Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från oskyddad församlingsfrihet till stark mötesfrihet - Förstärkningen av opinionsfriheternas rättighetsskydd speglat i mötesfriheten

Sjöborg, Patrick LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats berör rättighetsutvecklingen i svensk lagstiftning och synen av denna speglad i mötesfriheten. Undersökningen går från 1809 års Regeringsform fram till inkorporeringen i svensk rätt av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Syftet med uppsatsen är att se hur synen på de grundläggande rättigheternas roll har påverkat utvecklingen av rättighetsskyddet i svensk rätt. Denna utveckling exemplifieras i mötesfriheten då undersökningen fokuserar hur synen på denna har utvecklats och yttrats i lagstiftning.
Den historiska bakgrunden till mötesfriheten undersöks där synen på församlingsfriheten och frihetens utveckling behandlas. Här undersöks frihetens väg från... (More)
Denna uppsats berör rättighetsutvecklingen i svensk lagstiftning och synen av denna speglad i mötesfriheten. Undersökningen går från 1809 års Regeringsform fram till inkorporeringen i svensk rätt av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Syftet med uppsatsen är att se hur synen på de grundläggande rättigheternas roll har påverkat utvecklingen av rättighetsskyddet i svensk rätt. Denna utveckling exemplifieras i mötesfriheten då undersökningen fokuserar hur synen på denna har utvecklats och yttrats i lagstiftning.
Den historiska bakgrunden till mötesfriheten undersöks där synen på församlingsfriheten och frihetens utveckling behandlas. Här undersöks frihetens väg från strafflag till uttryckligt stadgad i egen lag.
Mötesfrihetens intåg i grundlagen behandlas där motiven till dess upptagande i grundlag undersöks och hur friheten allt mer börjar framställas som en pelare för demokratin och den fria åsiktsbildningen. Även mötesfrihetens utvidgande och förstärkande behandlas genom att se på hur begränsningar i lagstiftningen motiverats.
I och med att den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna inkorporerades i svensk rätt ökade ytterligare skyddet för rättigheterna och motiven och till denna inkorporering undersöks också.
Slutsatsen som här kan dras är att både synen på rättigheterna och rättigheterna själva har förstärkts under den angivna tidperioden. Ett tydligt exempel på denna utveckling är just hur mötesfriheten går från att vara en självklar men oreglerad princip, till en hörnsten för demokratin, och till sist en internationellt förstärkt rättighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöborg, Patrick LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grundlag., rättighetsskydd, församlingsfrihet, Mötesfrihet
language
Swedish
id
8511601
date added to LUP
2016-02-23 16:06:07
date last changed
2017-05-10 13:18:48
@misc{8511601,
 abstract   = {Denna uppsats berör rättighetsutvecklingen i svensk lagstiftning och synen av denna speglad i mötesfriheten. Undersökningen går från 1809 års Regeringsform fram till inkorporeringen i svensk rätt av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 Syftet med uppsatsen är att se hur synen på de grundläggande rättigheternas roll har påverkat utvecklingen av rättighetsskyddet i svensk rätt. Denna utveckling exemplifieras i mötesfriheten då undersökningen fokuserar hur synen på denna har utvecklats och yttrats i lagstiftning. 
 Den historiska bakgrunden till mötesfriheten undersöks där synen på församlingsfriheten och frihetens utveckling behandlas. Här undersöks frihetens väg från strafflag till uttryckligt stadgad i egen lag. 
 Mötesfrihetens intåg i grundlagen behandlas där motiven till dess upptagande i grundlag undersöks och hur friheten allt mer börjar framställas som en pelare för demokratin och den fria åsiktsbildningen. Även mötesfrihetens utvidgande och förstärkande behandlas genom att se på hur begränsningar i lagstiftningen motiverats. 
 I och med att den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna inkorporerades i svensk rätt ökade ytterligare skyddet för rättigheterna och motiven och till denna inkorporering undersöks också.
 Slutsatsen som här kan dras är att både synen på rättigheterna och rättigheterna själva har förstärkts under den angivna tidperioden. Ett tydligt exempel på denna utveckling är just hur mötesfriheten går från att vara en självklar men oreglerad princip, till en hörnsten för demokratin, och till sist en internationellt förstärkt rättighet.},
 author    = {Sjöborg, Patrick},
 keyword   = {grundlag.,rättighetsskydd,församlingsfrihet,Mötesfrihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från oskyddad församlingsfrihet till stark mötesfrihet - Förstärkningen av opinionsfriheternas rättighetsskydd speglat i mötesfriheten},
 year     = {2015},
}