Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Löneunderlagsregeln och kapitalandelskravet

Rellman, Beatrice LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
3:12-reglerna, är beteckning på den samling bestämmelser som reglerar hur stor del av avkastningen delägaren får realisera i inkomstslaget kapital. Utan särregleringen skulle en delägare kunna undvika den progressiva skatten för förvärvsinkomster genom att ta ut förvärvsinkomsten så som utdelning. Genom att fastställa ett gränsbelopp bestäms utrymmet som kan beskattas som kapitalinkomst. I beräkningen av gränsbeloppet finns möjligheten att tillräkna ett lönebaserat utrymme och således utöka utdelningsutrymmet. Införandet av det lönebaserade utrymmet syftade till att förbättra 3:12-reglernas effekt på risktagande i näringslivet.

Regelverket har genomgått ett tjugotal ändringar sedan dess införande på 90-talet. Senaste ändringen gjordes... (More)
3:12-reglerna, är beteckning på den samling bestämmelser som reglerar hur stor del av avkastningen delägaren får realisera i inkomstslaget kapital. Utan särregleringen skulle en delägare kunna undvika den progressiva skatten för förvärvsinkomster genom att ta ut förvärvsinkomsten så som utdelning. Genom att fastställa ett gränsbelopp bestäms utrymmet som kan beskattas som kapitalinkomst. I beräkningen av gränsbeloppet finns möjligheten att tillräkna ett lönebaserat utrymme och således utöka utdelningsutrymmet. Införandet av det lönebaserade utrymmet syftade till att förbättra 3:12-reglernas effekt på risktagande i näringslivet.

Regelverket har genomgått ett tjugotal ändringar sedan dess införande på 90-talet. Senaste ändringen gjordes år 2014 då ett kapitalandelskrav infördes i löneunderlagsregeln. Numera krävs ett kapitalinnehav motsvarande fyra procent för att få nyttja det lönebaserade utrymmet. Regeringen ansåg att tidigare löneunderlagsregel från 2006 hade medfört överkompensation i förhållande till den riskspridningen som föreligger i stora personalintensiva företag. Genom kapitalandelskravet avsågs 3:12-reglernas legitimitet upprätthållas.

Kapitalandelskravet har starkt kritiserats av remissinstanserna och Lagrådet. I uppsatsen redogörs för löneunderlagsregelns utveckling samt sakkunnigas och näringslivets reaktion. I analysen konstateras att kapitalandelskravet kan kritiseras ur främst två aspekter; kapitalandelskravets riskavvägningsförmåga och kapitalandelskravet i förhållandet till skattelagstiftningskravet på neutralitet. Vidare konstateras att det finns indikationer på att näringslivet kringgår regelverket, vilket medför att kapitalandelskravets ändamålsenlighet kan ifrågasättas. Avslutningsvis konstateras att FARs förslag är mer lämpligt ur vissa av ovanstående aspekter. (Less)
Popular Abstract
The 3:12-rules regulates the proportion of income that a shareholder in a close company is able to tax as capital income. A shareholder in a close company would be able to avoid the progressive tax on earned income if no special regulation existed. By levying earned income as dividends progressive taxation would be avoided. An established threshold determines the amount that may be taxed as capital income. It is possible to include a salary based part in the calculation of the threshold, by doing so the possibility for taxation as dividends expands. The implementation of a salary based part aimed to improve the 3:12-rules effect on risk-taking in business.

The rules have undergone some twenty changes since its introduction in the 90s.... (More)
The 3:12-rules regulates the proportion of income that a shareholder in a close company is able to tax as capital income. A shareholder in a close company would be able to avoid the progressive tax on earned income if no special regulation existed. By levying earned income as dividends progressive taxation would be avoided. An established threshold determines the amount that may be taxed as capital income. It is possible to include a salary based part in the calculation of the threshold, by doing so the possibility for taxation as dividends expands. The implementation of a salary based part aimed to improve the 3:12-rules effect on risk-taking in business.

The rules have undergone some twenty changes since its introduction in the 90s. The last reformation was made in 2014 when an equity requirement was introduced. To be able to use the salary based part it is now required that a shareholder owns at least four percent of the capital holdings in a company. The Government claimed that the former regulation from 2006, concerning the salary based part, had contributed to over-compensation of shareholders, in relation to the risk diversification in major personell-intensive companies. By incorporating an equity requirement the legitimacy of the 3:12-rules would be sustained.

The equity requirement has been heavily criticized by the consulting bodies and the Council on Legislation. This essay outlines the development of the 3:12-rules as well as certain experts’ and the business life´s reactions. In the analysis it is found that the equity requirement can be criticized mainly in the respect to tax law requirements of neutrality and the ability to consider risk. Further it is observed that there are indications that the business sector circumvents the regulations, which raises to question the effectiveness of the equity requirement. Lastly the draft from FAR is concluded to be a more suitable proposition on the basis of some of the above mentioned aspects. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rellman, Beatrice LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
3:12-reglerna, löneunderlagsregeln, kapitalandelskravet, fåmansföretag
language
Swedish
id
8511704
date added to LUP
2016-02-23 16:07:55
date last changed
2016-02-23 16:07:55
@misc{8511704,
 abstract   = {3:12-reglerna, är beteckning på den samling bestämmelser som reglerar hur stor del av avkastningen delägaren får realisera i inkomstslaget kapital. Utan särregleringen skulle en delägare kunna undvika den progressiva skatten för förvärvsinkomster genom att ta ut förvärvsinkomsten så som utdelning. Genom att fastställa ett gränsbelopp bestäms utrymmet som kan beskattas som kapitalinkomst. I beräkningen av gränsbeloppet finns möjligheten att tillräkna ett lönebaserat utrymme och således utöka utdelningsutrymmet. Införandet av det lönebaserade utrymmet syftade till att förbättra 3:12-reglernas effekt på risktagande i näringslivet.

Regelverket har genomgått ett tjugotal ändringar sedan dess införande på 90-talet. Senaste ändringen gjordes år 2014 då ett kapitalandelskrav infördes i löneunderlagsregeln. Numera krävs ett kapitalinnehav motsvarande fyra procent för att få nyttja det lönebaserade utrymmet. Regeringen ansåg att tidigare löneunderlagsregel från 2006 hade medfört överkompensation i förhållande till den riskspridningen som föreligger i stora personalintensiva företag. Genom kapitalandelskravet avsågs 3:12-reglernas legitimitet upprätthållas.

Kapitalandelskravet har starkt kritiserats av remissinstanserna och Lagrådet. I uppsatsen redogörs för löneunderlagsregelns utveckling samt sakkunnigas och näringslivets reaktion. I analysen konstateras att kapitalandelskravet kan kritiseras ur främst två aspekter; kapitalandelskravets riskavvägningsförmåga och kapitalandelskravet i förhållandet till skattelagstiftningskravet på neutralitet. Vidare konstateras att det finns indikationer på att näringslivet kringgår regelverket, vilket medför att kapitalandelskravets ändamålsenlighet kan ifrågasättas. Avslutningsvis konstateras att FARs förslag är mer lämpligt ur vissa av ovanstående aspekter.},
 author    = {Rellman, Beatrice},
 keyword   = {3:12-reglerna,löneunderlagsregeln,kapitalandelskravet,fåmansföretag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Löneunderlagsregeln och kapitalandelskravet},
 year     = {2015},
}