Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem är trovärdig? - Om bedömningen av religiösa konversioner sur place som skäl för asyl

Batzler, Frederick LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Detta arbete syftar till att utreda hur genuiniteten i en religiös konversion som sker sur place och åberopas sent i asylprocessen bedöms. Utredningen behandlar den internationella traktaträtten, EU-rätten, samt gällande rätt och dess tillämpning i Sverige. Frågeställningen är således, vad måste en konvertit göra för att dennes konversion ska betraktas som trovärdig?

Utmärkande för trovärdighetsbedömningar vid konversioner som sker sur place är att den asylsökandes berättelse spelar en avgörande roll. Det innebär att konvertiten måste leverera en personlig, sammanhängande och detaljerad reflektion över bevekelsegrunden till konversionen och religiösa teman.

Utöver berättelsen spelar yttre faktorer så som bevisning i form av intyg och... (More)
Detta arbete syftar till att utreda hur genuiniteten i en religiös konversion som sker sur place och åberopas sent i asylprocessen bedöms. Utredningen behandlar den internationella traktaträtten, EU-rätten, samt gällande rätt och dess tillämpning i Sverige. Frågeställningen är således, vad måste en konvertit göra för att dennes konversion ska betraktas som trovärdig?

Utmärkande för trovärdighetsbedömningar vid konversioner som sker sur place är att den asylsökandes berättelse spelar en avgörande roll. Det innebär att konvertiten måste leverera en personlig, sammanhängande och detaljerad reflektion över bevekelsegrunden till konversionen och religiösa teman.

Utöver berättelsen spelar yttre faktorer så som bevisning i form av intyg och liknande viss roll för bedömningen. Även huruvida konversionen är en fortsättning på religiösa uppfattningar som den asylsökande hade redan i hemlandet bedöms, liksom konvertitens religiösa engagemang och kunskap.

Slutligen noteras att trovärdighetsbedömningar som förlitar sig på berät- telsen kan riskera att präglas av beslutsfattarens förutfattade meningar och fördomar, vilket kan betyda att talföra personer från liknande bakgrund gynnas medan den asylsökande som är mer tystlåten har svårare att redogöra för sin religiösa övertygelse på ett sätt som gör att den bedöms som trovärdig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Batzler, Frederick LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, förvaltningsrätt, eu-rätt
language
Swedish
id
8511687
date added to LUP
2016-02-08 10:46:57
date last changed
2016-02-08 10:46:57
@misc{8511687,
 abstract   = {Detta arbete syftar till att utreda hur genuiniteten i en religiös konversion som sker sur place och åberopas sent i asylprocessen bedöms. Utredningen behandlar den internationella traktaträtten, EU-rätten, samt gällande rätt och dess tillämpning i Sverige. Frågeställningen är således, vad måste en konvertit göra för att dennes konversion ska betraktas som trovärdig?

Utmärkande för trovärdighetsbedömningar vid konversioner som sker sur place är att den asylsökandes berättelse spelar en avgörande roll. Det innebär att konvertiten måste leverera en personlig, sammanhängande och detaljerad reflektion över bevekelsegrunden till konversionen och religiösa teman.

Utöver berättelsen spelar yttre faktorer så som bevisning i form av intyg och liknande viss roll för bedömningen. Även huruvida konversionen är en fortsättning på religiösa uppfattningar som den asylsökande hade redan i hemlandet bedöms, liksom konvertitens religiösa engagemang och kunskap.

Slutligen noteras att trovärdighetsbedömningar som förlitar sig på berät- telsen kan riskera att präglas av beslutsfattarens förutfattade meningar och fördomar, vilket kan betyda att talföra personer från liknande bakgrund gynnas medan den asylsökande som är mer tystlåten har svårare att redogöra för sin religiösa övertygelse på ett sätt som gör att den bedöms som trovärdig.},
 author    = {Batzler, Frederick},
 keyword   = {folkrätt,förvaltningsrätt,eu-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem är trovärdig? - Om bedömningen av religiösa konversioner sur place som skäl för asyl},
 year     = {2015},
}