Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De oskyldiga barnen - beaktas barns rättigheter när en förälder frihetsberövas?

Persson, Sofia LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barns rättigheter tillvaratas då en förälder häktas. Vem beaktar egentligen barns behov då en förälder rycks bort? Frågan är på intet sätt ny men likväl höljd i dunkel.

Enligt gällande rätt har alla barn rätt till sina föräldrar. De har en rätt att upprätthålla en nära och god kontakt såvida det inte strider mot barnets bästa. Barn som har föräldrar vilka är häktade lever emellertid i en svår situation. För dem styr samhället när, om och hur kontakt ska ske. Att bli berövad en förälder på grund av ett frihetsberövande skapar en känslomässig kris för barnet, ett trauma. Den psykiska smärtan kan vara djup och ta sig uttryck på flera olika sätt men symptom som aggressivitet,... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barns rättigheter tillvaratas då en förälder häktas. Vem beaktar egentligen barns behov då en förälder rycks bort? Frågan är på intet sätt ny men likväl höljd i dunkel.

Enligt gällande rätt har alla barn rätt till sina föräldrar. De har en rätt att upprätthålla en nära och god kontakt såvida det inte strider mot barnets bästa. Barn som har föräldrar vilka är häktade lever emellertid i en svår situation. För dem styr samhället när, om och hur kontakt ska ske. Att bli berövad en förälder på grund av ett frihetsberövande skapar en känslomässig kris för barnet, ett trauma. Den psykiska smärtan kan vara djup och ta sig uttryck på flera olika sätt men symptom som aggressivitet, koncentrationssvårigheter och stress är vanliga. Det händer även att ett barn föreställer sig ett häkte som på film, ett rum med kala väggar och med ingenting i. Oavsett vad föräldern har gjort är det ett barns mamma eller pappa som sitter i häktescellen och frihetsberövandet förorsakar en mängd frågor barnet behöver och vill ha svar på. Barnet måste därför ges en möjlighet att få träffa och se sin förälder, att få se att han eller hon lever och mår bra. Att få komma på besök är avgörande för såväl barnets välmående som för barnets förmåga att hantera sin livssituation. Samhället brister dessvärre i denna hänsyn och detta trots att det inte är meningen att de oskyldiga barnen ska bestraffas för förälderns eventuella kriminalitet. Barns rättigheter kan beaktas i högre grad än vad som görs idag och så borde också ske. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to analyse how society pays attention to children’s rights and needs whose parents are imprisoned. Who takes into account children’s needs when a parent is taken away? The topic is by no means a new phenomenon but it is slightly raised in obscurity.

According to existing law, a child has the right to both parents. Children has the right to maintain a close and healthy contact with both parents on a regular basis as long as it does not interfere with the best interest of the child. Children whose parents are detained however, are stuck in a difficult situation. For these children, society regulates when, if and how the contact should take place. To be deprived of a parent will create an emotional trauma for... (More)
The purpose of this essay is to analyse how society pays attention to children’s rights and needs whose parents are imprisoned. Who takes into account children’s needs when a parent is taken away? The topic is by no means a new phenomenon but it is slightly raised in obscurity.

According to existing law, a child has the right to both parents. Children has the right to maintain a close and healthy contact with both parents on a regular basis as long as it does not interfere with the best interest of the child. Children whose parents are detained however, are stuck in a difficult situation. For these children, society regulates when, if and how the contact should take place. To be deprived of a parent will create an emotional trauma for the child. The physical pain can be hard and can come to show in different ways. Symptoms such as aggression, lack of concentration and stress are common. It also happens that the child imagines a detention as seen in movies, like a room with bare walls and nothing else. Regardless of the reasons, it is still someone’s mom or dad who is detained. The detention raises a lot of questions the child wants and needs answers to. It is therefore essential that the child is given opportunities to meet the parent, to ensure that he or she is coping and doing well. Visits are crucial for a child’s well-being and ability to handle the situation. Unfortunately, society has not been successful in this regard even though a child should not be punished for a parent’s potential crime. Children’s rights can be taken into account to a much larger extent than today and so should be done. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Sofia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barnrätt, processrätt, föräldrarätt, häktning, barnkonventionen, umgängesrätt
language
Swedish
id
8511659
date added to LUP
2016-02-23 15:05:58
date last changed
2016-02-23 15:05:58
@misc{8511659,
 abstract   = {The purpose of this essay is to analyse how society pays attention to children’s rights and needs whose parents are imprisoned. Who takes into account children’s needs when a parent is taken away? The topic is by no means a new phenomenon but it is slightly raised in obscurity. 

According to existing law, a child has the right to both parents. Children has the right to maintain a close and healthy contact with both parents on a regular basis as long as it does not interfere with the best interest of the child. Children whose parents are detained however, are stuck in a difficult situation. For these children, society regulates when, if and how the contact should take place. To be deprived of a parent will create an emotional trauma for the child. The physical pain can be hard and can come to show in different ways. Symptoms such as aggression, lack of concentration and stress are common. It also happens that the child imagines a detention as seen in movies, like a room with bare walls and nothing else. Regardless of the reasons, it is still someone’s mom or dad who is detained. The detention raises a lot of questions the child wants and needs answers to. It is therefore essential that the child is given opportunities to meet the parent, to ensure that he or she is coping and doing well. Visits are crucial for a child’s well-being and ability to handle the situation. Unfortunately, society has not been successful in this regard even though a child should not be punished for a parent’s potential crime. Children’s rights can be taken into account to a much larger extent than today and so should be done.},
 author    = {Persson, Sofia},
 keyword   = {Barnrätt,processrätt,föräldrarätt,häktning,barnkonventionen,umgängesrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De oskyldiga barnen - beaktas barns rättigheter när en förälder frihetsberövas?},
 year     = {2015},
}