Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att göra krig till ett individuellt brott - Artikel 8 bis Romstadgan

Svensson, Sanne LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sedan Internationella brottmålsdomstolen uppfördes och började utöva sin dömande verksamhet 2002 har domstolen haft jurisdiktion över krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. I Romstadgan fanns redan från start även aggressionsbrottet upptaget, alltså brottet att inleda otillåtligt krig. Parterna lyckades dock inte enas om en definition av aggression och därför begränsades domstolens möjlighet att döma över brottet kraftigt.

Åtta år efter Romstadgan trätt i kraft, sommaren 2010, lyckades parterna slutligen enas om en definition av aggression i Ugandas huvudstad Kampala. Ett tillägg angående aggressionsbrottet antogs i artikel 8 bis. Detta tillägg har ännu inte trätt ikraft, men när det gör det kommer det att få betydelse... (More)
Sedan Internationella brottmålsdomstolen uppfördes och började utöva sin dömande verksamhet 2002 har domstolen haft jurisdiktion över krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. I Romstadgan fanns redan från start även aggressionsbrottet upptaget, alltså brottet att inleda otillåtligt krig. Parterna lyckades dock inte enas om en definition av aggression och därför begränsades domstolens möjlighet att döma över brottet kraftigt.

Åtta år efter Romstadgan trätt i kraft, sommaren 2010, lyckades parterna slutligen enas om en definition av aggression i Ugandas huvudstad Kampala. Ett tillägg angående aggressionsbrottet antogs i artikel 8 bis. Detta tillägg har ännu inte trätt ikraft, men när det gör det kommer det att få betydelse för möjligheten att utkräva individuellt straffansvar för otillåtet inledandet av krig.

Trots att definitionen av brottet i artikel 8 bis är relativt detaljerad finns det vissa otydligheter i formuleringen vilket innebär att ett tolkningsutrymme överlämnas till domstolen. Denna uppsats redogör för rekvisiten i artikel 8 bis och de oklarheter som finns i bestämmelsen. Med utgångspunkt i de etablerade tolkningsprinciperna för domstolen görs en ansatts att besvara hur domstolen kommer att hantera oklarheterna när bestämmelsen träder ikraft.

Det är ofta svårt att förutsäga vad en ny bestämmelse kommer att få för effekter vid ikraftträdandet. En konsekvens av införandet av individuellt straffansvar för aggression är att det allmänna våldsförbudet stärks. Det faktum att parterna lyckades enas om en definition i Kampala bör, trots de oklarheter som finns, ses som ett framsteg för den internationella straffrätten. (Less)
Popular Abstract
Since the International Criminal Court began to exercise their jurisdiction in 2002, the Court has been able to judge individuals over war crimes, crimes against humanity and genocide. The crime of aggression, i.e. the crime of illegal use of force in international relations, was also listed as one of the crimes under the Court’s jurisdiction. But due to the fact that the State Parties could not agree on a definition of aggression, the Court remained unable to exercise jurisdiction over the crime.

Eight years after the Rome Statute entered into force, in the summer of 2010, the State Parties finally managed to agree on a definition of aggression in Uganda’s capital Kampala. The amendment of the crime of aggression was adopted in... (More)
Since the International Criminal Court began to exercise their jurisdiction in 2002, the Court has been able to judge individuals over war crimes, crimes against humanity and genocide. The crime of aggression, i.e. the crime of illegal use of force in international relations, was also listed as one of the crimes under the Court’s jurisdiction. But due to the fact that the State Parties could not agree on a definition of aggression, the Court remained unable to exercise jurisdiction over the crime.

Eight years after the Rome Statute entered into force, in the summer of 2010, the State Parties finally managed to agree on a definition of aggression in Uganda’s capital Kampala. The amendment of the crime of aggression was adopted in article 8 bis and has not yet entered into force, however when it does it will increase the possibilities to hold individuals responsible for illegal use of force.

Despite a relative extensive description of the crime in article 8 bis a number of ambiguities leave a margin of interpretation to the Court. This essay describes the elements of the crime and the ambiguities in the definition. Based on the established principles of interpretation the essay also makes an attempt to answer to the question of how the Court will deal with the ambiguity in the definition.

It is often hard to predict what effects a new regulation will have when it is entering into force. One consequence of the introduction of individual criminal responsibility for aggression is that the prohibition of the use of force in international relations is strengthened. The fact that the State Parties managed to agree on a definition in Kampala should, despite the ambiguity that exists, been viewed as a positive progress for the international criminal law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Sanne LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, Internationell straffrätt, Internationella brottmålsdomstolen, Romstadgan, aggressionsbrott
language
Swedish
id
8511592
date added to LUP
2016-02-23 17:14:05
date last changed
2016-02-23 17:14:05
@misc{8511592,
 abstract   = {Sedan Internationella brottmålsdomstolen uppfördes och började utöva sin dömande verksamhet 2002 har domstolen haft jurisdiktion över krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. I Romstadgan fanns redan från start även aggressionsbrottet upptaget, alltså brottet att inleda otillåtligt krig. Parterna lyckades dock inte enas om en definition av aggression och därför begränsades domstolens möjlighet att döma över brottet kraftigt.

Åtta år efter Romstadgan trätt i kraft, sommaren 2010, lyckades parterna slutligen enas om en definition av aggression i Ugandas huvudstad Kampala. Ett tillägg angående aggressionsbrottet antogs i artikel 8 bis. Detta tillägg har ännu inte trätt ikraft, men när det gör det kommer det att få betydelse för möjligheten att utkräva individuellt straffansvar för otillåtet inledandet av krig.

Trots att definitionen av brottet i artikel 8 bis är relativt detaljerad finns det vissa otydligheter i formuleringen vilket innebär att ett tolkningsutrymme överlämnas till domstolen. Denna uppsats redogör för rekvisiten i artikel 8 bis och de oklarheter som finns i bestämmelsen. Med utgångspunkt i de etablerade tolkningsprinciperna för domstolen görs en ansatts att besvara hur domstolen kommer att hantera oklarheterna när bestämmelsen träder ikraft.

Det är ofta svårt att förutsäga vad en ny bestämmelse kommer att få för effekter vid ikraftträdandet. En konsekvens av införandet av individuellt straffansvar för aggression är att det allmänna våldsförbudet stärks. Det faktum att parterna lyckades enas om en definition i Kampala bör, trots de oklarheter som finns, ses som ett framsteg för den internationella straffrätten.},
 author    = {Svensson, Sanne},
 keyword   = {Folkrätt,Internationell straffrätt,Internationella brottmålsdomstolen,Romstadgan,aggressionsbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att göra krig till ett individuellt brott - Artikel 8 bis Romstadgan},
 year     = {2015},
}