Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Irakkriget: en humanitär intervention?

Al Juburi, Durrar LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Förenta Nationerna grundades i syfte att främja kollektiv säkerhet och undvika krig och konflikter. FN-stadgan uppmanar världens nationer att lösa sina internationella tvister med fredliga medel, och fördömer i artikel 2(4) våldsanvändning och hot om våld. I stadgan föreskrivs två undantag till våldsförbudet: självförsvarsrätt och mandat från säkerhetsrådet.

Det råder diskussioner kring huruvida våldsförbudet ska tolkas till förmån för doktrinen om humanitär intervention, som handlar om att intervenera i fredens intresse, eller om doktrinen ska få en legal status, fristående från FN-stadgan. FN-resolutioner, förarbetena till FN-stadgan, praxis samt staternas majoritet har en konservativ hållning. De förespråkar en extensiv tolkning av... (More)
Förenta Nationerna grundades i syfte att främja kollektiv säkerhet och undvika krig och konflikter. FN-stadgan uppmanar världens nationer att lösa sina internationella tvister med fredliga medel, och fördömer i artikel 2(4) våldsanvändning och hot om våld. I stadgan föreskrivs två undantag till våldsförbudet: självförsvarsrätt och mandat från säkerhetsrådet.

Det råder diskussioner kring huruvida våldsförbudet ska tolkas till förmån för doktrinen om humanitär intervention, som handlar om att intervenera i fredens intresse, eller om doktrinen ska få en legal status, fristående från FN-stadgan. FN-resolutioner, förarbetena till FN-stadgan, praxis samt staternas majoritet har en konservativ hållning. De förespråkar en extensiv tolkning av våldsförbudet, vilken går ut på att våldsanvändning är förbjuden oavsett syfte.

Invasionen av Irak år 2003 motiverades med bl.a. en humanitär grund. En koalition ledd av USA skulle befria irakierna från Saddam Husseins tyranni för att förmå dem att bilda en ny, demokratisk regering. Efter attacken den 11 september ändrade Bushadministrationen sin politik gentemot Irak. USA anklagade Irak för att framställa massförstörelsevapen, en anklagelse som med tiden visade sig vara ogrundad. Då inget av undantagen till våldsförbudet kunde åberopas till stöd för den militära interventionen sattes diskussionen om humanitära interventioner igång. Idag är Irak ett demokratiskt land som präglas av osäkerhet, våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al Juburi, Durrar LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8511665
date added to LUP
2016-02-08 10:53:18
date last changed
2016-02-08 10:53:18
@misc{8511665,
 abstract   = {Förenta Nationerna grundades i syfte att främja kollektiv säkerhet och undvika krig och konflikter. FN-stadgan uppmanar världens nationer att lösa sina internationella tvister med fredliga medel, och fördömer i artikel 2(4) våldsanvändning och hot om våld. I stadgan föreskrivs två undantag till våldsförbudet: självförsvarsrätt och mandat från säkerhetsrådet. 

Det råder diskussioner kring huruvida våldsförbudet ska tolkas till förmån för doktrinen om humanitär intervention, som handlar om att intervenera i fredens intresse, eller om doktrinen ska få en legal status, fristående från FN-stadgan. FN-resolutioner, förarbetena till FN-stadgan, praxis samt staternas majoritet har en konservativ hållning. De förespråkar en extensiv tolkning av våldsförbudet, vilken går ut på att våldsanvändning är förbjuden oavsett syfte. 

Invasionen av Irak år 2003 motiverades med bl.a. en humanitär grund. En koalition ledd av USA skulle befria irakierna från Saddam Husseins tyranni för att förmå dem att bilda en ny, demokratisk regering. Efter attacken den 11 september ändrade Bushadministrationen sin politik gentemot Irak. USA anklagade Irak för att framställa massförstörelsevapen, en anklagelse som med tiden visade sig vara ogrundad. Då inget av undantagen till våldsförbudet kunde åberopas till stöd för den militära interventionen sattes diskussionen om humanitära interventioner igång. Idag är Irak ett demokratiskt land som präglas av osäkerhet, våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.},
 author    = {Al Juburi, Durrar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Irakkriget: en humanitär intervention?},
 year     = {2015},
}