Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utsatta kvinnor i lagens labyrint – en studie av det rättsliga skyddet för våldsutsatta kvinnor i anknytningsrelationer

Kullenberg, Beatrice LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Kvinnors rätt till frihet från könsbaserat våld är en del av kvinnors mänskliga rättigheter. Trots att det under de senaste årtiondena vidtagits åtgärder i svensk lagstiftning för att uppmärksamma att särskilt kvinnor riskerar att utsättas för våld, återstår dock mycket arbete för att helt utrota könsbaserat våld och uppnå full jämställdhet mellan könen. Migrerande kvinnor som beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt man är en särskilt sårbar grupp om de utsätts för våld i relationen. Den skyddslagstiftning som finns i utlänningslagen för kvinnor i anknytningsrelationer är både rättsosäker och oförutsebar, vilket bidrar till kvinnornas utsatthet.

Skyddslagstiftningen präglas dessutom av en okunskap om... (More)
Kvinnors rätt till frihet från könsbaserat våld är en del av kvinnors mänskliga rättigheter. Trots att det under de senaste årtiondena vidtagits åtgärder i svensk lagstiftning för att uppmärksamma att särskilt kvinnor riskerar att utsättas för våld, återstår dock mycket arbete för att helt utrota könsbaserat våld och uppnå full jämställdhet mellan könen. Migrerande kvinnor som beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt man är en särskilt sårbar grupp om de utsätts för våld i relationen. Den skyddslagstiftning som finns i utlänningslagen för kvinnor i anknytningsrelationer är både rättsosäker och oförutsebar, vilket bidrar till kvinnornas utsatthet.

Skyddslagstiftningen präglas dessutom av en okunskap om våldsutsatta, immigrerande kvinnors situation. Eftersom lagstiftaren inte har tagit kvinnornas utsatta situation i beaktande vid utformningen av lagen har resultatet blivit att det är svårt för kvinnorna att beviljas uppehållstillstånd enligt skyddslagstiftningen.

I den internationella rätten påpekas att migrerande och asylsökande kvinnor befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det framhålls att förebyggande åtgärder och en implementering av ett intersektionellt perspektiv krävs för att bekämpa könsbaserat våld och diskriminering av migrerande kvinnor. Mot bakgrund av att det i svensk rätt inte vidtagits särskilda åtgärder för att garantera migrerande kvinnors möjlighet att åtnjuta den svenska lagens skydd, behandlas kvinnor i anknytningsrelationer i praktiken annorlunda jämfört med övriga svenska kvinnor. Detta i kombination med att ett intersektionellt perspektiv inte har implementerats visar på att Sverige inte till fullo uppfyller sina åtaganden enligt internationell rätt. (Less)
Popular Abstract
Women’s right to freedom from gender-based violence is a part of women’s human rights. Measures have been taken in Swedish legislation during the latest decades in order to pay attention to the fact that women in particular are exposed to violence. However, a great deal of work still needs to be done to extinguish gender-based violence and to achieve complete gender equality. A group, who risks to be exposed to violence, is migrant women who are granted residence permit because of a relationship to a man living in Sweden, a so called attachment relationship. The legislation in the aliens act to protect women from violence in attachment relationships is characterized by legal uncertainty and unpredictability which contributes to the... (More)
Women’s right to freedom from gender-based violence is a part of women’s human rights. Measures have been taken in Swedish legislation during the latest decades in order to pay attention to the fact that women in particular are exposed to violence. However, a great deal of work still needs to be done to extinguish gender-based violence and to achieve complete gender equality. A group, who risks to be exposed to violence, is migrant women who are granted residence permit because of a relationship to a man living in Sweden, a so called attachment relationship. The legislation in the aliens act to protect women from violence in attachment relationships is characterized by legal uncertainty and unpredictability which contributes to the vulnerability of these women.

The legislation is also characterized by lack of knowledge about the actual situation of the abused women. Since the legislator has not taken into account these women’s vulnerable situation, it has become difficult for migrant women to be granted residence permit under the legislation for protection from violence in the aliens act.

The international law has pointed out that migrant and asylum-seeking women are particularly exposed to violence. According to international law prevention of violence and an implementation of an intersectional perspective are required to counteract gender-based violence and discrimination against migrant women. The fact that Swedish legislators have not taken special measures to guarantee migrant women’s possibilities to obtain the same protection from Swedish law as native Swedish women, have resulted in discrimination of migrant women. The different treatment of migrant women in combination with the lack of implementation of an intersectional perspective lead to the conclusion that Sweden does not completely fulfil its obligations according to international law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kullenberg, Beatrice LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
migrationsrätt, anknytningsrelation, skyddsregeln
language
Swedish
id
8511595
date added to LUP
2016-02-23 15:10:24
date last changed
2016-02-23 15:10:24
@misc{8511595,
 abstract   = {Kvinnors rätt till frihet från könsbaserat våld är en del av kvinnors mänskliga rättigheter. Trots att det under de senaste årtiondena vidtagits åtgärder i svensk lagstiftning för att uppmärksamma att särskilt kvinnor riskerar att utsättas för våld, återstår dock mycket arbete för att helt utrota könsbaserat våld och uppnå full jämställdhet mellan könen. Migrerande kvinnor som beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt man är en särskilt sårbar grupp om de utsätts för våld i relationen. Den skyddslagstiftning som finns i utlänningslagen för kvinnor i anknytningsrelationer är både rättsosäker och oförutsebar, vilket bidrar till kvinnornas utsatthet.

Skyddslagstiftningen präglas dessutom av en okunskap om våldsutsatta, immigrerande kvinnors situation. Eftersom lagstiftaren inte har tagit kvinnornas utsatta situation i beaktande vid utformningen av lagen har resultatet blivit att det är svårt för kvinnorna att beviljas uppehållstillstånd enligt skyddslagstiftningen.

I den internationella rätten påpekas att migrerande och asylsökande kvinnor befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det framhålls att förebyggande åtgärder och en implementering av ett intersektionellt perspektiv krävs för att bekämpa könsbaserat våld och diskriminering av migrerande kvinnor. Mot bakgrund av att det i svensk rätt inte vidtagits särskilda åtgärder för att garantera migrerande kvinnors möjlighet att åtnjuta den svenska lagens skydd, behandlas kvinnor i anknytningsrelationer i praktiken annorlunda jämfört med övriga svenska kvinnor. Detta i kombination med att ett intersektionellt perspektiv inte har implementerats visar på att Sverige inte till fullo uppfyller sina åtaganden enligt internationell rätt.},
 author    = {Kullenberg, Beatrice},
 keyword   = {migrationsrätt,anknytningsrelation,skyddsregeln},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utsatta kvinnor i lagens labyrint – en studie av det rättsliga skyddet för våldsutsatta kvinnor i anknytningsrelationer},
 year     = {2015},
}