Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykiatrisk tvångsvård och barnets bästa - Genomgång av aktuell lagstiftning och dess tillämpning vid tvångsvård av minderåriga med självskadebeteende

Arvidsson, Thea LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar frågeställningarna kring den lagstiftning som gäller vid tvångsvård av minderåriga med allvarligt självskadebeteende, hur de samverkar vid tillämpning och hur de fungerar ur en rättssäkerhetsaspekt.
Uppsatsen berör huvudsakligen förhållandet mellan lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt FN:s barnkonvention, i huvudsak artikel 3 som anger principen om barnets bästa.

Inom ramen för uppsatsen granskas och analyseras lagstiftningen och dess rättssäkerhet utifrån hur den tillämpas i praktiken. Detta belyses genom förarbeten, myndighetspublikationer och exemplifierande fall från media. Genomgången visar att det sinsemellan de berörda lagarna råder viss oklarhet kring... (More)
Denna uppsats behandlar frågeställningarna kring den lagstiftning som gäller vid tvångsvård av minderåriga med allvarligt självskadebeteende, hur de samverkar vid tillämpning och hur de fungerar ur en rättssäkerhetsaspekt.
Uppsatsen berör huvudsakligen förhållandet mellan lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt FN:s barnkonvention, i huvudsak artikel 3 som anger principen om barnets bästa.

Inom ramen för uppsatsen granskas och analyseras lagstiftningen och dess rättssäkerhet utifrån hur den tillämpas i praktiken. Detta belyses genom förarbeten, myndighetspublikationer och exemplifierande fall från media. Genomgången visar att det sinsemellan de berörda lagarna råder viss oklarhet kring ansvarsfördelning, kompetens- och resurskrav samt utövande, vilket påverkar vårdinnehållet för unga med allvarligt självskadebeteende.

Mot bakgrund av ovan beskrivna arbete diskuteras slutligen rättssäkerheten utifrån FN:s barnkonvention. På det sätt som det idag är möjligt att tillämpa vård och behandlingsmetoder inom svensk psykiatrisk tvångsvård när det gäller minderåriga, strider det sannolikt mot principen om barnets bästa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvidsson, Thea LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltingsrätt
language
Swedish
id
8511685
date added to LUP
2016-02-08 10:49:12
date last changed
2016-02-08 10:49:12
@misc{8511685,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar frågeställningarna kring den lagstiftning som gäller vid tvångsvård av minderåriga med allvarligt självskadebeteende, hur de samverkar vid tillämpning och hur de fungerar ur en rättssäkerhetsaspekt. 
Uppsatsen berör huvudsakligen förhållandet mellan lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt FN:s barnkonvention, i huvudsak artikel 3 som anger principen om barnets bästa. 

Inom ramen för uppsatsen granskas och analyseras lagstiftningen och dess rättssäkerhet utifrån hur den tillämpas i praktiken. Detta belyses genom förarbeten, myndighetspublikationer och exemplifierande fall från media. Genomgången visar att det sinsemellan de berörda lagarna råder viss oklarhet kring ansvarsfördelning, kompetens- och resurskrav samt utövande, vilket påverkar vårdinnehållet för unga med allvarligt självskadebeteende. 

Mot bakgrund av ovan beskrivna arbete diskuteras slutligen rättssäkerheten utifrån FN:s barnkonvention. På det sätt som det idag är möjligt att tillämpa vård och behandlingsmetoder inom svensk psykiatrisk tvångsvård när det gäller minderåriga, strider det sannolikt mot principen om barnets bästa.},
 author    = {Arvidsson, Thea},
 keyword   = {Förvaltingsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykiatrisk tvångsvård och barnets bästa - Genomgång av aktuell lagstiftning och dess tillämpning vid tvångsvård av minderåriga med självskadebeteende},
 year     = {2015},
}