Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvar i aktiebolagsrätten - En rättsekonomisk analys av aktieägarens och ledningens ansvar

Klingberg, Aron LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Aktiebolaget har ett organisationsschema som är standardiserat. Bolagsstämman är det hierarkiskt högsta organet med förvaltningsrätt; men ingen verkställighetsrätt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och VD för den dagliga förvaltningen. Incitament för att parterna ska fullgöra sina uppgifter och skydda aktiebolagets olika skyddsintressen ges genom aktiebolagslagens skadeståndsregler.

Bolagsledningen såväl som aktieägaren kan bli skadeståndsskyldiga för ren förmögenhetsskada om än på olika grunder. Fundamentet för denna bedömning är allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det skapar ett antal rättsliga utmaningar att tillämpa dessa principer i en marknadskontext. Sammanvägt framstår skadeståndsregleringen för bolagsledning... (More)
Aktiebolaget har ett organisationsschema som är standardiserat. Bolagsstämman är det hierarkiskt högsta organet med förvaltningsrätt; men ingen verkställighetsrätt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och VD för den dagliga förvaltningen. Incitament för att parterna ska fullgöra sina uppgifter och skydda aktiebolagets olika skyddsintressen ges genom aktiebolagslagens skadeståndsregler.

Bolagsledningen såväl som aktieägaren kan bli skadeståndsskyldiga för ren förmögenhetsskada om än på olika grunder. Fundamentet för denna bedömning är allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det skapar ett antal rättsliga utmaningar att tillämpa dessa principer i en marknadskontext. Sammanvägt framstår skadeståndsregleringen för bolagsledning och aktieägare som robust från ett samhällsekonomiskt perspektiv med ett undantag; jämkningsregeln. Jämkningsregelns konstruktion framstår som inkonsekvent för skadeståndsreglernas övergripande funktion som effektivt incitament. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klingberg, Aron LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättsekonomi, aktiebolagsrätt
language
Swedish
id
8511586
date added to LUP
2016-02-23 15:11:17
date last changed
2016-02-23 15:11:17
@misc{8511586,
 abstract   = {Aktiebolaget har ett organisationsschema som är standardiserat. Bolagsstämman är det hierarkiskt högsta organet med förvaltningsrätt; men ingen verkställighetsrätt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och VD för den dagliga förvaltningen. Incitament för att parterna ska fullgöra sina uppgifter och skydda aktiebolagets olika skyddsintressen ges genom aktiebolagslagens skadeståndsregler.

Bolagsledningen såväl som aktieägaren kan bli skadeståndsskyldiga för ren förmögenhetsskada om än på olika grunder. Fundamentet för denna bedömning är allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det skapar ett antal rättsliga utmaningar att tillämpa dessa principer i en marknadskontext. Sammanvägt framstår skadeståndsregleringen för bolagsledning och aktieägare som robust från ett samhällsekonomiskt perspektiv med ett undantag; jämkningsregeln. Jämkningsregelns konstruktion framstår som inkonsekvent för skadeståndsreglernas övergripande funktion som effektivt incitament.},
 author    = {Klingberg, Aron},
 keyword   = {rättsekonomi,aktiebolagsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvar i aktiebolagsrätten - En rättsekonomisk analys av aktieägarens och ledningens ansvar},
 year     = {2015},
}