Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fast driftställe -Ett begrepp som är i behov av modernisering i ljuset av nya tekniker?

Höjman, Karin (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Dagens tekniksamhälle medför att fler företag kan använda sig av internet för att nå ut med sina varor och tjänster till sina kunder. Det har även genom olika tekniska lösningar gjort det möjligt för företag att förmedla dessa till kunder i andra stater, utan att vara fysisk aktiva i den staten.

Genom olika molntjänster kan bolag tillhandahålla en webbplats i Sverige för sina svenska konsumenter, utan att beskattas för de vinster som uppkommer. Molntjänster fungerar så att ett bolag via en leverantör, tar del av ett lagringsutrymme genom en molntjänst. Hur många servrar eller vart servern befinner sig som tillhandahåller lagringsutrymmet, vet inte bolaget i de flesta fall. Genom denna molntjänst kan sedan bolaget distribuera sin... (More)
Dagens tekniksamhälle medför att fler företag kan använda sig av internet för att nå ut med sina varor och tjänster till sina kunder. Det har även genom olika tekniska lösningar gjort det möjligt för företag att förmedla dessa till kunder i andra stater, utan att vara fysisk aktiva i den staten.

Genom olika molntjänster kan bolag tillhandahålla en webbplats i Sverige för sina svenska konsumenter, utan att beskattas för de vinster som uppkommer. Molntjänster fungerar så att ett bolag via en leverantör, tar del av ett lagringsutrymme genom en molntjänst. Hur många servrar eller vart servern befinner sig som tillhandahåller lagringsutrymmet, vet inte bolaget i de flesta fall. Genom denna molntjänst kan sedan bolaget distribuera sin hemsida och använda ett sådant stort lagringsutrymme som denne behöver.

För att Sverige ska ha rätt att beskatta ett utländskt bolag, krävs att detta har ett fast driftställe enligt 2 kap 29 § IL. Det utländska bolaget måste ha en stadigvarande plats där denna bedriver affärsverksamhet. Det finns i dag praxis som anger att en server kan stadga ett fast driftställe i Sverige men inte endast att ett bolag har en webbplats.

Dagens lagstiftning täcker inte situationer där företag använder sig av molntjänster, när dessa tillhandahåller elektroniska tjänster och varor till sina svenska kunder. Detta kan leda till att företag genererar stora vinster och undgår beskattning i Sverige. Sveriges reglering av fast driftställe bygger på den som finns i OECD:s modellavtal i artikel 5. Under hösten 2015 presenterade OECD sin slutrapport av BEPS, för att utveckla begreppet fast driftställe. Av rapporten framgår det att molntjänster inte behandlas, då ett regelverk om detta måste arbetas fram under en längre tid.

Frågan som behandlas i denna uppsats är hur regleringen av fast driftställe täcker situationen när ett företag använder sig av molntjänster vid tillhandahållandet av elektroniska varor. Om så är fallet, är då regleringen i behov av modernisering för att kunna innefatta dessa situationer. Detta för att inte Sveriges beskattningsrätt ska urholkas. (Less)
Abstract
Today we are living in a world full of technical equipment, which enables companies to provide their products to consumers in a new way. Through Internet and other technical solutions, companies abroad can provide consumers in Sweden with electronic products and services, without being physical present in Sweden.

Through various cloud computing services, a foreign enterprise has the possibility to provide Swedish consumers with electronic products and services through a webpage. However, the profit will not be taxed in Sweden since the foreign enterprise does not have a permanent establishment in Sweden.

Cloud computing means storing and accessing data programs over the Internet, instead of your computer’s hard drive. A cloud... (More)
Today we are living in a world full of technical equipment, which enables companies to provide their products to consumers in a new way. Through Internet and other technical solutions, companies abroad can provide consumers in Sweden with electronic products and services, without being physical present in Sweden.

Through various cloud computing services, a foreign enterprise has the possibility to provide Swedish consumers with electronic products and services through a webpage. However, the profit will not be taxed in Sweden since the foreign enterprise does not have a permanent establishment in Sweden.

Cloud computing means storing and accessing data programs over the Internet, instead of your computer’s hard drive. A cloud computing provider can offer an enterprise Internet-based storage, without the enterprise being aware of the location of the server for the cloud computing. Through a cloud computing provider, an enterprise can adjust the storage space based on demand.

Pursuant to Swedish internal legislation, a permanent establishment occur when a foreign enterprise has a fixed place of business, through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. In respect of cases from Swedish courts, a server may establish a permanent establishment to Sweden. Furthermore, only a webpage itself cannot establish a permanent establishment.

When an enterprise is using cloud computing, for the purpose to provide consumers with electronic products and services through the Internet, this situation is not covered by current Swedish internal legislation. Swedish legislation regarding this matter is based on article 5 of the model convention of OECD. In October 2015, OECD presented their final reports concerning the BEPS project, to develop the significant of permanent establishment. The reposts has not dealt with cloud computing, hence a framework about Cloud computing has to be develop during a longer period of time.

The purpose of this thesis is to examine if current Swedish legislation in regards to permanent establishment, will cover situations with cloud computing. Furthermore, if current legislation is in need of modernisation, the issue that has to be handled is how this legalisation will be designed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjman, Karin
supervisor
organization
alternative title
Permanent Establishment - a legal concept in need of modernization in the light of new technical equipment ?
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
8511506
date added to LUP
2016-02-01 11:16:01
date last changed
2016-02-01 11:16:01
@misc{8511506,
 abstract   = {Today we are living in a world full of technical equipment, which enables companies to provide their products to consumers in a new way. Through Internet and other technical solutions, companies abroad can provide consumers in Sweden with electronic products and services, without being physical present in Sweden. 

Through various cloud computing services, a foreign enterprise has the possibility to provide Swedish consumers with electronic products and services through a webpage. However, the profit will not be taxed in Sweden since the foreign enterprise does not have a permanent establishment in Sweden. 

Cloud computing means storing and accessing data programs over the Internet, instead of your computer’s hard drive. A cloud computing provider can offer an enterprise Internet-based storage, without the enterprise being aware of the location of the server for the cloud computing. Through a cloud computing provider, an enterprise can adjust the storage space based on demand. 

Pursuant to Swedish internal legislation, a permanent establishment occur when a foreign enterprise has a fixed place of business, through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. In respect of cases from Swedish courts, a server may establish a permanent establishment to Sweden. Furthermore, only a webpage itself cannot establish a permanent establishment. 

When an enterprise is using cloud computing, for the purpose to provide consumers with electronic products and services through the Internet, this situation is not covered by current Swedish internal legislation. Swedish legislation regarding this matter is based on article 5 of the model convention of OECD. In October 2015, OECD presented their final reports concerning the BEPS project, to develop the significant of permanent establishment. The reposts has not dealt with cloud computing, hence a framework about Cloud computing has to be develop during a longer period of time. 

The purpose of this thesis is to examine if current Swedish legislation in regards to permanent establishment, will cover situations with cloud computing. Furthermore, if current legislation is in need of modernisation, the issue that has to be handled is how this legalisation will be designed.},
 author    = {Höjman, Karin},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fast driftställe -Ett begrepp som är i behov av modernisering i ljuset av nya tekniker?},
 year     = {2015},
}