende speglar gruppens heder. Hedern kan vara både preventiv och en konsekvens. Om individen missköter sig i gruppen eller samhällets ögon, så är det gruppen som i första hand ska hantera problemet. Några särdrag för hedersrelaterat våld är att våldet ofta kommer från en hel grupp och inte endast en individ, trots att det bara finns en gärningsman. Eftersom gärningsmannen har sett gärningen som hens plikt, så är hen ofta ångerlös och stolt.

Hedersrelaterat våld ses idag som en försvårande omständighet. Motivet kan möjligen vara försvårande i sig, men den faller även i vissa fall under flera punkter av de generella försvårande omständigheterna i 29 kap. 2 § BrB. Bland annat kan bestämmelserna om hänsynslöshet, offrets skyddslösa ställning och att förmå annan att medverka till brottet är vanligt förekommande. Barn är ofta brottsoffer i hedersrelaterat våld och är särskilt skyddade genom de försvårande omständigheterna.

I uppsatsen tas flera domar upp från tingsrätter och hovrätter upp. Det finns idag inget avgörande från Högsta Domstolen. Hur domstolarna argumenterar skiljer sig väldigt mycket i de olika fallen och de bedömningar som faktiskt görs är inte tydliga. Av rättsfallen har jag dragit slutsatsen att hedersmotivet inte argumenteras för på ett tillfredställande sätt och att de behöver riktlinjer, som rimligen bör komma från lagstiftarens håll, om hur de bör förhålla sig till och argumentera för hedersmotivet.

Trots detta tycker jag att hedersmotivet täcks bra av den svenska lagstiftningen som den ser ut idag och jag är inte övertygad om att en särreglering är nödvändig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Amanda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, heder
language
Swedish
id
8510379
date added to LUP
2016-02-23 15:08:33
date last changed
2016-02-23 15:08:33
@misc{8510379,
 abstract   = {Hedersrelaterat våld och förtryck diskuteras flitigt, både bland politiker och jurister. Diskussionen som dessa grupper för är huruvida dagens lagstiftning är tillräcklig för att kunna ta hänsyn till de speciella omständigheterna som föreligger och motivet bakom våldet. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur hedersrelaterat våld förhåller sig till svensk lagstiftning och om domstolarna tar upp och argumenterar kring problematiken på ett tillfredställande sätt. 

För att ta reda på detta undersöker uppsatsen även vad hedersrelaterat våld och förtryck är. För att avgränsa uppsatsen, kommer den endast ta upp de försvårande omständigheterna för straffvärdet, eftersom de ligger närmast till hands vid hedersrelaterat våld. Som metod har jag valt att göra en rättsutredning. 

Vad hedersbegreppet innebär och hur hedersmotivet ser ut går inte att ge en direkt definition på. Grunden ligger i att gruppens intressen går över individens, samtidigt som individens beteende speglar gruppens heder. Hedern kan vara både preventiv och en konsekvens. Om individen missköter sig i gruppen eller samhällets ögon, så är det gruppen som i första hand ska hantera problemet. Några särdrag för hedersrelaterat våld är att våldet ofta kommer från en hel grupp och inte endast en individ, trots att det bara finns en gärningsman. Eftersom gärningsmannen har sett gärningen som hens plikt, så är hen ofta ångerlös och stolt. 

Hedersrelaterat våld ses idag som en försvårande omständighet. Motivet kan möjligen vara försvårande i sig, men den faller även i vissa fall under flera punkter av de generella försvårande omständigheterna i 29 kap. 2 § BrB. Bland annat kan bestämmelserna om hänsynslöshet, offrets skyddslösa ställning och att förmå annan att medverka till brottet är vanligt förekommande. Barn är ofta brottsoffer i hedersrelaterat våld och är särskilt skyddade genom de försvårande omständigheterna. 

I uppsatsen tas flera domar upp från tingsrätter och hovrätter upp. Det finns idag inget avgörande från Högsta Domstolen. Hur domstolarna argumenterar skiljer sig väldigt mycket i de olika fallen och de bedömningar som faktiskt görs är inte tydliga. Av rättsfallen har jag dragit slutsatsen att hedersmotivet inte argumenteras för på ett tillfredställande sätt och att de behöver riktlinjer, som rimligen bör komma från lagstiftarens håll, om hur de bör förhålla sig till och argumentera för hedersmotivet.

Trots detta tycker jag att hedersmotivet täcks bra av den svenska lagstiftningen som den ser ut idag och jag är inte övertygad om att en särreglering är nödvändig.},
 author    = {Nilsson, Amanda},
 keyword   = {straffrätt,heder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett värre motiv? - Om hedersmotiv som försvårande omständighet},
 year     = {2015},
}